อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18

ภาพจากเว็บไซต์ของกองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือได้รับมอบระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิงแบบ QW-18 แล้ว และกำลังดำเนินการฝึกกำลังพลในการใช้งานอาวุธปล่อยนี้ ในภาพแสดงให้เห็นส่วนยิงพร้อมกับแท่นยิงด้วย โดยหน่วยที่จะได้รับไปใช้งานคือกองเรือยุทธการ นาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ทั้งนี้คาดว่าอาจจะมีการใช้งาน QW-18 บนเรือรบนอกจากการใช้งานในหน่วยภาคพื้นดินของกองทัพเรือเอง

ขอขอบคุณคุณ penguin สมาชิกของ TAF ที่แจ้งข่าวสารครับ

กองอาวุธปล่อยนำวิถีดำเนินการตรวจรับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบ ประทับบ่ายิง QW-18 เปิดอบรมหลักสูตรระบบอาวุธปล่อยนำวิถีฯแบบประทับบ่ายิง QW-18 ซึ่ง ทร.ได้ดำเนินการจัดหาเพื่อใช้ในราชการกองทัพเรือ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับหน่วยผู้ใช้ซึ่งประกอบด้วย กร. , นย. , สอ.รฝ.เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธดังกล่าว โดยการอบรมทำพิธีเปิดหลักสูตรโดย รอง จก.สพ.ทร. เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๓

http://www.navy.mi.th/ordn/missile/news12.html

CARAT 2010 ระหว่างวันที่ 13 - 20 พ.ค.นี้!

 

การฝึกผสม CARAT หรือ Co-Operation Afloat Readiness and Training เป็นการฝึกซึ่งจัดโดยกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐซึ่งจะทำการฝึกร่วมกับกองทัพเรือในชาติเอเชียแปซิฟิกเป็นประจำทุกปี ซึ่งก็ร่วมถึงกองทัพเรือไทยด้วยเช่นกัน โดยสำหรับกองทัพเรือไทยนั้น ได้เข้าร่วมการฝึก CARAT มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้กองเรือฟริเกตุที่สอง กองเรือยุทธการเป็นเจ้าภาพของฝ่ายไทย

การฝึกในปีนี้ยังคงทำการฝึกในภารกิจหลัก ๆ เช่น การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก การปฏิบัติการรบพิเศษ การฝึกยิงอาวุธ รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน เป็นเต้น

 

Read more: CARAT 2010 ระหว่างวันที่ 13 - 20 พ.ค.นี้!

วางกระดูกงูเรือต.995-996

วันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา กองทัพเรือได้จัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการ์ใกล้ฝั่ง ต.995 และ ต.996 ที่อู่มาร์ซัน จังหวัดสมุทรปราการครับ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือทำพิธี ซึ่งพิธีจัดหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเสด็จไปวางกระดูกงูเรือ ต.994 แล้วตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา

ต.994-996 มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการจากเรือชุด ต.991-993 ครับ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการวางตำแหน่งของห้องใหม่ การปรับเปลี่ยนแผนแบบระบบอาวุธ ไปจนถึงการวางพื้นที่เพื่อที่อาจจะติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบขนาดเล็กในอนาคต

 

Read more: วางกระดูกงูเรือต.995-996
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates