T-50TH ทำการบินเที่ยวแรก/T-50TH made the first flight (UPDATED VI)


ภาพจากเฟสบุ๊คของกองทัพอากาศ

26/08/2560 10.30 น. ThaiArmedForce.com - T-50TH ของกองทัพอากาศไทยทำการบินเที่ยวแรกแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่โรงงานของบริษัท KAI ผู้ผลิตในประเทศเกาหลีใต้ โดยกองทัพอากาศไทยจัดหาเครื่องบิน T-50TH ในล็อตแรกจำนวน 4 ลำ และจัดหาเพิ่มเติมอีก 8 ลำในปีงบประมาณ 2560 จากความต้องการทั้งหมด 16 ลำ เพื่อประจำการทดแทน L-39ZA/ART ในฝูงบิน 401 กองบิน 4 

Read more: T-50TH ทำการบินเที่ยวแรก/T-50TH made the first flight (UPDATED VI)

ครม.อนุมัติ ทอ.ปรับปรุง F-5 อีก 4 ลำ พร้อมรายละเอียดโครงการ/Another 4 F-5s getting upgrade, with official program detail (UPDATED II)


ภาพจากกองทัพอากาศ

01/08/2560 21.30 น. ThaiArmedForce.com - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ F-5 ในระยะที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง มูลค่าโครงการ 3,200 ล้านบาท เพิ่มเติมจากระยะที่ 1 ที่กำลังดำเนินการปรับปรุงจำนวน 10 เครื่อง 

Read more: ครม.อนุมัติ ทอ.ปรับปรุง F-5 อีก 4 ลำ พร้อมรายละเอียดโครงการ/Another 4 F-5s getting upgrade, with...

กองทัพอากาศไทยสั่งซื้อ EC725 เพิ่มอีกสองลำ/RTAF orders two more EC725s (UPDATED IV)


http://www.rtaf.mi.th/news.aspx?p=829

05/10/2559 10.30 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพอากาศไทยจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 เพิ่มเติมอีก 2 ลำ รวมคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็น 8 ลำ

Read more: กองทัพอากาศไทยสั่งซื้อ EC725 เพิ่มอีกสองลำ/RTAF orders two more EC725s (UPDATED IV)
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates