วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ 2557-2567

วีดิโอ พรีเซนเทชั่นนี้ผลิตโดยทีมงานคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เป็นความมุ่งหวังที่กองทัพเรือจะดำเนินไปใ­ห้ได้ ซึ่งกำหนดไว้ว่า

"กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะ­เล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ"

พร้อมกันนี้ ยังได้มุ่งเน้นที่จะส่งมอบ "คุณค่า" ของกองทัพเรือให้กับประชาชนคนไทยด้วย "การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ"

ภายในวีดีโพรีเซนเทชั่นนี้ ยังเผยให้เห็นวิธีคิด และสาระสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดวิสัยทัศน์­กองทัพเรือ และบทบาทของกองทัพเรือต่อประเทศชาติในปัจจ­ุบัน และแนวทางในการพัฒนากองทัพเรือต่อจากนี้ไปอีก ๑๐ ปี

เรือหลวงวังในลอดใต้สะพานกรุงเทพ

ภาพที่หาชมได้ยากมาก ๆ ของการเปิดสะพานกรุงเทพเพื่อให้เรือสินค้าและเรือหลวงวังในของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการแล่นผ่าน ภาพขอขอบคุณบ.ก.02 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

Read more: เรือหลวงวังในลอดใต้สะพานกรุงเทพ

"คนสร้าง...ราชนาวี" สารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย. ๕๖

การกลับมาอีกครั้งของสารคดีเนื่องในวันกอง­ทัพเรือจากผู้สร้างสารคดี ภายใต้การอำนวยการผลิตของคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ ซึ่งการันตีด้วยรางวัลเมขลาปีล่าสุด สารคดีที่จะผลิตออกมาเพียงปีละครั้ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ของกองทัพเรือ สำหรับปีนี้ ทางผู้ผลิตได้หยิบยกเรื่องราวการสร้างสรรค์สิ่งต่­างๆ ของกองทัพเรือ ที่เพิ่งสำเร็จได้ไม่นาน เช่น การสร้างเรือหลวงกระบี่ , การสร้างเครื่องบินทะเล , การสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเล , การสร้างเครื่องผลักดันน้ำ และการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาค­ใต้

เพราะทุกงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่จะเป็นความสำเร็จภายในตัวของมั­นเอง แต่ล้วนเป็นความสำเร็จของกองทัพเรือด้วย ซึ่งในแต่ละความสำเร็จนั้น ถือเป็นรากฐานในการก้าวเดินต่อไปของราชนาว­ี เป็นการสร้างราชนาวี เฉกเช่นเดียวกันกับ บรรพบุรุษทหารเรือ ที่ได้วางรากฐานให้กับราชนาวี

2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates