มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน/NBTC Ban all unregistered drones from flying

11/10/2560 17.15 น. ThaiArmedForce.com - มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเปิดให้ลงทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. สถานีตำรวจ หรือสำนักงานการบินพลเรือนฯ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ต.ค. 2560) มติที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้งาน Drone เนื่องจากขณะนี้มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพียง 350 ลำ ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุม กสทช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้

Read more: มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน/NBTC Ban all unregistered drones from flying

TAF Editorial #20 - โรคซึมเศร้า ความรู้ความเข้าใจ และสิ่งที่มักเกิดขึ้นกับกำลังพล

โรคซึมเศร้า คือโรคที่เกิดจากสารสื่อประสาททำงานผิดปรกติ เป็นภาวะทางเคมีของร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปรกติทางอารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ และการใช้ชีวิต ที่เราได้ยินชื่อโรคนี้บ่อย ๆ ในระยะหลัง อาจจะมาจากทั้งความรู้ความเข้าใจในโรคที่มากขึ้น หรืออาจเป็นเพราะเรามีผู้ป่วยมากขึ้น

องค์การอนามัยโลก ประมาณว่ามีคนทั่วโลก 300 ล้านคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งจะทำให้โรคนี้เป็นปัญหาสุขภาพอันดับสองภายในปี 2563 สำหรับประเทศไทยประมาณการว่ามีผู้ป่วยโรคนี้กว่า 3 ล้านราย แต่มีผู้เข้ารับการรักษาเพียงไม่กี่หมื่นราย ที่เหลืออีกสองล้านกว่ารายไม่ได้มาพบแพทย์ ทั้งจากการกังวล ความอับอายที่ต้องมาพบจิตแพทย์ ไปจนถึงไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคนี้

Read more: TAF Editorial #20 - โรคซึมเศร้า ความรู้ความเข้าใจ และสิ่งที่มักเกิดขึ้นกับกำลังพล
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates