TAF Special #130 - ฝึก ทร.59: เมื่อสองเหล่าทัพปฏิบัติงานร่วมกัน | Exercise RTN 2559 when two forces joint together

ในการฝึกกองทัพเรือ 2559 นั้น แม้จะเป็นการฝึกตามวงรอบทั่วไป แต่ความพิเศษในปีนี้คือกองทัพอากาศได้เข้ามาร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบในภารกิจ Naval Air Combat Patrol หรือการลาดตระเวนรบทางทะเลที่สมมุติสถานการณ์ให้กองทัพอากาศต้องทำการคุ้มกันทางอากาศให้กับกองเรือของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ระบบ Datalink ของทั้งสองเหล่าทัพทำงานอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์ใกล้เคียงความจริงที่สุด และถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของกองทัพไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางหรือ Network Centric Operation

Read more: TAF Special #130 - ฝึก ทร.59: เมื่อสองเหล่าทัพปฏิบัติงานร่วมกัน | Exercise RTN 2559 when two...

TAF Special #129 - Mi-17V5 กับภารกิจดับไฟป่าที่สุไหงโก-ลก | Mi-17V5 in Firefighting Mission in Sungaiko-lok

สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งจากภัยแล้งและฝีมือการเผาป่าของมนุษย์ได้สร้างความเสียหายไม่เฉพาะแต่กับทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เมื่อเกิดไฟป่าขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปอาสาช่วยกันดับไฟปกป้องผืนป่า

Read more: TAF Special #129 - Mi-17V5 กับภารกิจดับไฟป่าที่สุไหงโก-ลก | Mi-17V5 in Firefighting Mission in...

TAF Special #126 - อู่กรุงเทพ กับภารกิจการต่อเรือ OPV

กองทัพเรือกำลังอยู่ในระหว่างการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ ซึ่งจะเป็นลำที่สี่ต่อจากเรือหลวงปัตตานี เรือหลวงนราธิวาส และเรือหลวงกระบี่ โดยมีคู่สัญญาเป็นบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกองทัพเรือที่ยังคงร่วมมือกับบริษัท BAE System ปรับปรุงแบบเรือชั้น River Batch II ให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือที่เปลี่ยนไปในเรือลำนี้ และคาดว่ากองทัพเรือน่าจะขอพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงตรัง

อู่กรุงเทพ ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เก่าแก่กว่า 150 ปีของกองทัพเรือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเพิ่งศักยภาพของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ TAF สัมภาษณ์นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ กรรมการผู้จัดการของอู่กรุงเทพ ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ของกองทัพเรือไทย และก้าวต่อไปของอู่กรุงเทพในการพัฒนาเพื่อเป็นบริษัทต่อเรือที่มีความสามารถและแข่งขันได้

 

Read more: TAF Special #126 - อู่กรุงเทพ กับภารกิจการต่อเรือ OPV
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates