TAF Special #115 - LIMA 2015 Fleet Review การตรวจพลทางเรือในนิทรรศการทางเรือ ลิม่า 2015

หนึ่งในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนิทรรศการ LIMA บนเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ที่ไม่ได้มีแต่การจัดงานแสดงการบินในพื้นที่สนามบินเกาะลังกาวี และอาคารจัดแสดงนิทรรศการไหมสุรีเท่านั้น แต่ยังมีการจัดแสดงเรือรบในส่วนของนิทรรศการทางทะเล ที่ Awana Porto Malai ที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะลังกาวี โดยปกติผู้เข้าชมงานสามารถเดินทางเข้ามาชมเรือรบบางลำที่ใช้พื้นที่ท่าจอดเรือเฉพาะภายนอกตัวเรือ แต่ในเรือรบบางลำอาจเปิดให้ขึ้นชมเรือได้เป็นบางห้วงเวลา

Read more: TAF Special #115 - LIMA 2015 Fleet Review การตรวจพลทางเรือในนิทรรศการทางเรือ ลิม่า 2015

TAF Special #116 - ครบรอบ 36 ปี การฝึกผสม AIR THAMAL

มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่พรมแดนติดกับประเทศไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน สืบเนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อปราบปรามการการปฏิบัติงานของกลุ่มโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 ในรูปแบบยุทธการร่วมผสม ไทย-มาเลเซีย เช่น ยุทธการสวัสดี, ยุทธการซาลาม, ยุทธการสวัสดี-ซาลาม และ ยุทธการไชโย
Read more: TAF Special #116 - ครบรอบ 36 ปี การฝึกผสม AIR THAMAL

TAF Special #114 - กองทัพไทย ไปช่วยเนปาล

จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศเนปาลเป็นอย่างมาก ในครั้งนี้รัฐบาลไทยได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือเชิงรุก โดยรัฐบาลได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที และได้เสนอต่อประเทศเนปาลที่จะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมถึงทีมแพทย์และทีมกู้ภัยไปยังประเทศเนปาล ซึ่งเนปาลตอบรับคำร้องขอ

ในส่วนของกองทัพนั้น กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และกองทัพอากาศ ได้ออกเดินทางไปยังประเทศเนปาลโดยเครื่องบิน C-130H เพื่อนำส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ และส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว

Read more: TAF Special #114 - กองทัพไทย ไปช่วยเนปาล
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates