กำหนดการการฝึก SAREX 2010 ณ จังหวัดอุดรธานี 10 ก.ค. 53

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2553 หรือ SAREX 2010 ครั้งที่ 30 จะจัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2553 โดยในครั้งนี้กรมการบินพลเรือนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดในภาคอีสาน ภายในงานมีการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย การสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่างๆ การแสดงบินหมู่ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร (Green Hawk จำนวน 3 ลำ) การดับไฟป่า การกระโดดร่ม การจัดนิทรรศการที่นำเอาอุปกรณ์ บริภัณฑ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาแสดง และการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 30 บูธในห้องแอร์

ในวันที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมคืองานทั้งวันที่ 9 - 10 กรกฏาคม ส่วนในวันที่ 10 กรกฏาคม นั้นจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน และต่อจากนั้นจะเป็นการแสดงการบินและนิทรรศการ
Read more: กำหนดการการฝึก SAREX 2010 ณ จังหวัดอุดรธานี 10 ก.ค. 53

รัฐบาลและกองทัพเริ่มจัดทำแผนการปรับปรุงกองทัพ 10 ปี (2554 - 2563)

ThaiArmedForce.com - รัฐบาลและกองทัพกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนการปรับปรุงกองทัพในอีก 10 ปีข้างหน้า คือตั้งแต่ปี 2554 - 2563 ทดแทนแผนการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นภาพรวม 9 ปี คือตั้งแต่ปี 2549 - 2557 ซึ่งจัดทำในช่วงปี 2549 และได้รับการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2550 ครับ

โดยแผนการใหม่นี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือในช่วง 5 ปีแรก (2554 - 2558) และช่วง 5 ปีหลัง (2559 - 2563) โดยใช้งบประมาณรวม 4 แสนล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 4 หมื่นล้านบาท) และเพิ่มงบประมาณทางทหารให้เข้าสู่ระดับ 1.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่แผนการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นภาพรวม 9 ปี ณ ตอนนี้งบประมาณกลาโหมที่ได้รับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเป้าหมายแล้ว TAF จึงคาดว่ายังไม่น่าจะเห็นการเพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนเมื่อช่วงสองสามปีก่อน ยกเว้นงบประมาณกลาโหมในปี 2554 ที่จะเพิ่มมาเป็น 1.7 แสนล้านบาท จากในปี 2553 ที่ราว 1.5 แสนล้านบาท แต่งบประมาณกลาโหมน่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุกปีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการเติบโตของ GDP ของประเทศถ้าต้องการรักษาเป้าหมายนี้เอาไว้

 

Read more: รัฐบาลและกองทัพเริ่มจัดทำแผนการปรับปรุงกองทัพ 10 ปี (2554 - 2563)

รัฐบาลทดสอบประสิทธิภาพ GT200 วันที่ 14 ก.พ. นี้

รัฐบาลจะทำการทดสอบ GT200 เจ้าปัญหาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ครับ ซึ่งน่าดีใจที่เรื่องนี้ พลเมืองเน็ตชาวหว้ากอ พันทิป สามารถผลักดันมาได้จนถึงขนาดนี้ แม้ว่าจะใช้เวลาเกือบสองปีก็ตาม

ผมการทดสอบที่ออกมา เชื่อว่าน่าจะทำให้ข้อกังขายุติ ถ้าเครื่องใช้ได้ดี ก็น่าจะทำให้เสียงวิจารณ์หมดไป ถ้าเครื่อใช้ไม่ได้ ก็น่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยมากขึ้น

Read more: รัฐบาลทดสอบประสิทธิภาพ GT200 วันที่ 14 ก.พ. นี้
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates