TAF Special #133 - Hanuman Guardian 2016

การฝึก Hanuman Guardian 2016 ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐได้จัดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครึ่งที่ 4 แล้ว ในปีนี้กองทัพบกไทยส่งทหารเข้ารวมถึง 748 นาย และกองทัพบกสหรัฐส่งทหารจากกองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกเข้าร่วมจำนวน 429 นาย โดยพื้นที่การฝึกหลักจะเป็นค่ายอดิศร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การทหารม้า ผู้รับผิดชอบหลักในการฝึกครั้งนี้ Read more: TAF Special #133 - Hanuman Guardian 2016

TAF Special #130 - ฝึก ทร.59: เมื่อสองเหล่าทัพปฏิบัติงานร่วมกัน | Exercise RTN 2559 when two forces joint together

ในการฝึกกองทัพเรือ 2559 นั้น แม้จะเป็นการฝึกตามวงรอบทั่วไป แต่ความพิเศษในปีนี้คือกองทัพอากาศได้เข้ามาร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบในภารกิจ Naval Air Combat Patrol หรือการลาดตระเวนรบทางทะเลที่สมมุติสถานการณ์ให้กองทัพอากาศต้องทำการคุ้มกันทางอากาศให้กับกองเรือของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ระบบ Datalink ของทั้งสองเหล่าทัพทำงานอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์ใกล้เคียงความจริงที่สุด และถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของกองทัพไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางหรือ Network Centric Operation

Read more: TAF Special #130 - ฝึก ทร.59: เมื่อสองเหล่าทัพปฏิบัติงานร่วมกัน | Exercise RTN 2559 when two...

TAF Special #129 - Mi-17V5 กับภารกิจดับไฟป่าที่สุไหงโก-ลก | Mi-17V5 in Firefighting Mission in Sungaiko-lok

สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งจากภัยแล้งและฝีมือการเผาป่าของมนุษย์ได้สร้างความเสียหายไม่เฉพาะแต่กับทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เมื่อเกิดไฟป่าขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปอาสาช่วยกันดับไฟปกป้องผืนป่า

Read more: TAF Special #129 - Mi-17V5 กับภารกิจดับไฟป่าที่สุไหงโก-ลก | Mi-17V5 in Firefighting Mission in...
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates