คาดการณ์คุณสมบัติและอุปกรณ์ ร.ล. ท่าจีน/Specification prediction on HTMS Tachin

TAF คาดการณ์คุณสมบุติและอุปกรณ์ของเรือชุดเรือหลวงท่าจีน ซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงชุดใหม่ของกองทัพเรือไทยที่ปรับปรุงแบบแผนมาจากเรือชั้น KDX-I ของกองทัพเรือเกาหลีใต้ โดยเรือชุดนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพเข้าใกล้เรือชั้นนำของอาเซียน

การคาดการณ์ทั้งหมดมาจากข้อมูลในแหล่งเปิด ข่าวสารจากการให้สัมภาษณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ข่าวสารจากบริษัทผู้ผลิต และการวิเคราะห์ด้วยการคาดกาณ์ของคณะทำงาน ThaiArmedForce.com ดังนั้นเราจึงยังไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลชุดนี้

จากภาพถ่ายและวีดีโอของเรือ ณ ขณะนี้ จะเห็นได้ชัดว่าเรือได้ติดตั้งอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ครบแล้ว คงเหลือเพียงอุปกรณ์และระบบเรดาร์หลักของบริษัท Saab และระบบอาวุธต่าง ๆ ที่คาดว่าจะทำการติดตั้งต่อไป หลังจากเรือถูกปล่อยลงน้ำเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

 

Read more: คาดการณ์คุณสมบัติและอุปกรณ์ ร.ล. ท่าจีน/Specification prediction on HTMS Tachin

มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน/NBTC Ban all unregistered drones from flying

11/10/2560 17.15 น. ThaiArmedForce.com - มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเปิดให้ลงทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. สถานีตำรวจ หรือสำนักงานการบินพลเรือนฯ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ต.ค. 2560) มติที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้งาน Drone เนื่องจากขณะนี้มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพียง 350 ลำ ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุม กสทช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้

Read more: มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน/NBTC Ban all unregistered drones from flying
2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates