[Frost & Sullivan] โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน - ทางเลือกเพื่อทำให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้


อุปกรณ์ทางยุทธวิธีตามโครงการ FELIN ของฝรั่งเศส (ภาพโดยกองทัพบกฝรั่งเศส)

ในปัจจุบันประเทศหลายประเทศต่างมีโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน (Soldier Modernization Program) ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทวิธีสำหรับทหารราบและกำลังรบภาคพื้นดิน ไล่ตั้งแต่หมวก เสื้อเกราะ เสื้อกั๊กทางยุทธวิธี ชุดลายพราง รองเท้า อุปกรณ์สื่อสาร เป้สนาม อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กันเป็นจำนวนมาก ด้วยประเทศเหล่านั้นตระหนักถึงความสำคัญของอุปกรณ์เหล่านี้ในการปกป้องชีวิตของทหารราบที่เป็นกำลังรบที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการต่าง ๆ

แต่ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ การบริหารโครงการ และความต้องการที่ไม่ชัดเจน ทำให้โครงการเหล่านั้นมักจะถูกตัดลดงบประมาณหรือประสบกับความล่าช้าที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดช่องว่างของกำลังรบ ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม คือการพัฒนาอุปกรณ์ทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทันสมัยในครั้งเดียว ซึ่งมักจะใช้งบประมาณสูงและมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง จึงทำให้โครงการเหล่านั้นมักไม่ประสบความสำเร็จ

Frost & Sullivan จึงเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือการพัฒนาแบบผสมผสานระหว่างทั้งสองแบบ เพื่อทำให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ThaiArmedForce.com เชื่อว่านี่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีถ้าในอนาคตข้างหน้า กองทัพไทยจะริเริ่มโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จมากขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด ThaiArmedForce.com จึงร่วมมือกับ Frost & Sullivan ในการนำบทวิเคราะห์นี้ของ Frost & Sullivan มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลได้ง่ายขึ้น


โครงการ Nett Warrior ของสหรัฐ (ภาพโดยกองทัพสหรัฐ)

ทั้งนี้ สมาชิก TAF ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นนี้ สามารถร่วมพูดคุยได้ในห้อง Tactical Gears and Accessories | อุปกรณ์ทางยุทธวิธี ในเว็บบอร์ดของ TAF ที่

Tactical Gears and Accessories | อุปกรณ์ทางยุทธวิธี

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewforum.php?f=31

 


 

Market Insight: Soldier Modernization Market - Adoping Alternative Procurement Strategies to March Forward

โดย Mahendran Arjunraja Senior Research Analyst - Aerospace, Defense & Security


จากงบประมาณทางทหารที่ลดลง การลดจำนวนทหารกองประจำการ และความล่าช้าของโครงการพัฒนากำลังรบ ทำให้มีความไม่แน่นอนมากขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดของอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน และด้วยการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการสู้รบ เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทางทหาร หลายประเทศจึงทำการปรับโครงการของกองทัพเพื่อให้กลายเป็นกองทัพที่เล็ก มีประสิทธิภาพ และสามารถวางกำลังได้อย่างรวดเร็ว

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทำให้มีความต้องการในการนำยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีมาใช้ ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศส่วนมากยอมรับว่าโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน (Soldier Modernization Program) ที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นประสบความสำเร็จได้ยาก และกำลังมองหาวิธีใหม่ในการจัดหา การจัดหาและการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินในลักษณะองค์รวม (Total System Approach) ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีตั้งแต่หัวจรดเท้านั้นดูเหมือนจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ในปัจจุบัน และวิธีการนี้ค่อนข้างด้อยประสิทธิภาพสำหรับกองทัพส่วนใหญ่ ในรายงานฉบับนี้ Frost and Sullivan จะกล่าวถึงอันตรายที่รออยู่สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินแบบองค์รวม และวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาอื่น ๆ เช่น การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Approach) หรือการพัฒนาแบบผสม (Hybrid Approach) ซึ่งจะช่วยให้กระทรวงกลาโหมและภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงการอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินกลายเป็นจริงขึ้นมาได้

ทำไมการพัฒนาโครงการอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินแบบองค์รวมถึงไม่มีประสิทธิภาพ?

อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับโครงการในลักษณะนี้คือปัจจัยที่ทำให้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ด้อยประสิทธิภาพที่สุด

- ขาดความอ่อนตัวและมีความซับซ้อนสูง

การพัฒนาแบบองค์รวมนั้นมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าวิธีอื่น และด้วยความซับซ้อนที่สูง ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ทำให้ประเทศ NATO หลัก ๆ ต้องตัดลดงบประมาณทางทหารลง อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณทางทหารของกองทัพสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ 2.8% ในปี 2010 ในยุโรป งบประมาณทางทหารลดลง 2.8% ในภาวะเช่นนี้ กองทัพขนาดใหญ่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และด้วยแนวโน้มของความขัดแย้งที่เป็นไปในลักษณะอสมมาตร (Asymmetric Conflict) มากขึ้น ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรรู้สึกว่ากองทัพขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับการรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบัน ดังนั้นประเทศเหล่านั้นจึงตัดสินใจลดจำนวนทหารลง ซึ่งผลลัพธ์ก็ทำให้โครงการอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินอาจมียอดจัดหาลดลง

ตัวอย่างเช่น โครงการ Land Warrior ของสหรัฐอเมริกานั้น หลังจากที่ลงทุนไปเป็นจำนวนเกือบ 500 ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่โครงการเริ่มต้นในทศวรรตที่ 90 ก็มีการตัดสินใจที่จะตัดลดงบประมาณลง ภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร โดยในครั้งแรกฝรั่งเศสวางแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินจำนวน 32,000 ชุดสำหรับโครงการ FELIN แต่ต่อมาต้องลดลงเหลือ 22,588 ชุด สหราชอาณาจักรวางแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินจำนวน 35,000 ชุดภายใต้โครงการ Future Integrated Soldier Technology (FIST) แต่ปรากฏว่าจำนวนจัดหาที่แท้จริงน้อยกว่าที่ตั้งใจมาก

การลดจำนวนการจัดหาเหล่านั้นสร้างแรงกระเพื่อมให้กับอุตสาหกรรมและกระทบกับตลาดอุปกรณ์ทางยุทธวิธี

- ขาดความชัดเจนและความไม่พร้อมของเทคโนโลยี

ความท้าทายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมด้วย โดยพื้นฐานแล้ว เทคโนโลยีจะพัฒนาไปตามกาลเวลาและจะต้องมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต โดยหลักการแล้ว การจัดซื้อเทคโนโลยีจะต้องกระทำเป็นเฟสและการจัดหาเทคโนโลยีทดแทนจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถ้าจำเป็น ซึ่งการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแบบองค์รวม

และด้วยการไม่มียุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีที่ชัดเจน โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินอาจไม่ประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ บางประเทศเท่านั้นที่มีความชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไร และมันยังมีช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่คาดหวังว่าจะนำมาใช้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลกระทบกับความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินที่ใช้การพัฒนาแบบองค์รวม

น้อยโครงการที่การร่วมมือระหว่างกองทัพและอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินโดยใช้การพัฒนาแบบองค์รวมนั้นจะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ โครงการ FELIN หรือ French Soldier Modernisation Program เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการอื่นที่ใช้แนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม ความสำเร็จของโครงการนี้อยู่ที่ความสามารถของภาคอตุสาหกรรมในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศอื่นนอกจากฝรั่งเศส โครงการของยุโรปหลายโครงการที่ใช้การพัฒนาแบบองค์รวมต้องประสบกับความล่าช้าจนทำให้ต้องปรับแผนการจัดหาใหม่ นี่เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนในการกำหนดความต้องการระยะยาว และความไม่พร้อมของเทคโนโลยี ในอีกด้านหนึ่ง ภาคอุตสาหกรรมกลับชอบที่จะใช้การพัฒนาแบบองค์รวม เนื่องจากมันเป็นเหมือนการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลต่อตัวโครงการ

โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินในอินเดีย เกาหลีใต้ และบราซิลนั้นกำลังเริ่มต้น แต่ดูเหมือนประเทศเหล่านั้นจะรับรู้ถึงความท้าทายที่ต้องประสบในระยะแรกของโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน กระทรวงกลาโหมของประเทศเหล่านั้นจึงเปลี่ยนไปใช้การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือการพัฒนาแบบผสม เพื่อรับประกันความก้าวหน้าของโครงการ และหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินของพวกเขา นี่ไม่ได้หมายความว่าตลาดยุทโธปกรณ์เกิดใหม่เหล่านี้ฉลาดกว่า เพราะการพัฒนาแบบนี้ถูกใช้เนื่องจากผู้ใช้มักไม่สามารถของบประมาณก้อนใหญ่ติดต่อกันในระยะเวลานานได้เนื่องจากการแทรกแทรงทางการเมือง การขาดการวางแผนการใช้งบประมาณ และขาดความจริงจังในการจัดหา หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ตลาดยุทโธปกรณ์เกิดใหม่เหล่านี้มักจะใช้วิธีที่ยืดหยุ่นกว่าซึ่งเหมาะสมกับเขาโดยธรรมชาติ และมันดูเหมือนจะเหมาะสมกับสิ่งที่กองทัพสมัยใหม่ต้องเผชิญ

- ไม่มีหลักประกันความสำเร็จ

ความเสี่ยงที่โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินจะล้มเหลวนั้นมีสูง หลังจากการลงทุนทั้งงบประมาณและเวลา ถ้าโครงการไม่ประสบผล ช่องว่างของศักยภาพกำลังรบ (Capability Gap) อาจมากกว่าการใช้การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งใช้การพัฒนาเป็นเฟส และสามารถปรับทิศทางของโครงการเพื่อให้ลดช่องว่างของศักยภาพกำลังรบให้มากที่สุด ในกรณีนี้ เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันสามารภใช้เพื่อตอบสนองต่อศักยภาพกำลังรบขั้นพื้นฐาน ก่อนที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

การเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดิน

- การใช้สินค้าในท้องตลาด (Commercial Off the Shelf: COTS) และประเด็นทางด้านงบประมาณในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป

สินค้าในท้องตลาดจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความต้องการและการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดหา ยิ่งไปกว่านั้น การตัดลดงบประมาณอาจทำให้การวิจัยและพัฒนานั้นลดลง ซึ่งทำให้เกิดความต้องการใช้สินค้าที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

- ความต้องการในการพัฒนาเป็นโมดูล

อุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินที่เป็นลักษณะของโมดูลนั้นมีความสำคัญมากขึ้น ทำให้กองทัพสามารถจัดหาอุปกรณ์ที่หลากหลายเข้าประจำการได้บนพื้นฐานของการออกแบบอุปกรณ์ให้ตอบสนองต่อภารกิจเฉพาะอย่าง จึงทำให้การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปดูน่าสนใจมากกว่า

- ความต้องการในการจัดหาทดแทนอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปหมายถึงการที่อุปกรณ์ทางยุทธวิธีต้องถูกทดแทนหรืออัพเกรดอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปทำให้เกิดความยืดหยุ่นและง่ายต่อการอัพเกรด

บทสรุปและคำแนะนำ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินทั่วโลกได้รับผลกระทบในเชิงลบจากปัจจัยทางเทคโนโลยีและงบประมาณ จึงทำให้เกิดคำถามว่าโครงการบางโครงการนั้นคาดหวังผลลัพธ์ที่มากเกินไปหรือไม่ และแม้ว่าโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินจะเป็นสิ่งกองทัพหลายประเทศตระหนักในความสำคัญ ในขณะเดียวกับกองทัพก็ไม่ค่อยพอใจนักกับความก้าวหน้าของโครงการเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมก็มักจะแสดงความผิดหวังกับตัวเลขงบประมาณที่ได้รับ การตัดลดงบประมาณ และความต้องการที่ไม่สอดคล้องกัน และตอนนี้ วัฎจักรในเชิงลบของความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินได้ก้าวไปอีกขั้น นั่นคือประเทศต่าง ๆ มุ่งตัดลดกำลังรบและปรับโครงการกองทัพ

ดังนั้น จึงมีข้อพิจารณาสำหรับภาคอุตสาหกรรมและกองทัพดังนี้

- การจัดหาทั้งระบบตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบองค์รวมอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีสำหรับประเทศต่าง ๆ ความสำเร็จของแนวทางนี้ขึ้นอยู่กับ 3 เงื่อนไขคือ ความชัดเจนในการกำหนดความต้องการ ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่มีอยู่ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และการมีแผนสำรองก็สำคัญเช่นกันเมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงของโครงการ

- ในขณะที่ปัญหาด้านงบประมาณอาจเกิดขึ้นได้ ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากำลังรบภาคพื้นดินก็คือการใช้การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือการพัฒนาแบบผสม และดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินทีละก้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความอ่อนตัวที่สูงกว่า ความเสี่ยงที่น้อยกว่า และความรวดเร็วของการดำเนินการ การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นผลดีต่อทั้งภาคอุตสาหกรรมและกองทัพ ยุทธศาสตร์นี้ต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้ นอกจากนั้น มันยังอาจใช้งบประมาณน้อยลงถ้าผู้ใช้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาโครงการ

- มีปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องตระหนัก นั่นคือโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางยุทธวิธีสำหรับกำลังรบภาคพื้นดินจะไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตที่มากอีกต่อไป ผู้ใช้จะมุ่งไปที่กองทัพที่มีขนาดเล็กและมองหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การใช้สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือ COTS กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่เพียงแต่การสร้างศักยภาพกำลังรบ แต่ยังมีบทบาทในการปิดช่องว่างของศักยภาพกำลังรบอีกด้วย และมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงก็คือการทำให้สินค้าในท้องตลาดนั้นเข้ากับความต้องการของผู้ใช้มักจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ในขณะที่ผู้ใช้เรียนรู้ถึงผลกระทบทางการเงินต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการและวัฎจักรของเทคโนโลยี ดังตัวอย่างที่ปรากฏข้างต้น เราน่าจะเห็นการตัดสินใจจ่ายเงินแพงกว่าเพื่ออุปกรณ์ที่พิสูจน์ประสิทธิภาพแล้วและพร้อมสำหรับการประจำการ เพื่อทำให้การทดสอบและการนำเข้าประจำการใช้เวลาน้อยลง

Frost & Sullivan’s new report on Global Soldier Modernization Market Assessment is available now. To know more about this report please contacts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

About Frost & Sullivan
Frost & Sullivan, the Growth Consulting Company, partners with clients to accelerate their growth. The company's Growth Partnership Services, Growth Consulting and Career Best Practices empower clients to create a growth focused culture that generates, evaluates and implements effective growth strategies. Frost & Sullivan employs over 45 years of experience in partnering with Global 1000 companies, emerging businesses and the investment community from more than 30 offices on six continents. For more information about Frost & Sullivan’s Growth Partnerships, visit http://www.frost.com.
www.aerospace.frost.com

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates