TAF Special #123 - การสาธิตการปฏิบัติการฉับพลันและการแสดงศิลปะป้องกันตัวของอากาศโยธิน | RTAF Security Force Operations Demonstration

ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย 2559 ของกองทัพอากาศนั้น กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการแสดงก่อนเวลา เป็นการสาธิตการปฏิบัติการฉับพลันและการแสดงศิลปะป้องกันตัว เพื่อแสดงขีดความสามารถของการปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน TAF จึงเก็บภาพและเรื่องราวมาฝากครับ

Read more: TAF Special #123 - การสาธิตการปฏิบัติการฉับพลันและการแสดงศิลปะป้องกันตัวของอากาศโยธิน | RTAF...

TAF Special #121 - JMSDF Fleet Review 2015

กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้มีสถานะเป็นกองทัพ และไม่ได้มีภารกิจในการทำการรบนอกประเทศ แต่กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นก็เป็นกองกำลังทางทะเลที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกของกำลังหนึ่ง

ในทุก 3 ปี กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นจะจัดให้มีการสวนสนามทางเรือ (Fleet Review) ขึ้นนอกเมืองโยโกสุกะอันเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น โดยในปีนี้มีเรือรบและอากาศยานจากกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น รวมถึงเรือรบและอากาศยานของต่างชาติเข้าร่วมในพิธีด้วย

Read more: TAF Special #121 - JMSDF Fleet Review 2015

TAF Special #122 - เที่ยวบินสุดท้ายของ Nomad | Last flight of the Nomad

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ทำการส่งเครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ 9 (บ.ตล.9) หรือ N22B Nomad หลังจากประจำการมา 33 ปี โดยเครื่องบินลำสุดท้ายได้ทำการบินจากกองบิน 46 มายังกองบิน 6 เพื่อเข้าจัดเตรียมตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ทำให้ในปีนี้กองทัพอากาศปลดประจำการอากาศยานถึงสองแบบด้วยกัน โดยอีกแบบหนึ่งนั้นคือ Arava ที่ปลดประจำการไปก่อนหน้านี้

Read more: TAF Special #122 - เที่ยวบินสุดท้ายของ Nomad | Last flight of the Nomad
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates