TAF Editorial #17 - S26T เรารู้อะไรเพิ่มเติมบ้างจากการแถลงข่าวของ ทร.

เมื่อวันแรงงาน 1 พ.ค. ที่ผ่านมา กองทัพเรือได้จัดให้มีการแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับโครงการการจัดหาเรือดำน้ำ S26T จากประเทศจีน โดยมีเสนาธิการทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์กองทัพเรือ และนายทหารเรืออื่น ๆ เข้าร่วมในการแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเก็บอากาศยาน เรือหลวงจักรีนฤเบศร

TAF ได้มีการ Live สดผ่านหน้าแฟนเพจของเรา รวมถึงทำการทวิตสดผ่านหน้า Twitter ของ TAF ไปแล้ว เชื่อว่าทุกท่านคงได้ติดตามกัน วันนี้เราขอสรุปประเด็นสำคัญจากการแถลงข่าวของกองทัพเรือ ในส่วนที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เรายังไม่ทราบมาก่อนและเพิ่งได้รับทราบจากการแถลงข่าวในครั้งนี้

Read more: TAF Editorial #17 - S26T เรารู้อะไรเพิ่มเติมบ้างจากการแถลงข่าวของ ทร.

TAF Editorial #16 - รู้จักกับ MOAB หรือ Mother of All Bombs

การใช้ระเบิด MOAB เป็นครั้งแรกของสหรัฐนั้นได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นการใช้ระเบิด MOAB ที่มีอานุภาพเป็นรองเพียงระเบิดนิวเคลียร์ต่อเป้าหมายจริงเป็นครั้งแรก แต่ TAF มีความเห็นว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณในเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากแรงระเบิดของ MOAB น้อยกว่าระเบิดนิวเคลียร์ในปัจจุบันหลายแสนเท่า TAF Editorial ตอนนี้จึงจะพาไปรู้จักกับระเบิดชนิดนี้เพื่อเป็นข้อมูลและความรู้ให้กับทุกท่านครับ

Read more: TAF Editorial #16 - รู้จักกับ MOAB หรือ Mother of All Bombs

TAF Editorial #15 – S26T คือทางเลือกทางยุทธศาสตร์


TAF ร่างภาพภายนอกของแบบเรือที่คาดว่าจะเป็น S26T ซึ่งจะมีความแตกต่างบางประการ โดยรวบรวมจากข้อมูล รูปถ่าย และเอกสารแจกจากทางอู่

โครงการจัดหาเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าแบบ S26T จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และที่สำคัญ คือ แรงกดดันจากภายนอกอันเป็นสาเหตุที่ทำให้กองทัพเรือต้องเลือกเรือดำน้ำจากสาธารณรัฐประชาชนจีน TAF เคยเสนอบทวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นถึงความน่ากังวลและความไม่มั่นใจต่อกระบวนการจัดหาทั้งหมดของกองทัพเรือไทยไปก่อนหน้านี้ แต่การชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองทัพเรือ กลับมีเพียงการจัดทำเอกสารแจก (สมุดปกขาว) ที่เนื้อหาภายในราวกับว่าคัดลอกเอาจากบทความและรูปที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น อีกทั้งไม่ได้ตอบคำถามและข้อสงสัยของประชาชนทั่วไป ขณะที่การชี้แจงด้วยคำพูดส่วนใหญ่กลับกลายเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงและไม่ได้เป็นทหารเรือ ที่อาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบข้อมูลทางเทคนิคเป็นการเฉพาะ จึงทำให้การชี้แจงและการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือในครั้งนี้อยู่ในภาวะยิ่งทำก็ยิ่งยุ่ง แต่ถ้ายิ่งไม่ทำก็จะยิ่งยุ่งหนัก

TAF ถือโอกาสในการเป็นเสียงแรก ๆ ที่ออกมาตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการจัดหา แต่คำถามของสังคมกลับไม่ได้รับการตอบหรือชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน โครงการย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เราจึงแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด จากแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ และอีกหลายแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อพยายามรับฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งมานำเสนอ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่เป็นเจ้าของเงินภาษีที่รัฐกำลังนำไปจัดหาเรือดำน้ำได้ทราบข้อมูลทั้งสองด้าน และสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะสนับสนุนหรือคัดค้านการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T จากสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไม่ โดยเราเลือกเฉพาะประเด็นหลักนำมาเขียนโดยจะไม่เขียนบรรยายระหว่างย่อหน้า เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกเสมือนได้รับข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของเรา

Read more: TAF Editorial #15 – S26T คือทางเลือกทางยุทธศาสตร์
2017  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates