TAF Special #129 - Mi-17V5 กับภารกิจดับไฟป่าที่สุไหงโก-ลก | Mi-17V5 in Firefighting Mission in Sungaiko-lok

สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งจากภัยแล้งและฝีมือการเผาป่าของมนุษย์ได้สร้างความเสียหายไม่เฉพาะแต่กับทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เมื่อเกิดไฟป่าขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปอาสาช่วยกันดับไฟปกป้องผืนป่า

Read more: TAF Special #129 - Mi-17V5 กับภารกิจดับไฟป่าที่สุไหงโก-ลก | Mi-17V5 in Firefighting Mission in...

TAF Special #126 - อู่กรุงเทพ กับภารกิจการต่อเรือ OPV

กองทัพเรือกำลังอยู่ในระหว่างการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ ซึ่งจะเป็นลำที่สี่ต่อจากเรือหลวงปัตตานี เรือหลวงนราธิวาส และเรือหลวงกระบี่ โดยมีคู่สัญญาเป็นบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกองทัพเรือที่ยังคงร่วมมือกับบริษัท BAE System ปรับปรุงแบบเรือชั้น River Batch II ให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือที่เปลี่ยนไปในเรือลำนี้ และคาดว่ากองทัพเรือน่าจะขอพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงตรัง

อู่กรุงเทพ ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เก่าแก่กว่า 150 ปีของกองทัพเรือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเพิ่งศักยภาพของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ TAF สัมภาษณ์นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ กรรมการผู้จัดการของอู่กรุงเทพ ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ของกองทัพเรือไทย และก้าวต่อไปของอู่กรุงเทพในการพัฒนาเพื่อเป็นบริษัทต่อเรือที่มีความสามารถและแข่งขันได้

 

Read more: TAF Special #126 - อู่กรุงเทพ กับภารกิจการต่อเรือ OPV

TAF Special #127 - การฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจของพล.ม.2 | RTA BCT Exercise

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเป็นประธานตรวจการฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจ ของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ตามนโยบายของกองทัพบกที่จัดกำลังพร้อมรับทั้งสามระดับทั้งในระดับกองร้อย ระดับกองพัน และระดับกรม และเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารม้าเฉพาะกิจ ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยภายในกองพลทหารม้าที่ 2 ทุกหน่วยเข้าร่วม โดยกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยหลัก และหน่วยภายนอกเช่น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กองร้อยทหารช่างสนาม กองพันทหารช่างที่ 51 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ จากกองพันรบพิเศษที่ 1 ในฐานะส่วนสนับสนุน และเครื่องบินขับไล่ F-16 จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมในการฝึกเช่นกัน สำหรับยุทโธปกรณ์หลักๆ ที่เข้าร่วมในการฝึกก็ เช่น รถถังหลัก M60A3 รถถังเบา Scorpion รถสายพานลำเลียงพล Type-85 ปืนใหญ่อัตตาจร ATMOS และ CAESAR เป็นต้น

Read more: TAF Special #127 - การฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจของพล.ม.2 | RTA BCT Exercise
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates