ทร. ลงนามจัดหา S26T จากจีน/RTN signed the contract to buy Chinese's S26T submarine (UPDATE XXI)


ภาพจากกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

05/05/2560 15.15 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพเรือลงนามในสัญญาจัดหาเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า S26T จาก CSOC ประเทศจีนในวันนี้

โดยการจัดหาจะเป็นการจัดหาแบบรัฐต่อรัฐ โดยเป็นการจัดหาเรือดำนำ S26T จำนวน 1 ลำจากความต้องการทั้งหมด 3 ลำ พร้อมการฝึกศึกษา อะไหล่ การสนับสนุน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของเรือดำน้ำ ภายใต้งบประมาณ 13,500 ล้านบาท

นี่ทำให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำปฏิบัติการอีกครั้งหลังจากปลดประจำการเรือดำน้ำชุดสุดท้ายไปเมื่อกว่า 60 ปีก่อน

RTN signed the contract to buy S26T submarine from CSOC today.

This is the government-to-government contract in which Thailand ordered one S26T submarine as well as associated training, spare parts, support, and facilities for submarine operation. Total cost of the project is 13.5 billion Baht.

This mark the returned to submarine operation for RTN. Last submarine class was decommissioned more than 60 years ago.


23/03/2560 09.15 น. ThaiArmedForce.com - CSOC ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือดำน้ำ S26T ที่กองทัพเรือไทยกำลังจัดหาเข้าประจำการ

"เรีอดำน้ำรุ่นของไทยจะคล้ายกับเรือชั้น Yuan แม้จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางจุด แต่โดยรวมแล้วคุณสมบัติส่วนใหญ่จะคล้ายกับเรือชั้น Yuan ที่ใช้ในกองทัพเรือจีน" เจ้าหน้าที่ของ CSOC กล่าวกับ TAF

กองทัพเรือไทยกำลังอยู่ในระหว่างการส่งเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติจัดหาเรือดำน้ำ 1 ใน 3 ลำแรก โดยข้อมูลจาก CSOC ระบุว่าเรือดำน้ำนี้จะมีความยาว 79.5 เมรตร กว้าง 8.6 เมตร สูง 9.2 เมตร มีระวางขับน้ำ 2660 ตัน ความเร็วสูงสุด 18 น็อต พิสัยปฏิบัติการสูงสุด 8,000 ไมล์ที่ความเร็ว 4 น็อต และดำน้ำได้ลึกสุด 300 เมตร โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการต่อต้านเรือผิวน้ำด้วยตอร์ปิโดและจรวดนำวิถี การปราบเรือดำน้ำด้วยตอร์ปิโด การวางทุ่นระเบิด และการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน

"ในกรณีของปากีสถานซึ่งจัดหาเรือดำน้ำจำนวน 8 ลำนั้น ทางบริษัทใช้เวลา 2 - 3 ปีในการออกแบบ และการต่อเรือแต่ละลำจะใช้เวลา 5 ปี" เจ้าหน้าที่ของ CSOC กล่าวเมื่อ TAF ถามถึงช่วงเวลาในการสร้างและเข้าประจำการ

นอกจากนั้น แม้จะไม่ได้ยืนยันถึงแบบและรุ่นของอาวุธที่กองทัพเรือไทยจะได้รับ แต่ระบบอาวุธของเรือดำน้ำ S26T ของไทยจะเป็นระบบอาวุธที่ครบทุกมิติและมีประสิทธิภาพสูง

CSOC provided more detail about RTN S26T.

"The ship will share similar design with the Yuan class. Despite some change, over design will be as much the same as Yuan class currently operated by PLAN" CSOC official told TAF.

RTN is under the process of submitting the proposal to buy the first of three ships to the cabinet for consideration. Data provided by CSOC indicated that the ship's overall length will be 79.5 m, breadth 8.6 m, moduled depth will be 9.2 m, with the displacement of 2660 tons. The ship maximum speed is 18 knot with the maximum diving depth of 300 m and endurance of 8000 nm at 4 knot.

"In the case of Pakistan that they procured 8 ships. The company needs 2 - 3 years of design and construction will take 5 years" CSOC told TAF after she was asked about the time needed before the ship enter the commission.

Furthermore - despite the company did not confirm the type of weapon RTN will be received - weapon packages for RTN will be comprehensive and high performance.


19/01/2560 17.30 น. ThaiArmedForce.com - เสนาธิการกองเรือดำน้ำเผยเตรียมเสนอเรื่องจัดหาเรือดำน้ำเข้าครม. และเตรียมปลดเรือเร็วโจมตี

นาวาเอกประวุฒิ รอดมณี เสนาธิการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นวิทยากรในการสัมนาในหัวข้อ Opening keynote: Thailand's expanding navy capabilities and strategic vision ในงาน UDT Asia 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์ว่า กองทัพเรือวางแผนที่จะใช้งานเรือดำน้ำจำนวน 3 ลำภายในปี 2569 และกำลังอยู่ในระหว่างการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการจัดหาเรือดำน้ำ แม้ไมได้ระบุในการสัมนาว่าเป็นเรือดำน้ำรุ่นใดโดยระบุว่าเป็นความลับและจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป แต่เป็นที่แน่ชัดว่ากองทัพเรือจะเสนอจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T ซึ่งคาดว่าเป็นเรือดำน้ำรุ่นส่งออกของเรือดำน้ำ Type-39A Yuan ตามเอกสารราคากลางของกองทัพเรือที่ระบุแบบเรือ โดยการจัดหาเรือดำน้ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมสร้างกำลังรบ 11 ปีของกองทัพเรือ

นอกจากนั้น เสนาธิการกองเรือดำน้ำยังระบุว่ากองทัพเรือมีแผนที่จะปลดประจำการเรือเร็วโจมตีชุดราชฤทธิ์และชุดปราบปรปักษ์ภายในสิบปีนี้ โดยจะจัดหาเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าและเรือฟริเกตุเข้ามาทดแทน รวมถึงเรือดำน้ำอีกด้วย

Captain Prawoot Rodmanee. Chief of Staff of Submarine Squadron of the Royal Thai Navy gave the keynote speech on the topic of "Opening keynote: Thailand's expanding navy capabilities and strategic vision" at the UDT Asia 2017 in Singapore, saying that RTN will operate 3 submarines by 2026 and the proposal to buy the first one is under the process of submitting to the cabinet for consideration. Despite declining to specifically said which type of the submarine his service want to buy, it is clearly that the RTN proposal will be to buy one S26T - the export version of Chinese Type-039A - as a part of its 11-years capability expansion plan.

The Chief of Staff also reveal that the service planned to decommission the Racharit and Prabborapak-class fast attack craft and replacing with the larger ship and frigate as well as submarines.


 


http://www.supplyonline.navy.mi.th/pdf2/22158.pdf

04/03/2559 09.15 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพเรือประกาศราคากลางเรือดำน้ำ S26T ที่ราคา 13,500 ล้านบาท

กองทัพเรือไทยเผยแพร่ราคากลางของการจัดหาเรือดำน้ำ S26T จากประเทศจีนจำนวน 1 ลำ พร้อมระบบอาวุธ และส่วนสนับสนุน อะไหล่ และสิ่งอุปกรณ์ประจำเรือ เอกสาร การทดสอบทดลอง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การตรวจรับ การส่งมอบ และพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร เป็นจำนวนเงิน 13,500 ล้านบาท โดยราคาประเมินจากคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานหรือ TOR

ทั้งนี้ การจัดทำราคากลางตามระเบียบราชการนั้นทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่ราชการจะจัดซื้อ โดยมีแหล่งที่มาจาก การสอบราคาในตลาดตั้งแต่ 1 เจ้าขึ้นไป

โครงการกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองประมูลได้ตั้งแต่วันที่  23 ธ.ค. 2559 - 19 ม.ค. 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจต้องยื่นซองประมูลเพื่อขายเรือดำน้ำแบ S26T เท่านั้น ไม่สามารถยื่นซองประมูลเพื่อขายเรือดำน้ำแบบอื่นได้เนื่องจากกองทัพเรือกำหนดแบบเรือไว้อย่างชัดเจน ทำให้คาดว่ากระบวนการทางธุรการจะสิ้นสุดลงภายในไตรมาสแรกของปี 2560 และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

The Royal Thai Navy announced the reference price for its S26T submarine procurement program at the cost of 13.5 billion Baht or 376.86 million USD.

The deal will consist of one Chinese-made S26T submarine as well as weapon system, support, spare parts, associated equipment, documents, trial activities, fuel, lubricating oil, training, transfer of technology, handover and delivery activities, and related customs formalities. This order will exempt from import tariff.

The final proposal should be submitted by 19 Jan 2017. But the Royal Thai Navy clearly stated that they want to procure the S26T only, so one bidder is expected.

All administration process should be completed by the first quarter of 2017 and the contract is expected to be signed no later than second quarter.

 

 


 

12/09/2559 16.45 น. ThaiArmedForce.com - สภาอนุมัติพ.ร.บ.งบประมาณปี 60 รวมงบจัดหาเรือดำน้ำ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งรวมงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำ S-26T จากประเทศจีนเป็นงบประมาณผูกผันด้วย โดยคาดว่ากองทัพเรือจะดำเนินการลงนามในสัญญาเร็ว ๆ นี้ โดยคาดว่าจะเป็นการจัดหาจำนวน 1 ลำ จากเดิม 3 ลำ รวมงบประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท

National Legislative Assembly approved the draft of the 2017 budget. This included the budget for S-26T submarine procurement from China. Royal Thai Navy will sign the contract for the first ship with the Chinese side soon.


04/03/2559 09.15 น. ThaiArmedForce.com - กลาโหมและกองทัพเรือจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติการจัดหาเรือดำน้ำ S26T จากประเทศจีนภายในปีงบประมาณนี้

 

แหล่งข่าวระดับสูงจากกองทัพเรือระบุว่า กระทรวงกลาโหมตัดสินใจจะเดินหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำ S26T จากประเทศจีนอีกครั้งภายไม่กี่เดือนนี้ โดยให้กองทัพเรือเตรียมการเพื่อเสนอความต้องการกลับมาใหม่เพื่อที่กระทรวงกลาโหมจะได้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณนี้

"กลาโหมให้กองทัพเรือยืนยันความต้องการจัดหาเรือดำน้ำจีนขึ้นไปใหม่เพื่อที่จะได้อนุมัติภายในปีงบประมาณนี้ ถ้าไม่ได้ภายในปีนี้ก็อาจจะพักโครงการไปก่อน" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้มีเสียงกังวลเรื่องประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเรือดำน้ำจากประเทศจีนภายจากนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือหลายท่าน แต่นายทหารระดับสูงอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าการจัดหาเรือดำน้ำจากจีนมาก่อนตามความต้องการของฝ่ายการเมืองก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย แล้วค่อยไปลุ้นจัดหาเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ในอนาคต

ทั้งนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่าต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าจะสนับสนุนโครงการนี้หรือไม่ในภาวะเศรษฐกิจนี้

 

MoD and RTN to table the S26T procurement proposal within this fiscal year.

The source from RTN said that MoD decide to move forward with the Chinese's S26T procurement within a matter of months and direct RTN to confirm the need of Chinese submarine before MoD table the proposal for cabinet consideration.

"MoD ask RTN to confirm the Chinese submarine selection so the cabinet can approve it before the end of this fiscal year. If it was not success, MoD and RTN may paused the deal" said the source.

The source adds that, despite many RTN top brasses voice concern about the reliability and performance of the Chinese submarine, some of their general think it better to comply with the political to get the Chinese submarine and hope that they can procure the higher-performance submarine in the future.

The source also said that it depends on the prime minister to support this deal consider the current economic condition.

 

 


 

03/03/2559 12.00 น. ThaiArmedForce.com - China Shipbuilding and Offshore International จัดแสดงโมเดลเรือดำน้ำ

ในงาน Ship Tech 3 ซึ่งกรมอู่ทหารเรือจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงาน ในงานมีหน่วยงานของกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงจำนวนมาก

สำหรับบริษัทจากจีนคือ China Shipbuilding and Offshore International ได้นำแบบจำลองของเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือฟริเกตุ เรือตรวจการณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือดำน้ำมาจัดแสดงด้วย แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใด ๆ ของเรือดำน้ำนั้น

China Shipbuilding and Offshore International put its submarine model on display despite no more information revealed.

 

 


 

25/08/2558 15.15 น. ThaiArmedForce.com - ผบ.ทร.ลั่น ผมทำดีที่สุดแล้ว จะอนุมัติเรือดำน้ำหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล

The Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy insist that he did his best in seeking cabinet approval to buy 3 S26T submarines from China. Now it is in the government's hand. If the RTN did not win the approval within this September, it is up to the new Commander-in-Chief to continue the work.

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้สัมภาษณ์ในระหว่างพิธีปล่อยเรือหลวงแหลมสิงห์วันนี้ว่า โครงการจัดหาเรือดำน้ำที่กองทัพเรือเลือกแบบเรือ S26T จำนวน 3 ลำจากจีนนั้น จะอนุมัติหรือไม่นั้นแล้วแต่รัฐบาล ถ้าไม่อนุมัติ ปีต่อไปจะเสนอขึ้นไปหรือไม่ต้องแล้วแต่ผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ แต่ถือว่าเราเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่งบประมาณจะมีแล้ว

"เข้าใจรัฐบาล ทุกอย่างมีกรอบของการทำงานหรือความจำเป็นด้านงบประมาณรวมถึงการพิจารณาของรัฐบาล ถ้าจังหวะได้มันก็ได้ ถ้าไม่ได้ก็เป็นเรื่องของโชคชะตา ผมทำดีที่สุดแล้ว" ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าว

ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าโครงการจัดหาเรือดำน้ำจะถูกเสนอเพื่อขออนุมัติภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ได้ถูกเสนอขออนุมัติภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ก็จะต้องให้ผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่เป็นผู้ผลักดันโครงการอีกครั้ง

 

 


 

02/07/2558 14.15 น. ThaiArmedForce.com - ผบ.ทร.เผยเลือกเรือดำน้ำ S26T สามลำ วงเงิน 36,000 ล้านบาท


วันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อกระแสข่าวการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือว่า คณะกรรมการที่มีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานได้มีมติ 14 ต่อ 3 เสียงเลือกเรือดำน้ำจากประเทศจีนให้เป็นผู้ชนะในโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย โดยจะส่งเรื่องให้กับกระทรวงกลาโหมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยบริษัท China Shipbuilding & Offshore International หรือ CSOC ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับดำน้ำชั้น S26T Yuan Class พร้อมอาวุธและการฝึกกำลังพลให้กับกองทัพเรือไทย

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยได้ในกระทู้

MERGED: โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=739

 

 


 

 

01/07/2558 12.45 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพเรือเริ่มเจรจาตกลงราคาจัดหาเรือดำน้ำแล้ว เชื่อเจรจากับจีน

กองทัพเรือเริ่มเจรจาตกลงราคากับผู้ผลิตเรือดำน้ำแล้วเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากมีกระแสข่าวที่ว่าคณะกรรมการคัดเลือกแบบเรือดำน้ำของกองทัพเรือได้ประชุมกันและมีมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ที่ 10 ต่อ 7 เลือกแบบเรือดำน้ำ S26T Yuan modified-class จากประเทศจีนจำนวน 3 ลำให้เป็นผู้ชนะ

การเจรจาตกลงราคาอาจหมายถึงการที่ผู้ผลิตผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคแล้ว และหมายถึงกองทัพเรือกำลังเจรจาและพิจารณาคุณสมบัติทางการเงิน ที่อาจยืนยันกระแสข่าวที่ว่ากองทัพเรือตัดสินใจในเบื้องต้นไปแล้วที่จะเลือกเรือดำน้ำ S26T จากจีน ซึ่งขัดกับคำให้สัมภาษณ์ของโฆษกกองทัพเรือที่ให้สัมภาษณ์กับ Jane's ว่ากองทัพเรือยังไม่ได้ตัดสินใจใด ๆ

กระแสข่าวยังระบุอีกว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพอใจกับการตัดสินใจนี้ของกองทัพเรือและพร้อมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด

แหล่งข่าวระบุว่าการตัดสินใจเลือกแบบเรือ S26T ของกองทัพเรือนั้นมีแรงกดดันจากภายนอกในช่วงใกล้ปิดปีงบประมาณและช่วงการจัดทำโผโยกย้ายนายทหาร สะท้อนให้เห็นจากการที่มีถึง 7 เสียงที่เลือกแบบเรืออื่นจากเยอรมันและสวีเดน และแหล่งข่าวจากภายนอกกองทัพเรือยังระบุอีกว่าผู้นำระดับสูงของกองทัพเรือนั้นต้องการเลือกเรือดำน้ำจากสวีเดนมากกว่า

ทั้งนี้ คาดว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการจัดหาเรือดำน้ำมูลค่า 36,000 ล้านบาทภายใน 1 - 2 เดือนนี้

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยได้ในกระทู้

MERGED: โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=739

 


 


ภาพจากเพจกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

24/04/2558 12.45 น. ThaiArmedForce.com - ผบ.ทร.แถลง เตรียมเสนอเรือดำน้ำเข้าครม. ด้านแหล่งข่าวเผย มีแรงบีบให้สนใจเรือจีนเป็นพิเศษ

ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวเมื่อวานนี้ว่า กองทัพเรือเตรียมเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเร็ว ๆ นี้ โดยตอนนี้เรื่องอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยยังไม่ได้เจาะจงว่าจะซื้อกี่ลำหรือของประเทศไทย พร้อมกล่าวว่าการจัดซื้อนั้นต้องใช้เวลา 5 - 6 ปีกว่าจะได้เรือดำน้ำเข้าประจำการ

นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือยังเปิดเผยว่าได้เคยเดินทางไปดูเรือดำน้ำจีนแล้ว ซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่ได้รับเทคโนโลยีจากเรือดำน้ำชั้น Kilo ของรัสเซีย และมีการติดตั้งระบบ AIP ด้วย ซึ่งไม่มีติดตั้งในเรือดำน้ำ Type-206 ที่กองทัพเรือเคยให้ความสนใจ แต่ติดตั้งกับเรือดำน้ำชั้น Type-212 หรือ Type-214 ที่ใหม่กว่า นอกจากนั้นจะเดินทางไปดูเรือดำน้ำอื่น ๆ ด้วย

นอกจากพลเรือเอกณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกแบบแล้ว ทางคณะกรรมการมีกำหนดการคร่าว ๆ ที่จะต้องเลือกแบบให้ได้ภายใน 3 เดือน ซึ่งอาจจะรวมถึงการเดินทางไปดูเรือดำน้ำที่ประเทศผู้ผลิตด้วย

จากข้อมูลที่ ThaiArmedForce.com รวบรวมมา พบว่าจนถึงขณะนี้มีแบบเรือดำน้ำที่เสนอให้กองทัพเรือพิจารณาแล้วคือ S26T Yuan Class ของ China Shipbuilding & Offshore International ประเทศจีน, Project 636 Kilo และ Amur จาก Rosoboronexport ซึ่งเป็นบริษัทผู้แทนที่ทำหน้าที่ส่งออกอาวุธของรัสเซีย, Type209/Mod และ Tpye-210/1400Mod ของ ThyssenKrupp Marine Systems จากเยอรมนี, HDS-500RTN ของ Hyundai Heavy Industry ประเทศเกาหลีใต้, และ A-26 ของ Saab AB ประเทศสวีเดน ซึ่งได้เข้าให้ข้อมูลกับกองทัพเรือแล้ว

คาดว่ากองทัพเรือจะออกคำร้องขอข้อเสนอหรือ Request for Proposal (RFP) เพื่อให้แต่ละบริษัทยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ซึ่งขึ้นตอนนี้อาจมีแบบเรืออื่นยื่นเพิ่มเติมก็ได้ จากนั้นกองทัพเรือจะทำการพิจารณาทั้งข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอทางการเงิน ก่อนที่จะส่งให้กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแบบเรือที่ได้รับคัดเลือกต่อไป

ทั้งนี้ แหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยกับ ThaiArmedForce.com ว่า มีแรงผลักดันให้กองทัพเรือสนใจเรือดำน้ำจากจีนเป็นกรณีพิเศษ

"มีแรงผลักดันให้กองทัพเรือให้ความสนใจและพิจารณาเรือดำน้ำจากจีนเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งถ้ากองทัพเรือพิจารณาไปในทิศทางอื่น อาจทำให้โครงการอื่น ๆ ของกองทัพเรือต้องถูกพิจารณาใหม่อีกครั้ง"

ก่อนหน้าเรือดำน้ำชั้น Yuan นั้น จีนเคยเสนอเรือดำน้ำชั้น Ming ให้กองทัพเรือไทยพิจารณาเมื่อหลายปีที่ผ่านมา แต่มิได้มีการจัดหา

แหล่งข่าวจากกองทัพเรือเคยเปิดเผยกับ Bangkok Post อ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งจากกองทัพเรือระบุว่ามีความกังวลในความน่าเชื่อถือของเรือดำน้ำจีน เนื่องจากจีนยังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเรือดำน้ำที่มากพอ และงบประมาณจำนวน 36 พันล้านบาทก็ไม่ควรจะใช้ไปกับเรือดำน้ำที่ยังมีเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาวก็เป็นจุดที่น่าเป็นหน่วย ซึ่งทำให้อาจไม่มีกำลังพลที่กล้าปฏิบัติงานกับเรือดำน้ำ

นอกจากนั้นราคาของเรือดำน้ำจีนยังไม่ต่างกับเรือดำน้ำจากยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งไทยควรจัดหาเรือดำน้ำจากประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการสร้างและปฏิบัติงานกับเรือดำน้ำมากกว่าเช่นเยอรมันหรือสวีเดน หรือแม้แต่เกาหลีใต้

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยได้ในกระทู้

MERGED: โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=739


09/02/2558 17.15 น. ThaiArmedForce.com - แหล่งข่าวจากกองทัพเรือตั้งข้อสังเกตุและแสดงความไม่มั่นใจเรือดำน้ำจากจีน

 

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2558 เผยแพร่บทความอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพเรือแสดงความกังวลในการจัดหาเรือดำน้ำจากจีน หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะพูดคุยกับจีนเกี่ยวกับการจัดหาเรือดำน้ำจากประเทศจีนในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

Bangkok Post อ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งจากกองทัพเรือระบุว่ามีความกังวลในความน่าเชื่อถือของเรือดำน้ำจีน เนื่องจากจีนยังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเรือดำน้ำที่มากพอ และงบประมาณจำนวน 36 พันล้านบาทก็ไม่ควรจะใช้ไปกับเรือดำน้ำที่ยังมีเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาวก็เป็นจุดที่น่าเป็นหน่วย ซึ่งทำให้อาจไม่มีกำลังพลที่กล้าปฏิบัติงานกับเรือดำน้ำ

นอกจากนั้นราคาของเรือดำน้ำจีนยังไม่ต่างกับเรือดำน้ำจากยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งไทยควรจัดหาเรือดำน้ำจากประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการสร้างและปฏิบัติงานกับเรือดำน้ำมากกว่าเช่นเยอรมันหรือสวีเดน หรือแม้แต่เกาหลีใต้

ThaiArmedForce.com ได้รับข้อมูลว่าแบบเรือดำน้ำที่จีนเสนอให้กับกองทัพเรือไทยนั้นคือแบบเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าชั้น 26T Yuan ซึ่งบริษัท China Shipbuilding & Offshore International มานำเสนอให้กับกองทัพเรือไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

นอกจากนั้นยังมีเรือดำน้ำชั้น Kilo และ Amur ของรัสเซีย เรือดำน้่ำชั้น 209/Mod และ 210/1400Mod ของเยอรมัน เรือดำน้ำชั้น HDS-500RTN ของเกาหลีใต้ เรือดำน้ำชั้น และเรือดำน้ำชั้น A-26 ของสวีเดน ที่มานำเสนอข้อมูลให้กับกองทัพเรือไทยแล้ว

 


 

ภาพจากเพจกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

09/02/2558 17.15 น. ThaiArmedForce.com - Saab AB เสนอเรือดำน้ำชั้น A-26 ให้กับกองทัพเรือไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา

เมื่้อไม่นานมานี้ Saab AB ได้ซื้อกิจการอู่ต่อเรือ Kokum ในสวีเดน จาก ThyssenKrupp ประเทศเยอรมนี ซึ่งทำให้สวีเดนมีขีดความสามารถในการต่อเรือดำน้ำอีกครั้ง

เรือดำน้ำชั้น A-26 นั้นยังอยู่ในระหว่างการออกแบบและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะมาเป็นเรือที่ทดแทนเรือดำน้ำชั้น Gotland ที่สวีเดนมีใช้งานอยู่ 3 ลำ แต่โครงการยังไม่คืบหน้ามากนักเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดนหรือ FMV กับ ThyssenKrupp ซึ่งเป็นเจ้าของ Kokum และแบบเรือ A-26 ในขณะนั้น จนเมื่อ Saab AB ได้ทำการซื้อกิจการ Kokum จาก ThyssenKrupp ทำให้โครงการ A-26 อาจดูมีความหวังอีกครั้ง

ทั้งนี้ แบบเรือ Type-612 ซึ่งเป็นแบบเรือดำน้ำ A-26 ที่มีขนาด 4,000 ตัน จากปรกติที่แบบเรือ A-26 นั้นจะมีขนาด 1,900 ตันนั้นไม่ได้รับเลือกจากโครงการจัดหาเรือดำน้ำทดแทนเรือดำน้ำชั้น  Collins ของกองทัพเรือออสเตรเลีย โดยออสเตรเลียให้เหตุผลว่าสวีเดนไม่มีประสบการณ์ในการต่อเรือดำน้ำมาหลายปี แม้ว่า Kokum จะเป็นผู้ที่เคยออกแบบเรือชั้น Collins ให้ก็ตาม โดยในปัจจุบัน Saab และ Damen Shipyards ได้ร่วมมือกันปรับปรุงแบบเรือ Type-612 เพื่อเข้าแข่งขันในโครงการจัดหาเรือดำน้ำทดแทนเรือดำน้ำชั้น  Walrus ของกองทัพเรือเนเธอแลนด์

คาดว่าแบบเรือ A-26 ที่เสนอให้กองทัพเรือไทยน่าจะเป็นแบบเรือ A-26 ในรุ่นปรกติที่มีขนาด 1,900 ตัน และติดตั้งระบบ AIP

จนถึงปัจจุบัน มีแบบเรือดำน้ำจากสวีเดน เยอรมัน รัสเซีย จีน และเกาหลีใต้เสนอตัวเข้าแข่งขันในโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย โดยคาดว่ากองทัพเรืออาจเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำภายในปีงบประมาณ 2558 หรือ 2559


ภาพจากเพจกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

30/01/2558 03.15 น. ThaiArmedForce.com - บริษัท Hyundai Heavy Industry หรือ HHI เสนอแบบเรือชั้น HDS-500RTN ให้กับกองทัพเรือไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการก่อนหน้านี้บริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering หรือ DSME จากประเทศเกาหลีใต้ได้เสนอแบบเรือชั้น Type-209 ให้กับกองทัพเรือไทยพิจารณา แต่ในการเสนอข้อมูลในครั้งนี้กลับเป็นบริษัท HHI ที่เข้าเสนอข้อมูลก่อน และยังไม่แน่ชัดว่าบริษัท DSME จะเข้าเสนอแบบเรือของตนหรือไม่ หรือ DSME อาจจะนำแบบเรือของตนมาเสนอในภายหลัง

เป็นที่น่าสังเกตุว่าแบบเรือ Type-209 ของ DSME เป็นแบบเรือเดียวกับแบบเรือ Type-209/Mod ที่บรัษัท ThyssenKrupp Marine Systems จากประเทศเยอรมันได้เสนอให้กับกองทัพเรือไทยเช่นกัน ThaiArmedForce.com คาดว่า ถ้า DSME ไม่ได้เข้าเสนอข้อมูลแบบเรือของตนเองจริง อาจจะเป็นเพราะกองทัพเรือได้รับข้อมูลของ Type-209 ของ DSME มากพอแล้ว หรือบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems อาจไม่อนุญาตให้ DSME นำ Type-209 มาแข่งกับแบบเรือ Type-209/Mod ที่ตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ในอีกด้านหนึ่ง ยังไม่เคยปรากฏว่า HHI ได้เสนอแบบเรือให้กับกองทัพเรือไทย และการเสนอแบบเรือในครั้งนี้เป็นการเสนอแบบเรือ HDS-500 ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการต่อให้กับกองทัพเรือเกาหลีใต้แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ปรากฏแบบเรือนี้ในเว็บไซต์ของ HHI ด้วยเช่นกัน คาดว่าจะเป็นแบบเรือที่ HHI เพิ่งพัฒนาเสร็จและกำลังเริ่มเสนอเป็นทางเลือกให้กับกองทัพเรือหลายชาติ แต่ยังไม่มีลูกค้าชาติใดจัดหาไปใช้งาน เช่นเดียวกับ Amur ของรัสเซียที่อยู่ในสถานะเดียวกัน

อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2554 Agency for Defence Development (ADD) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางทหารของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดตัวแบบเรือ KSS-500A ซึ่งเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กที่อาจมาแทนเรือดำน้ำขนาดเล็กชั้น Dolgorae ของกองทัพเรือเกาหลีใต้ และปีที่แล้วมีข่าวว่าบริษัท HHI อาจกำลังต่อเรือดำน้ำขนาดเล็กอยู่เช่นกัน จึงอาจเป็นไปได้ว่าแบบเรือ HDS-500RTN คือแบบเรือที่พัฒนามาจาก KSS-500A ซึ่งถ้าเป็นความจริงจะถือว่าเป็นแบบเรือที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาตัวเลือกของกองทัพเรือในปัจจุบัน โดยเรือชุดนี้อาจมีระวางขับน้ำ 510 ตัน ปฏิบัติการได้ไกล 2000 ไมล์ทะเลที่ 21 วันต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุด 20 น็อต และความลึกสูงสุด 250 เมตร กำลังพลประจำเรือราว 10 นาย


แบบเรือ HDS-500 (ด้านซ้าย) ภาพจาก militaryphotos.net


แบบเรือ KSS-500A ภาพจาก http://panzercho.egloos.com/11142309

 


 

ภาพจากเพจกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

30/01/2558 03.15 น. ThaiArmedForce.com - ThyssenKrupp Marine Systems เข้าเสนอแบบเรือชั้น 209/Mod และ 210/1400Mod เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา

เยอรมนีกลายเป็นประเทศที่สามที่เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือดำน้ำของตน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเยอรมันพร้อมที่จะตอบสนองด้วยข้อเสนอถ้ากองทัพเรือออกคำร้องขอข้อเสนอ (RFP) ออกมา โดยบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems เสนอเรือให้กองทัพเรือพิจารณาสองแบบคือชั้น 209/Mod และ 210/1400Mod ซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำที่ทันสมัยของเยอรมนีที่พร้อมส่งออกให้กับต่างประเทศ

เรือดำน้ำของเยอรมนีมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพของระบบโซน่าร์และระบบอาวุธที่ทำให้เรือได้รับความนิยมไปทั่วโลก

TAF คาดว่าเกาหลีใต้ สวีเดน และฝรั่งเศสน่าจะทะยอยเข้ามาให้ข้อมูลในอีกไม่นานนี้ หลังจากที่จีนและรัสเซียได้เข้ามาให้ข้อมูลเรือชั้น Yuan และ Kilo แล้วตามลำดับ

MERGED: โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=739


ภาพจากเพจกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

16/01/2558 13.45 น. ThaiArmedForce.com - Rosoboronexport เข้านำเสนอข้อมูลเรือดำน้ำชั้น Kilo วันนี้ที่กองทัพเรือ

บริษัท Rosoboronexport ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในการส่งออกยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลรัสเซีย ได้เข้านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้น Kilo หรือ Project 636 และ Amur ให้กับกองทัพเรือไทย

เรือดำน้ำชั้น Kilo นั้นถูกคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของกองทัพเรือไทยค่อนข้างแน่ เนื่องจากมีหลายประเทศในเเชียใช้งานเรือดำน้ำชั้นนี้ โดยเฉพาะในอาเซียนที่มีเวียดนามซึ่งเริ่มได้รับเรือดำน้ำที่สั่งไว้จำนวน 6 ลำแล้ว และมีอินโดนิเซียที่แสดงความสนใจในการจัดหาเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีอินเดียและจีนที่มีใช้งาน 10 และ 12 ลำตามลำดับ ซึ่งเรือดำน้ำชั้นนี้ถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่ได้รับความนิยมมากแบบหนึ่งของโลก โดยมีชื่อเสียงในด้านความเงียบและความสามารถในการปฏิบัติการในเขตน้ำตื้น

ก่อนหน้านี้จีนได้เข้านำเสนอเรือดำน้ำชั้น Yuan ที่ออกแบบมาสำหรับกองทัพเรือไทย (รุ่น S26T) แล้ว TAF คาดการณ์ว่าน่าจะมีเรือดำน้ำจากเยอรมัน สวีเดน เกาหลีใต้ และฝรั่งเศสเข้านำเสนอข้อมูลและพร้อมที่จะเสนอข้อเสนออีกด้วย

MERGED: โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=739ภาพจากเพจกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

 

12/01/2558 20.15 น. ThaiArmedForce.com - CSOC นำเสนอข้อเสนอเรือดำน้ำ S26T Yuan Class เชื่อทร.กำลังออก RFP เร็ว ๆ นี้

วันนี้ บริษัท China Shipbuilding & Offshore International หรือ CSOC ได้เข้ามานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรือดำน้ำชั้น S26T Yuan Class ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกองทัพเรือไทย โดยมีเสนาธิการทหารเรือเป็นประธานเข้ารับฟังข้อมูล

ปัจจุบันกองทัพเรือกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 4 นับจากเรือดำน้ำลำสุดท้ายของกองทัพเรือถูกปลดประจำการไปเมื่อกว่า 60 ปีก่อน โดยมีแผนที่จะขออนุมัติจัดหาภายในปีงบประมาณนี้

สิ่งที่น่าสังเกตุคือ จากภาพที่ปรากฏในเพจของกองเรือดำน้ำ บริษัท CSOC ได้นำเสนอข้อเสนอเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทย (Proposal for Royal Thai Navy) ซึ่งอาจหมายถึงโครงการอาจมาถึงช่วงการเสนอแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศเลือกแบบ ซึ่งกองทัพเรืออาจออกคำร้องขอข้อเสนอหรือ Request for Proposal (RFP) แล้ว หรืออาจเป็นการเตรียมการของผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพร้อมที่จะนำเสนอข้อเสนอสุดท้ายเมื่อ RFP ออกอย่างเป็นทางการ

เชื่อว่าจะมีเรือดำน้ำจากเยอรมัน เกาหลีใต้ รัสเซีย สวีเดน จีน และฝรั่งเศสเข้าแข่งขันในโครงการนี้ของกองทัพเรือไทยที่ต้องการจัดหาเรือดำน้ำใหม่จำนวน 2 - 3 ลำ

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยได้ในกระทู้

MERGED: โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=739ภาพจากเพจกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ

1/01/2558 17.30 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพเรือเตรียมเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำอีกครั้ง โดยกำลังอยู่ในช่วงออก RFI

เพจของกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้โพสข้อความชี้แจงถึงความคืบหน้าในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย โดยกล่าวว่าในปัจจุบันกองทัพเรือกำลังให้บริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอจะเข้ามาบรรยายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือได้เตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการแล้ว โดยอาจเป็นการข้ามการออกคำร้องขอข้อมูลหรือ Request for Information (RFI) ให้กับบริษัทต่าง ๆ ไปสู่การออกคำร้องขอราคาหรือ Request for Quotation (RFQ) หรือคำร้องขอข้อเสนอหรือ Request for Proposal (RFP)

ทั้งนี้ เชื่อว่ากองทัพเรือจะผลักดันให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินโครงการจัดหาภายในปีงบประมาณนี้ แต่ยังไม่แน่ชัดว่ากองทัพเรือจะสามารถออก RFP และสามารถประกาศเลือกแบบเรือดำน้ำและลงนามในสัญญาได้ภายในปีงบประมาณไหน โดยในเบื้องต้นคาดว่ามีบริษัทที่สนใจส่งแบบเรือเข้าร่วมแข่งขันประกอบไปด้วย Type-214 ของบริษัท Howaldtswerke-Deutsche Werft ประเทศเยอรมนี, Chang Bogo/Type-209 ของบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ประเทศเกาหลีใต้ (ซื้อสิทธิบัตรจาก HDW ประเทศเยอรมนี), Kilo ของ Rubin Design Bureau ประเทศรัสเซีย, Gotland หรือ A26 ของบริษัท Saab Kockums ประเทศสวีเดน, Yuan ของ Wuchang Shipbuilding ประเทศจีน, และ Scorpene ของบริษัท DCNS แต่ยังไม่แน่ชัดว่ากองทัพเรือต้องการเรือดำน้ำมือสองเพิ่มเติมเพื่อฝึกหรือจะเลือกเรือดำน้ำมือสองมาปรับปรุงด้วยหรือไม่

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยได้ในกระทู้

MERGED: โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=739ว่าที่เรือหลวงมัจฉาณุ (ลำที่สอง) เรือหลวงวิรุฬ (ลำที่สอง) เรือหลวงสินสมุทร (ลำที่สอง) และ เรือหลวงพลายชุมพล (ลำที่สอง)
จอดอยู่ในท่าในประเทศเยอรมันนี
(ภาพขอขอบคุณกองเรือดำน้ำ กองทัพเรือ)

 

ข่าวความคืบหน้าเรื่องเรือดำน้ำ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2554

รมว.กลาโหมปัดดองเรือดำน้ำ ชี้แก้พรบ.กลาโหมต้องครอบคลุม

“ยุทธศักดิ์” ปัดดองซื้อเรือดำน้ำ อ้างรอ สตง.ส่งหนังสือเลิกติดใจโครงการ ด้าน ทร.ฉุน กห. ดึง "เรือดำน้ำ” ให้เลยเส้นตายซื้อเรือเยอรมัน 15 พ.ย.นี้ เร่งประสาน สตง.ส่งหนังสือตอบกลับกลาโหม ชงศึกษา พ.ร.บ.กลาโหม ก่อนแก้ไขให้ครอบคลุม

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ภายหลังจากที่กองทัพเรือได้เดินทางไปชี้แจงข้อสงสัยต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว ว่า ไม่ได้แช่โครงการ แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ สตง.ได้ทำหนังสือขอให้ดูการจัดซื้อจัดหาให้มีความคุ้มค่า ดังนั้น ต้องให้กองทัพเรือไปเคลียร์ เมื่อเคลียร์แล้ว สตง.ก็ต้องทำหน้งสือมาบอกเรา แต่วันนี้เขายังไม่ได้ทำหนังสือมา แล้วจะให้ผ่านได้อย่างไร และกระทรวงกลาโหมไม่ได้ต้องการเรือดำน้ำประเทศอื่นตามที่มีกระแสข่าว ตอนนี้ยังรอ สตง.ทำหนังสือถึงเราว่า เลิกติดใจโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำแล้ว เราจะได้เดินหน้าต่อไป หากเขายังติดใจอยู่ แล้วเราให้ผ่านโครงการไป จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้

ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพเรือ เปิดเผยว่า หาก รมว.กลาโหม อยากได้คำชี้แจงจาก สตง. ก็ต้องทำเรื่องไปที่ สตง. เพราะโดยปกติ โดยหลัก หากทาง สตง. ไม่มีหน้าที่ตอบหนังสือกลับว่าโปร่งใสหรือไม่นั้น หากกระทรวงกลาโหมไม่ทำเรื่องขอไป เขาจะไม่ส่งเรื่องกลับมา โดยทาง สตง.จะส่งหนังสือกลับมาต่อเมื่อมีกรณีสงสัย ติดใจความโปร่งใสของโครงการ และจากที่กองทัพเรือไปชี้แจง ทาง สตง.ก็ไม่ได้ติดใจอะไร

แหล่งข่าว เปิดเผยต่อว่า ขณะนี้ถือว่าเรื่องสิ้นสุดแล้ว ซึ่งเมื่อไม่มีการทักท้วงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร และหากโครงการเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) สตง.ก็ไม่เกี่ยว ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแต่เรื่องการใช้งบประมาณ อาทิ กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ที่จะให้ความเห็นประกอบ ขณะนี้ทางกองทัพเรือกำลังประสานให้ สตง.ส่งหนังสือกลับมายังกระทรวงกลาโหมตามความต้องการของกองทัพเรือ ซึ่งเรื่องนี้มีการดึงโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำแน่นอน เพื่อให้เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้นัดหมายกับทางเยอรมนี ในวันที่ 15 พ.ย.นี้

“กองทัพเรือไม่เข้าใจว่า ทำไมกระทรวงกลาโหมต้องรอ สตง.ทำหนังสือกลับมา จึงจะนำโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเข้า ครม. และการนำโครงการเข้า ครม. ไม่จำเป็นต้องรอ สตง.ตีตราความโปร่งใสถึงจะนำเรื่องเข้า ครม.ได้ โครงการนี้มีความผิดปกติแน่นอน หากจะไม่อนุมัติโครงการควรบอกกันตรงๆ หรือส่งเรื่องกลับมา กองทัพเรือจะได้ไปทำอย่างอื่น การทำเช่นนี้เหมือนเป็นการดึงเวลาให้เยอรมันเบื่อหน่าย และยิ่งทำแบบนี้ยิ่งผิดปกติ ยิ่งมีคนตั้งข้อสงสัย เพราะโครงการอื่นไม่เห็นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจ สอบมากมายขนาดนี้ อีกทั้งโครงการนี้ก็อยู่ในงบประมาณของกองทัพเรือเอง” แหล่งข่าวกองทัพเรือ ระบุ

...
...
...

http://www.thairath.co.th/content/pol/209104

 

เนื้อหาข่าวก่อนหน้านี้

7/10/2554 09.00 น. ThaiArmedForce.com - ผบ.ทร.ให้สยป.ทร.ไปเจรจากับเยอรมันเพื่อขอยืดเวลา Type-206A ไปเป็น 15 พ.ย. หวังโครงการเข้าครม.สัปดาห์หน้า บ่นอุบไม่เข้าใจทำไมโครงการถูกดอง ทั้งที่รายงานการชี้แจงบต่อสำนักงบน่าจะถึงมือกลาโหมแล้ว เชื่อมีพ่อค้าวิ่งให้ซื้อ Type-209 ของเกาหลีใต้ โต้ทำไมโครงการอื่นไม่เคยเห็นอาวุธตัวจริงยังอนุมัติได้ ตั้งคำถามทำไม Black Hawk ไม่มีการมารอตรวจสอบเหมือนเรือดำน้ำ แฉเรือดำน้ำเกาหลีแพงกว่าเรือดำน้ำเยอรมัน 2 เท่าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกรายงานข่าวว่าพล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือหรือ สยป.ทร. ไปเจรจากับประเทศเยอรมันเพื่อขอยืดเวลาการจัดหาเรือดำน้ำชั้น Type-206A ไปเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 นี้ โดยให้เหตุผลกับเยอรมันว่าประเทศไทยประสบปัญาน้ำท่วมทำให้มีความล่าช้าในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ยังกล่าวว่าไม่เข้าใจว่าทำไมโครงการจัดหาเรือดำน้ำจากเยอรมันจึงเกิดปัญหาขึ้น เชื่อว่าน่าจะมีความผิดปกติ หรือมีพ่อค้าอาวุธล็อบบี้ฝ่ายการเมืองให้โครงการนี้อนุมัติไม่ทันเส้นตามของเยอรมันเพื่อดันเรือดำน้ำแบบอื่นเข้ามาแทน ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเรือดำน้ำ Type-209 ของเกาหลีใต้ แม้ว่าโครงการจะได้รับการตรวจสอบจากทุกหน่วยจนหมดข้อสงสัยแล้วก็ตาม

ในอีกด้านหนึ่ง แหล่งข่าวจากกองทัพเรือกล่าวกับ ThaiArmedForce.com ว่า กองทัพเรือยังยืนยันที่จะจัดหา Type-206A จากประเทศเยอรมันเพราะประหยัดงบประมาณและได้อุปกรณ์ครบมากกว่า โดยกองทัพเรือยอมที่จะลดงบประมาณลงจาก 7.5 พันล้านเหลือ 6.9 พันล้าน โดยตัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ออกไป

โดยแหล่งข่าวยืนยันว่า Type-206A มีประสิทธิภาพดี อุปกรณ์ภายในได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ต่างจากเรือดำน้ำเกาหลีที่เป็นอุปกรณ์มาตราฐานที่ใช้ส่งออกซึ่งจะมีความทันสมัยน้อยกว่าของเยอรมัน และเกาหลีต้องจ่ายค่าลัขสิทธิ์ให้เยอรมันจึงทำให้เรือดำน้ำมีราคาแพงขึ้น และกองทัพเรือต้องการใช้เรือมือสองเพื่อฝึกพัฒนาทักษะก่อนจัดหาเรือที่ทันสมัยกว่าต่อไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมกล่าวกับ ThaiArmedForce.com แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการก็ไม่ได้มีความเห็นคัดค้าน คณะกรรมการท่านหนึ่งยังกล่าวในที่ประชุมด้วยว่าต้องการให้กองทัพเรือจัดหาเรือดำน้ำจากเยอรมัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพดี และไม่อยากให้เสียโอกาสเหมือนที่กองทัพอากาศไม่สามารถจัดหาเครื่องบินโจมตี Alphajet จากประเทศเยอรมันได้ครบตามจำนวน โดยคณะกรรมการทั้งจากกองทัพบกและกองทัพอากาศต่างก็โหวตสนับสนุนการจัดหาเรือดำน้ำจากเยอรมัน แต่ให้กองทัพเรือไปตัดลดงบประมาณลงเพื่อให้ประหยัดงบประมาณที่สุด กองทัพเรือจึงยอมตัดลดเหลือ 6.9 พันล้านบาท

โดยบริษัทค้าอาวุธชื่อดังบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นนายหน้าให้เรือดำน้ำเกาหลีใต้วิ่งเต้นให้โครงการจัดหาเรือดำน้ำเยอรมันถูกยกเลิก โดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว ทั้งการพานายทหารในกระทรวงกลาโหมไปดูงานที่เกาหลี การปล่อยข่าวในเชิงลบต่อเรือดำน้ำเยอรมันและให้ข่าวในเชิงบวกต่อเรือดำน้ำมือหนึ่งตามสื่อต่าง ๆ

"จะสังเกตุว่าข่าวเชิงลบตามสื่อต่างๆ นั้นจะไม่ได้คัดค้านการมีเรือดำน้ำ แต่จะคัดค้านการซื้อเรือดำน้ำมือสองและสนับสนุนการซื้อเรือดำน้ำมือหนึ่ง"

แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า ตอนนี้โครงการผ่านการตรวจสอบจากทุกฝ่ายแล้ว และไม่มีข้อสงสัยใด เหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อใด

เนื้อหาข่าวก่อนหน้านี้ (27/09/2554 18.45 น.)

วันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายของเดือนกันยายน โฆษกรัฐบาล แก้ข่าวว่า วันนี้ไม่มีการพิจารณาวาระการจัดหาเรือดำน้ำชั้น Type-206A ของกองทัพเรือ โดยนายกรัฐมนตรีเข้าใจผิด

ทั้งนี้ TAF ตรวจสอบพบว่า คำขอการจัดหายังอยู่ที่กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีกลาโหมยังไม่ได้นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

เนื้อหาข่าวก่อนหน้านี้ (27/09/2554 15.00 น.)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำมือสองชั้น Type-206A จากประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ กองทัพเรือจะดำเนินการเจรจาในรายละเอียดกับประเทศเยอรมันนีต่อไปเพื่อลงนามในสัญญาจัดหาอย่างเป็นทางการ โดยใช้งบประมาณ 6.9 พันล้านบาท ซึ่งตัดงบประมาณในการสร้างอาคารสถานที่ออกไปจากงบประมาณเดิมราว 7.5 พันล้านบาท และกองเรือดำน้ำจะเปิดรับสมัครกำลังพลของกองทัพเรือที่สนใจจะเป็นกำลังพลประจำเรือดำน้ำชุดนี้เพื่อเข้ารับการฝึกที่ประเทศเยอรมันนีต่อไป

คาดว่าเรือดำน้ำทั้ง 6 ลำซึ่งจะมี 4 ลำ สำหรับใช้งานจริง และอีก 2 ลำ สำหรับใช้ฝึกในท่าและสามารถใช้เป็นอะไหล่ได้ จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในราวปลายปี 2555 โดยเรือดำน้ำทั้ง 4 ลำ ที่เป็นเรือใช้งานจริง จะได้รับชื่อตามเรือดำน้ำชุดแรกของไทยคือ เรือหลวงมัจฉาณุ (ลำที่สอง) เรือหลวงวิรุฬ (ลำที่สอง) เรือหลวงสินสมุทร (ลำที่สอง) และเรือหลวงพลายชุมพล (ลำที่สอง) ส่วนเรือดำน้ำอีก 2 ลำจะไม่มีการตั้งชื่อและให้หมายเลข

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates