TAF Special #132 - นักบินหญิงชุดแรกของกองทัพอากาศ | RTAF First Female Pilots

วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของกองทัพอากาศและกองทัพไทย เมื่อนักบินหญิงชุดแรกของกองทัพอากาศและชุดแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยเข้ารับโอวาสจากผู้บัญชาการทหารอากาศ

นักบินทั้ง 5 คนประกอบไปด้วยเรืออากาศโทหญิง กานต์ชนก จรรยารักษ์ เรืออากาศโทหญิง พีรศรี จักรไพศาล เรืออากาศตรีหญิง ชนากานต์ สอนจ้าน นางสาว สิรีธร ลาวัณย์เสถียร และนางสาว ชลนิสา สุภาวรรณพงศ์ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกทั้งจากข้าราชการหญิงในกองทัพอากาศและจากบุคคลพลเรือนหญิงจากภายนอกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

Read more: TAF Special #132 - นักบินหญิงชุดแรกของกองทัพอากาศ | RTAF First Female Pilots

TAF Special #131 - Blue Strike 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา พลเรือโทรัตนะ วงษาโรจน์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลเรือตรี Wang Hai รองผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ Blue Strike 2016 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

Read more: TAF Special #131 - Blue Strike 2016

TAF Special #133 - Hanuman Guardian 2016

การฝึก Hanuman Guardian 2016 ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐได้จัดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครึ่งที่ 4 แล้ว ในปีนี้กองทัพบกไทยส่งทหารเข้ารวมถึง 748 นาย และกองทัพบกสหรัฐส่งทหารจากกองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกเข้าร่วมจำนวน 429 นาย โดยพื้นที่การฝึกหลักจะเป็นค่ายอดิศร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การทหารม้า ผู้รับผิดชอบหลักในการฝึกครั้งนี้ Read more: TAF Special #133 - Hanuman Guardian 2016

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates