คุณลักษณะอากาศยานของกองทัพเรือไทย

ปรับปรุงล่าสุด 30 ธ.ค. 54

เครื่องบินขับไล่ (บ.ขล.)
ปัจจุบันปลดประจำการทั้งหมดแล้ว


เครื่องบินโจมตี (บ.จต.)
ปัจจุบันปลดประจำการทั้งหมดแล้ว


เครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า (บ.ตช.)

บ.ตช.1
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
12 x T337H-SP (พ.ศ. 2523)
2 x T337G (พ.ศ. 2523)
ผู้สร้าง
Cessna Aircraft Company ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาวุธ
กระเปาะจรวดอากาศ-สู่-พื้น ขนาด 2.75 นิ้ว
กระเปาะปืนกลอากาศ ขนาด 12.7 มม.


เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ (บ.ตผ.)

บ.ตผ.1
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
3 x F-27 Mk.200 Maritime (Armed) (พ.ศ. 2530)
ผู้สร้าง
Fokker Aerospace Group ประเทศเนเธอร์แลนด์
อาวุธ
ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ BAe Sting Ray
ระเบิดลึก
อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศ-สู่-พื้น Boeing AGM-84A Harpoon
ทุ่นระเบิด
กระเปาะจรวดอากาศ-สู่-พื้น ขนาด 2.75 นิ้ว
กระเปาะปืนกลอากาศ ขนาด 12.7 มม.
อุปกรณ์ภารกิจ
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Litton AN/APS-140 (APS-504(V)2)
โซโนบุย AN/SSQ-41 LOFAR, AN/SSQ-47 Pinger, AN/SSQ-36 BT
ระบบ ESM Argo Systems AR-700
ไฟฉายค้นหา
ระบบอำนวยการรบ GEC Avionics ASN-902 TATTIX
ระบบรับสัญญาณจากโซโนบุย AN/ARR-75
ระบบประมวลผลข้อมูลโซโนบุย GEC Avionics AQS-902B LAPADS (Lightweight Acoustic Processor and Display System)


บ.ตผ.2ก/ข
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
1 x UP-3T Orion (พ.ศ. 2539)
2 x P-3T (P-3A TACNAVMOD II) Orion (พ.ศ. 2539)
ผู้สร้าง
Lockheed Martin Aeronautics ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาวุธ
ตอร์ปิโด Alliant Techsystems Mk.46
ระเบิดลึก
ทุ่นระเบิด
มีระบบรองรับการใช้งานอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศ-สู่-พื้น Boeing AGM-84A Harpoon
อุปกรณ์ภารกิจ
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Raytheon AN/APS-134 Sea Vue
โซโนบุย AN/SSQ-53 DIFAR, AN/SSQ-57 LOFAR, AN/SSQ-77 VLAD, AN/SSQ-47 Pinger, AN/SSQ-62 DICASS, AN/SSQ-36 BT
ระบบตรวจจับไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลเรือดำน้ำ AN/ASR-3
ระบบ MAD AN/ASQ-10
ระบบ ESM AN/ALR-66
รองรับการติดตั้งระบบออปโทรนิกส์ AN/AAS-36 IRDS
ระบบอำนวยการรบ AN/ASN-124 TACNAVMOD block II
ระบบรับสัญญาณจากโซโนบุย AN/ARR-72
ระบบประมวลผลข้อมูลโซโนบุย AN/AQA-7
ระบบจอแสดงผลข้อมูลทางยุทธวิธี AN/ASA-66A สำหรับนักบิน และ AN/ASA-66B สำหรับ TACCO
ระบบนำร่องด้วยแรงเฉื่อย Litton LTN-72 และระบบนำร่อง Omega


เครื่องบินธุรการ (บ.ธก.)

บ.ธก.1
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
2 x CL-215 (พ.ศ. 2521)
ผู้สร้าง
Bombardier Aerospace ประเทศแคนาดา


บ.ธก.2
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
5 x N-24A Nomad (พ.ศ. 2527)
ผู้สร้าง
Australian Government Aircraft Factory (GAF) ประเทศออสเตรเลีย


เครื่องบินลำเลียง (บ.ลล.)

บ.ลล.1
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
2 x F-27 Mk.400 Troopship (พ.ศ. 2530)
ผู้สร้าง
Fokker Aerospace Group ประเทศเนเธอร์แลนด์


บ.ลล.2
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
2 x ERJ-135LR (พ.ศ. 2551)
ผู้สร้าง
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) ประเทศบราซิล


เครื่องบินลาดตระเวน (บ.ลว.)

บ.ลว.1
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
7 x Do-228-212 (พ.ศ. 2534)
ผู้สร้าง
RUAG Aerospace Services ประเทศเยอรมันี
อาวุธ
กระเปาะจรวดอากาศ-สู่-พื้น ขนาด 2.75 นิ้ว
อุปกรณ์ภารกิจ
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Telephonics RDR-1500


เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ (ฮ.ตผ.)

ฮ.ตผ.1
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
2 x Super Lynx 300 (พ.ศ. 2548)
หมายเหตุ
มีโครงการจะจัดซื้อเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 2 เครื่อง
ผู้สร้าง
Agusta Westland ประเทศสหราชอาณาจักร
อุปกรณ์ภารกิจ
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ BAe Seaspray 3000


เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ (ฮ.ปด.)

ฮ.ปด.1
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
6 x S-70B-7 Seahawk (พ.ศ. 2540)
ผู้สร้าง
Sikorsky Aircraft ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาวุธ
ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ Alliant Techsystems Mk.46
รองรับการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศ-สู่-พื้น AGM-119 Penguin Mk.2 mod.7
อุปกรณ์ภารกิจ
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Telephonics AN/APS-143
โซนาร์ชักหย่อน L-3 Communications Ocean Systems HELRAS DS-100
ระบบ ESM AN/ALR-606
ระบบอำนวยการรบ AN/ASN-150(V) TDMS


เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง (ฮ.ลล.)

ฮ.ลล.2
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
6 x Bell-212 (พ.ศ. 2521)
ผู้สร้าง
Bell Helicopter Textron ประเทศสหรัฐอเมริกา


ฮ.ลล.3
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
5 x Bell-214ST (พ.ศ. 2530)
ผู้สร้าง
Bell Helicopter Textron ประเทศสหรัฐอเมริกา


ฮ.ลล.4
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
4 x S-76B (พ.ศ. 2539)
ผู้สร้าง
Sikorsky Aircraft ประเทศสหรัฐอเมริกา


ฮ.ลล.5
จำนวน ชื่อรุ่น และปีที่เข้าประจำการ
2 x MH-60S Knighthawk (พ.ศ. 2554)
ผู้สร้าง
Sikorsky Aircraft ประเทศสหรัฐอเมริกา

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates