TAF Special #123 - พิธีส่งมอบ DTI-1G | DTI-1G Hand over Ceremony

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้ทำพิธีส่งมอบระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G ให้กับกองทัพบก โดยจะเข้าประจำการที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 ค่ายพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นกองพันเดียวกับจรวดหลายลำกล้องแบบอื่น ๆ ทั้ง DTI-1, SR4, และ Type YW306 (Type-85 ติดตั้งจรวดขนาด 130 มม.)

Read more: TAF Special #123 - พิธีส่งมอบ DTI-1G | DTI-1G Hand over Ceremony

TAF Special #123 - การสาธิตการปฏิบัติการฉับพลันและการแสดงศิลปะป้องกันตัวของอากาศโยธิน | RTAF Security Force Operations Demonstration

ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย 2559 ของกองทัพอากาศนั้น กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการแสดงก่อนเวลา เป็นการสาธิตการปฏิบัติการฉับพลันและการแสดงศิลปะป้องกันตัว เพื่อแสดงขีดความสามารถของการปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน TAF จึงเก็บภาพและเรื่องราวมาฝากครับ

Read more: TAF Special #123 - การสาธิตการปฏิบัติการฉับพลันและการแสดงศิลปะป้องกันตัวของอากาศโยธิน | RTAF...

TAF Special #121 - JMSDF Fleet Review 2015

กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้มีสถานะเป็นกองทัพ และไม่ได้มีภารกิจในการทำการรบนอกประเทศ แต่กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นก็เป็นกองกำลังทางทะเลที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกของกำลังหนึ่ง

ในทุก 3 ปี กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นจะจัดให้มีการสวนสนามทางเรือ (Fleet Review) ขึ้นนอกเมืองโยโกสุกะอันเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น โดยในปีนี้มีเรือรบและอากาศยานจากกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น รวมถึงเรือรบและอากาศยานของต่างชาติเข้าร่วมในพิธีด้วย

Read more: TAF Special #121 - JMSDF Fleet Review 2015
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates