[Frost & Sullivan] โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน - ทางเลือกเพื่อทำให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้


อุปกรณ์ทางยุทธวิธีตามโครงการ FELIN ของฝรั่งเศส (ภาพโดยกองทัพบกฝรั่งเศส)

ในปัจจุบันประเทศหลายประเทศต่างมีโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน (Soldier Modernization Program) ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทวิธีสำหรับทหารราบและกำลังรบภาคพื้นดิน ไล่ตั้งแต่หมวก เสื้อเกราะ เสื้อกั๊กทางยุทธวิธี ชุดลายพราง รองเท้า อุปกรณ์สื่อสาร เป้สนาม อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กันเป็นจำนวนมาก ด้วยประเทศเหล่านั้นตระหนักถึงความสำคัญของอุปกรณ์เหล่านี้ในการปกป้องชีวิตของทหารราบที่เป็นกำลังรบที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการต่าง ๆ

แต่ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ การบริหารโครงการ และความต้องการที่ไม่ชัดเจน ทำให้โครงการเหล่านั้นมักจะถูกตัดลดงบประมาณหรือประสบกับความล่าช้าที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดช่องว่างของกำลังรบ ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม คือการพัฒนาอุปกรณ์ทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทันสมัยในครั้งเดียว ซึ่งมักจะใช้งบประมาณสูงและมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง จึงทำให้โครงการเหล่านั้นมักไม่ประสบความสำเร็จ

Frost & Sullivan จึงเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือการพัฒนาแบบผสมผสานระหว่างทั้งสองแบบ เพื่อทำให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ThaiArmedForce.com เชื่อว่านี่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีถ้าในอนาคตข้างหน้า กองทัพไทยจะริเริ่มโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จมากขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด ThaiArmedForce.com จึงร่วมมือกับ Frost & Sullivan ในการนำบทวิเคราะห์นี้ของ Frost & Sullivan มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Read more: [Frost & Sullivan] โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน -...
2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates