D&S2012: การสาธิตการบินของอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง RTN DTI KSM 150 V2 (UPDATE)

05/03/2555 14.00 น. ThaiArmedForce.com - ในงาน Defense & Security 2012 ทางทีมผู้วิจัยอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งซึ่งประกอบไปด้วย กองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) บริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จำกัด และบริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด ได้นำต้นแบบอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งที่พัฒนาภายใต้รหัส RTN DTI KSM 150 มาทำการบินสาธิตที่สนาม SCG Stadium ในช่วงสายและช่วงบ่ายของวันที่ 5 - 7 มีนาคม เพื่อให้ผู้สนใจได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการนี้

Read more: D&S2012: การสาธิตการบินของอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง RTN DTI KSM 150 V2 (UPDATE)

การฝึกอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้งใน Cobra Gold 2012

ในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึก Cobra Gold การฝึกอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้งหรือ Non-combatant Evacuation Operations เป็นการฝึกที่เกือบทุกชาติที่เข้าร่วมการฝึกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะประโยชน์ที่ได้รับไม่ได้ถูกใช้ในภาวะสงครามแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ในการฝึกอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้งใน Cobra Gold 2012 นี้ มีกำลังจากสหรัฐ ไทย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนิเซียเข้าร่วมการฝึกในพื้นที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ในจังหวัดระยอง การฝึกจะจำลองสถานการณ์ว่ากองกำลังนานาชาติประกอบกำลังเข้าเป็นกองกำลังเฉพาะกิจเพื่ออพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งและมีการสู้รบออกไปทางอากาศ ในขั้นต้นนั้นจะต้องทำการตรวจหาอาวุธหรือสิ่งของต้องห้ามจากผู้อพยพก่อนเพื่อความปลอดภัย

Read more: การฝึกอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้งใน Cobra Gold 2012

นาวิกโยธินไทย-สหรัฐในการฝึก Cobra Gold 2012

Cobra Gold เป็นการฝึกร่วม/ผสมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันหนึ่ง และทุก ๆ ปีที่ผ่านไป จำนวนประเทศที่เข้าร่วมก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถือได้ว่าการฝึก Cobra Gold เป็นโอกาสอันดีที่กองทัพไทยจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกองทัพจากหลายประเทศ

และหนึ่งในการฝึกที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการฝึก Cobra Gold ก็คือการฝึกยกพลขึ้นบก โดยเฉพาะกำลังจากฝ่ายไทยและสหรัฐที่เข้าร่วมการฝึกเป็นจำนวนมากทุกปี

Read more: นาวิกโยธินไทย-สหรัฐในการฝึก Cobra Gold 2012
2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates