สาธิตการยิงจรวด DTI-2 ฝีมือคนไทย (UPDATED)

จรวดพื้นสู่พื้นไม่นำวิถีขนาด 122 มม. แบบ DTI-2 เป็นจรวดที่พัฒนาโดยคนไทยทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่จะร่วมมือกับกองทัพบกในการนำเข้าประจำการต่อไป สำหรับรายละเอียดของ DTI-2 สามารถติดตามได้ที่เนื้อข่าวนี้ ส่วนวันนี้ เรามีภาพบางส่วนจากการทดสอบมาให้ชมกันครับ

Read more: สาธิตการยิงจรวด DTI-2 ฝีมือคนไทย (UPDATED)

TAF Special #105 - การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557

SAREX คือ รหัสตัวย่อของ Search And Rescue EXercise หรือ การฝึกการค้นหาและช่วยชีวิตที่ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาสยานที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปีในฐานะชาติสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการประสานงานในภารกิจการค้นหาอากาศยานหรือเรือ ที่ประสบภัยในชื่อ “ศูนย์ประสานงานการค้นหาและการช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” ที่มีกรมการบินพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีความคุ้นเคยและเป็นการฝึกการทำงานประสานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอากาศยานและเรือ จึงมีการฝึกซ้อมรายการนี้เป็นปะจำทุกปี โดยมีหน่วยงานต่างๆรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกันไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศ

Read more: TAF Special #105 - การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557

ต้นแบบรถเกราะล้องยาง Phantom 380-X 4x4 ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้

รถเกราะล้อยางแบบ Phantom 380-X เป็นรถเกราะที่มีข้อมูลว่าผลิตโดยบริษัทของคนไทย มีน้ำหนักราว 19 ตัน และมิติใกล้เคียงกับรถ Isuzu FTS 800 4x4 ของกองทัพบกที่บังเอิญผ่านมาพอดี ขณะนี้รถได้ถูกส่งมาเพื่อให้นาวิกโยธินทดสอบใช้งานเพื่อหาข้อบกพร่องและรับความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป TAF บังเอิญไปพบรถเกราะล้อยางแบบ Phantom 380-X พอดีระหว่างเดินทางในสามจังหวัดชายแดนใต้ จึงขอนำภาพมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับ

Read more: ต้นแบบรถเกราะล้องยาง Phantom 380-X 4x4 ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates