การฝึก ทร.57 ณ หาดบ้านทอน นราธิวาส

กองทัพเรือได้จัดการฝึกการยกพลขึ้นบกที่หาดบ้านทอน ภายในค่ายจุฬาภรณ์ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสมมุติการปฏิบัติการภายใต้แผนพิทักษ์น้ำเงิน ซึ่งเป็นแผนที่สมมุติใช้ในการฝึกซึ่งจำลองสถานการณ์ระหว่างประเทศแดงและประเทศน้ำเงินที่มีความขัดแย้งกันในด้านการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ซึ่งกองทัพเรือของประเทศน้ำเงินต้องใช้กำลังทางเรือในการควบคุมเขตแดนทางทะเลและยกพลขึ้นบกเพื่อสถาปณาพื้นที่ของฝ่ายน้ำเงินในการปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยนอกจากการฝึกแล้ว การยกพลขึ้นบกในครั้งนี้ยังถือเป็นการสับเปลี่ยนกำลังพลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

วันนี้ TAF มีภาพบางส่วนจากการฝึกในวันนั้นมาฝากทุกท่านครับ จริง ๆ เราสามารถบรรยายการฝึกได้เหมือนที่เคยบรรยายมาหลายครั้ง ซึ่งเราก็กลัวว่าท่านจะเบื่อกัน เลยอยากให้ทุกท่านลองชมภาพแต่ละภาพ แล้วมาเดาโจทย์การฝึกกันว่า ปีนี้มีโจทย์การฝึกใดบ้างครับ

Read more: การฝึก ทร.57 ณ หาดบ้านทอน นราธิวาส

วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ 2557-2567

วีดิโอ พรีเซนเทชั่นนี้ผลิตโดยทีมงานคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เป็นความมุ่งหวังที่กองทัพเรือจะดำเนินไปใ­ห้ได้ ซึ่งกำหนดไว้ว่า

"กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะ­เล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ"

พร้อมกันนี้ ยังได้มุ่งเน้นที่จะส่งมอบ "คุณค่า" ของกองทัพเรือให้กับประชาชนคนไทยด้วย "การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ"

ภายในวีดีโพรีเซนเทชั่นนี้ ยังเผยให้เห็นวิธีคิด และสาระสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดวิสัยทัศน์­กองทัพเรือ และบทบาทของกองทัพเรือต่อประเทศชาติในปัจจ­ุบัน และแนวทางในการพัฒนากองทัพเรือต่อจากนี้ไปอีก ๑๐ ปี

เรือหลวงวังในลอดใต้สะพานกรุงเทพ

ภาพที่หาชมได้ยากมาก ๆ ของการเปิดสะพานกรุงเทพเพื่อให้เรือสินค้าและเรือหลวงวังในของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการแล่นผ่าน ภาพขอขอบคุณบ.ก.02 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

Read more: เรือหลวงวังในลอดใต้สะพานกรุงเทพ
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates