TAF Special #125 - Cope Tiger 2016 กับครั้งแรกของ Link 16 เต็มรูปแบบ | Cope Tiger 2016 with the Full Utilization of Link 16

Cope Tiger 2016 ในปีนี้ ถือเป็นอีกครั้งที่กำลังทางอากาศจากทั้งสามชาติคือกองทัพอากาศสหรัฐ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพได้เข้าร่วมการฝึกผสมทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ความพิเศษของปีนี้อยู่ที่เป็นปีแรกที่กองทัพอากาศของทั้งสามชาติกำหนดการฝึกด้วยแนวคิดสงครามเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ตั้งแต่วันแรกของการฝึก ผ่านเครือข่าย Datalink แบบ Link 16 ที่ทั้งสามชาติมีใช้งานครบเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยฝ่ายไทย Link 16 ได้ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ซึ่งทำให้ทั้งนักบินและผู้บังคับบัญชาเห็นภาพสถานการณ์ในการรบทางอากาศและส่งภาพหรือเป้าหมายให้กับกำลังทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

Read more: TAF Special #125 - Cope Tiger 2016 กับครั้งแรกของ Link 16 เต็มรูปแบบ | Cope Tiger 2016 with the...

TAF Special #124 - Don Mueang Airport Terminal 2

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 (Terminal 2) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งได้ทำการปรับปรุงมาจากอาคารผู้โดยสารหลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2537 เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารให้ได้ 30 ล้านคนต่อปี ในฐานะที่ดอนเมืองคือสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก TAF ได้รับเชิญและถือโอกาสเก็บภาพและเรื่องราวมาฝากทุกท่านเช่นเดิมครับ

Read more: TAF Special #124 - Don Mueang Airport Terminal 2

TAF Special #123 - พิธีส่งมอบ DTI-1G | DTI-1G Hand over Ceremony

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้ทำพิธีส่งมอบระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G ให้กับกองทัพบก โดยจะเข้าประจำการที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 ค่ายพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นกองพันเดียวกับจรวดหลายลำกล้องแบบอื่น ๆ ทั้ง DTI-1, SR4, และ Type YW306 (Type-85 ติดตั้งจรวดขนาด 130 มม.)

Read more: TAF Special #123 - พิธีส่งมอบ DTI-1G | DTI-1G Hand over Ceremony
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates