TAF Special #127 - การฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจของพล.ม.2 | RTA BCT Exercise

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเป็นประธานตรวจการฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจ ของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ตามนโยบายของกองทัพบกที่จัดกำลังพร้อมรับทั้งสามระดับทั้งในระดับกองร้อย ระดับกองพัน และระดับกรม และเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารม้าเฉพาะกิจ ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยภายในกองพลทหารม้าที่ 2 ทุกหน่วยเข้าร่วม โดยกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยหลัก และหน่วยภายนอกเช่น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กองร้อยทหารช่างสนาม กองพันทหารช่างที่ 51 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ จากกองพันรบพิเศษที่ 1 ในฐานะส่วนสนับสนุน และเครื่องบินขับไล่ F-16 จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมในการฝึกเช่นกัน สำหรับยุทโธปกรณ์หลักๆ ที่เข้าร่วมในการฝึกก็ เช่น รถถังหลัก M60A3 รถถังเบา Scorpion รถสายพานลำเลียงพล Type-85 ปืนใหญ่อัตตาจร ATMOS และ CAESAR เป็นต้น

Read more: TAF Special #127 - การฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจของพล.ม.2 | RTA BCT Exercise

TAF Special #125 - Cope Tiger 2016 กับครั้งแรกของ Link 16 เต็มรูปแบบ | Cope Tiger 2016 with the Full Utilization of Link 16

Cope Tiger 2016 ในปีนี้ ถือเป็นอีกครั้งที่กำลังทางอากาศจากทั้งสามชาติคือกองทัพอากาศสหรัฐ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพได้เข้าร่วมการฝึกผสมทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ความพิเศษของปีนี้อยู่ที่เป็นปีแรกที่กองทัพอากาศของทั้งสามชาติกำหนดการฝึกด้วยแนวคิดสงครามเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ตั้งแต่วันแรกของการฝึก ผ่านเครือข่าย Datalink แบบ Link 16 ที่ทั้งสามชาติมีใช้งานครบเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยฝ่ายไทย Link 16 ได้ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ซึ่งทำให้ทั้งนักบินและผู้บังคับบัญชาเห็นภาพสถานการณ์ในการรบทางอากาศและส่งภาพหรือเป้าหมายให้กับกำลังทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

Read more: TAF Special #125 - Cope Tiger 2016 กับครั้งแรกของ Link 16 เต็มรูปแบบ | Cope Tiger 2016 with the...

TAF Special #124 - Don Mueang Airport Terminal 2

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 (Terminal 2) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งได้ทำการปรับปรุงมาจากอาคารผู้โดยสารหลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2537 เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารให้ได้ 30 ล้านคนต่อปี ในฐานะที่ดอนเมืองคือสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก TAF ได้รับเชิญและถือโอกาสเก็บภาพและเรื่องราวมาฝากทุกท่านเช่นเดิมครับ

Read more: TAF Special #124 - Don Mueang Airport Terminal 2
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates