อากาศยานและยุทโธปกรณ์ในกองทัพอากาศไทย

ปรับปรุงล่าสุด 1 เม.ย. 59

xxxx = TAF ได้รับการขอความร่วมมือไม่ให้เปิดเผยข้อมูล


เครื่องบินขับไล่/โจมตี

8 x Saab JAS-39C Gripen
4 x Saab JAS-39D Gripen
12 x Lockheed Martin Aeronautics F-16A block15 eMLU
6 x Lockheed Martin Aeronautics F-16B block15 eMLU
13 x Lockheed Martin Aeronautics F-16A block15 ADF
1 x Lockheed Martin Aeronautics F-16B block15 ADF
16 x Lockheed Martin Aeronautics F-16A block15 OCU
8 x Lockheed Martin Aeronautics F-16B block15 OCU
13 x Northrop F-5E mod Tigris (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเอวิโอนิกส์)
2 x Northrop F-5F mod Tigris (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเอวิโอนิกส์)
13 x Northrop F-5E (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเอวิโอนิกส์ บางเครื่อง)
4 x Northrop F-5F (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเอวิโอนิกส์ บางเครื่อง)
36 x Aero Vodochody L-39ZA/ART Albatross
19 x Dornier Alpha Jet A


เครื่องบินลำเลียง

7 x Lockheed Martin Aeronautics C-130H (ได้รับการปรับปรุงระบบเอวิโอนิกส์และห้องนักบิน)
5 x Lockheed Martin Aeronautics C-130H-30 (ได้รับการปรับปรุงระบบเอวิโอนิกส์และห้องนักบิน) 
8 x Basler Turbo BT-67
19 x Australian Government Aircraft Factory (GAF) N22B Nomad
2 x Saab S340
3 x Avions de Transport Régional ATR-72-500 (เครื่องบินพระราชพาหนะหลักและสำรอง อย่างละ 1 เครื่อง รับส่งบุคคลสำคัญ 1 เครื่อง)
2 x Boeing 737-8Z6 BBJ (เครื่องบินพระราชพาหนะหลักและในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ อย่างละ 1 เครื่อง)
1 x Airbus A319-115XCJ (เครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง และรับส่งบุคคลสำคัญ)
1 x Airbus A320-200ACJ (เครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง และรับส่งบุคคลสำคัญ)

เครื่องบินลาดตระเวน/ควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ

2 x Saab S-100B Argus AEW
2 x Saab S340 EW (ติดตั้งอุปกรณ์ ELINT)
2 x Diamond Airborne Sensing DA-42 MPP (ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ EO/IR) 
14 x Fairchild AU-23A Peacemaker (ติดตั้งกล้องถ่ายภาพทางดิ่ง/ทางเฉียง และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ EO/IR 3 เครื่อง)
4 x Aeronautics Defense Systems Aerostar UAV (ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ EO/IR)
3 x L-3 Unmanned Systems Tigershark UAV (ใช้เพื่อการวิจัย)
3 x Cyber Technology CyberEye II UAV (ใช้เพื่อการวิจัย)


เครื่องบินฝึก

23 x Pacific Aircraft Corporation CT-4E (ฝึกบินขั้นต้น)
23 x Pilatus PC-9 (ฝึกบินขั้นปลาย กำลังปรับปรุงระบบเอวิโอนิกส์และห้องนักบิน)
6 x Diamond DA-42 Twin Star (ฝึกบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์) 
6 x Cessna Aircraft T-41D Mescarelo (ฝึกนักบินพลเรือน)
3 x Cessna Aircraft Cessna-105 (ฝึกนักบินพลเรือน)


เฮลิคอปเตอร์

6 x Airbus Helicopter H225M (EC725) Caracal (ค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่การรบ) 
19 x Bell Helicopter Textron UH-1H mod
2 x Bell Helicopter Textron Bell-412
3 x Bell Helicopter Textron Bell-412SP
6 x Bell Helicopter Textron Bell-412EP (เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะสำรองและรับส่งบุคคลสำคัญ 3 เครื่อง)
3 x Sikorsky Aircraft S-92 Helibus (เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ 2 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์พยาบาล 1 เครื่อง)


อาวุธที่ติดตั้งกับอากาศยาน

อาวุธปล่อยนำวิถี
อาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ พิสัยปานกลาง Raytheon AIM-120C-5/7 AMRAAM (นำวิถีด้วยเรดาร์ภาคส่ง)
อาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ พิสัยใกล้ Raytheon AIM-9P-3/P-4/M-9 Sidewinder (นำวิถีด้วยอินฟราเรด)
อาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ พิสัยใกล้ Rafael Advanced Defense Systems Python-4 (นำวิถีด้วยอินฟราเรด)
อาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ พิสัยใกล้ Diehl BGT Defence IRIS-T (นำวิถีด้วยอินฟราเรด)
อาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-พื้น Raytheon AGM-65D/G/G-2 Maverick (นำวิถีด้วยระบบสร้างภาพอินฟราเรด)
อาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-เรือ Saab Bofors Dynamics RBS-15F Mk II (นำวิถีด้วยเรดาร์ภาคส่ง)
ระเบิดที่มีความแม่นยำสูง
ระเบิดนำวิถีด้วยจีพีเอส Boeing GBU-31(V) JDAM (ขนาด 2000 ปอนด์)
ระเบิดนำวิถีด้วยจีพีเอส Boeing GBU-38(V) JDAM (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดนำวิถีด้วยจีพีเอส Lockheed Martin CBU-105 WCMD (ขนาด 1000 ปอนด์ ประกอบด้วยระเบิดต่อต้านรถถัง BLU-108 10 ลูก ในกระเปาะ SUU-66/B TMD)
ระเบิดร่อนนำวิถีด้วยเลเซอร์ Raytheon GBU-12 Paveway II ติดตั้งปีกร่อน Lockheed Martin Longshot (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ Raytheon GBU-22 Paveway III (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ Raytheon GBU-12E/B Paveway II (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ Raytheon GBU-10F/B Paveway II (ขนาด 2000 ปอนด์)
ระเบิดธรรมดา
ระเบิดอเนกประสงค์ Mk.81 (ขนาด 250 ปอนด์)
ระเบิดอเนกประสงค์ Mk.82 (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดอเนกประสงค์ Mk.84 (ขนาด 2000 ปอนด์)
ระเบิดอเนกประสงค์ Mk.82 Snake Eye (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดอเนกประสงค์ BSU-49 Ballute (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดเพลิง BLU-10A/B Napalm (ขนาด 250 ปอนด์)
ระเบิดเพลิง BLU-23/B, -32B/B และ -32C/B Napalm (ขนาด 500 ปอนด์)
ระเบิดเพลิง BLU-27/B และ -27B/B Napalm (ขนาด 750 ปอนด์)
ระเบิดคลัสเตอร์ Mk.20 Rockeye II หรือ CBU-59/B (ขนาด 500 ปอนด์ ประกอบด้วยระเบิดสังหาร BLU-77/B 717 ลูก ในกระเปาะ Mk.7 mod.3)
ระเบิดคลัสเตอร์ CBU-71A/B (ขนาด 750 ปอนด์ ประกอบด้วยระเบิดสังหาร BLU-86A/B 670 ลูก ในกระเปาะ SUU-30A/B)
จรวดไม่นำวิถี
จรวดอากาศหางม้วน Bristol Aerospace CRV-7 (ขนาด 2.75 นิ้ว)
จรวดอากาศหางพับ Mk.40 (ขนาด 2.75 นิ้ว)
ปืนใหญ่และปืนกลอากาศ
กระเปาะปืนใหญ่อากาศ General Dynamics GPU-5/A (ภายในติดตั้งปืนใหญ่อากาศ GAU-13/A ขนาด 30 มม.)
ปืนใหญ่อากาศ KBP Instrument Design Bureau GSh-23 (ขนาด 23 มม. ลำกล้องคู่)
ปืนใหญ่อากาศ Rheinmetall Mauser BK-27 (ขนาด 27 มม.)
ปืนใหญ่อากาศ General Dynamics M61A1 Vulcan (ขนาด 20 มม. 6 ลำกล้องหมุน)
ปืนใหญ่อากาศ General Dynamics M197 (ขนาด 20 มม. 3 ลำกล้องหมุน)
ปืนใหญ่อากาศ Pontiac M39A2/A3 (ขนาด 20 มม.)
ปืนกลอากาศ U.S. Ordnance Browning AN/M3 (ขนาด 12.7 มม.)
ปืนกลอากาศ General Dynamics GAU-2/B Minigun (ขนาด 7.62 มม. 6 ลำกล้องหมุน)
ปืนกลอากาศ U.S. Ordnance M60D (ขนาด 7.62 มม.)


อุปกรณ์ที่ติดตั้งกับอากาศยาน

เรดาร์
เรดาร์ควบคุมการยิง Saab Microwave Systems PS-05/A Mk 3 (JAS-39C/D)
เรดาร์ควบคุมการยิง Northrop Grumman AN/APG-68(V)9 (F-16A/B eMLU)
เรดาร์ควบคุมการยิง Northrop Grumman AN/APG-66A (F-16A/B ADF)
เรดาร์ควบคุมการยิง Northrop Grumman AN/APG-66(V)1 (F-16A/B OCU)
เรดาร์ควบคุมการยิง Emerson Electric AN/APQ-159(V)3/4/5 (F-5E/F mod)
เรดาร์ควบคุมการยิง Emerson Electric AN/APQ-153 (F-5E/F)
เรดาร์ควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้า Saab Microwave Systems PS-890 Erieye (S-100B)
อุปกรณ์พิสูจน์ฝ่าย
เรดาร์พิสูจน์ฝ่าย Thales TSC 2000 (JAS-39C/D)
เรดาร์พิสูจน์ฝ่าย BAE Systems AN/APX-113 (F-16A/B eMLU)
เรดาร์พิสูจน์ฝ่าย Northrop Grumman AN/APX-109 (F-16A/B ADF)
เครื่องตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย Northrop Grumman AN/APX-101 (F-16A/B OCU, F-5E/F mod, F-5E/F)
เครื่องตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย Bendix KXP-756 Gold Crown III (L-39ZA/ART)
เครื่องตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย Honeywell KT-70 (AU-23A)
เครื่องตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย Bendix AN/APX-72 (Nomad)
อุปกรณ์เดินอากาศ/ตรวจจับและชี้เป้า
กระเปาะตรวจจับและชี้เป้า Rafael Advanced Defense Systems Litening III (JAS-39C/D) 
กระเปาะตรวจจับและชี้เป้า Lockheed Martin Sniper-ATP (F-16A/B eMLU) 
5 x กระเปาะตรวจจับและชี้เป้า Thompson-CSF Atlis II (F-16A/B) 
6 x กระเปาะช่วยเดินอากาศเวลากลางคืน Thompson-CSF Rubis (F-16A/B OCU)  
หมวกนักบินติดจอภาพ BAE Systems Cobra (JAS-39C/D) 
หมวกนักบินติดจอภาพ Vision Systems International JHMCS (F-16A/B eMLU)
หมวกนักบินติดจอภาพ Elbit Systems DASH (F-5E/F mod) 
กล้องมองกลางคืน ITT Night Vision and Imaging AN/AVS-9 ANVIS (F-16A/B)
ระบบรวมการช่วยเดินอากาศ Saab NINS/NILS (JAS-39C/D)
วิทยุช่วยการเดินอากาศจีพีเอส Raytheon MAGR 2000 (F-16A/B eMLU)
วิทยุช่วยการเดินอากาศจีพีเอส Garmin GPS-150XL (Alpha Jet)
วิทยุช่วยการเดินอากาศจีพีเอส Garmin GPS-100 (F-5B/E, Nomad)
วิทยุช่วยการเดินอากาศจีพีเอส Honeywell KLN-94 (AU-23A)
วิทยุช่วยการเดินอากาศทางยุทธวิธี Rockwell Collins AN/ARN-118 (F-16A/B, F-5E/F mod, F-5B/E/F, Nomad)
วิทยุช่วยการเดินอากาศทางยุทธวิธี Honeywell KTU-709 (L-39ZA/ART)
วิทยุช่วยการเดินอากาศทางยุทธวิธี Sierra Research SANS-705/A (AU-23A)
อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
ระบบรวมการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Saab Electronic Defence Systems EWS-39 (JAS-39C/D)
ระบบรวมการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Terma AN/ALQ-213 EWMS (F-16A/B eMLU)
เครื่องรับสัญญาณเรดาร์เพื่อแจ้งเตือน Saab Electronic Defence Systems BOW-21 (JAS-39C/D)
เครื่องรับสัญญาณเรดาร์เพื่อแจ้งเตือน Raytheon AN/ALR-69 (F-16A/B)
เครื่องรับสัญญาณเรดาร์เพื่อแจ้งเตือน Raytheon AN/ALR-46(V)6 (F-5E/F mod, F-5E/F)
เครื่องรับสัญญาณเรดาร์เพื่อแจ้งเตือน Elisra Electronic Systems SPS-20(V)2 (L-39ZA/ART)
กระเปาะมาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ Raytheon AN/ALQ-131 (F-16A/B)
กระเปาะมาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ Hercules AN/ALQ-176(V) (F-16A/B, F-5E/F mod, F-5E/F)
เครื่องจ่ายเป้าลวง Saab Electronic Defence Systems BOP/C (JAS-39C/D, S-100B)
เครื่องจ่ายเป้าลวง BAE Systems AN/ALE-47 (F-16A/B eMLU)
เครื่องจ่ายเป้าลวง BAE Systems AN/ALE-40 (F-16A/B ADF, F-16A/B OCU, F-5E/F mod, F-5E/F, L-39ZA/ART, Alpha Jet)
อุปกรณ์สื่อสาร
วิทยุแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Rohde and Schwarz M3AR-6000 ระบบ TIDLS (JAS-39C/D, S-100B, S340 ELINT)
วิทยุแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Data Link Solutions AN/USQ-140(V)1C MIDS-LVT(1) ระบบ Link-16/TADIL-J (F-16A/B eMLU)
วิทยุสื่อสารป้องกันการรบกวน Rohde and Schwarz M3AR-6000 ระบบ SECOS หรือ HAVEQUICK II ย่านความถี่ UHF/VHF (JAS-39C/D, S-100B, S340 ELINT)
วิทยุสื่อสารป้องกันการรบกวน Raytheon AN/ARC-164(V) ระบบ HAVEQUICK II ย่านความถี่ UHF (F-16A/B ADF)
วิทยุสื่อสาร Raytheon AN/ARC-164(V) ย่านความถี่ UHF (F-16A/B OCU, F-5E/F mod, F-5E/F, L-39ZA/ART, Nomad)
วิทยุสื่อสาร GTE Sylvania AN/ARC-116 ย่านความถี่ UHF (AU-23A)
วิทยุสื่อสาร Rockwell Collins AN/ARC-186(V) ย่านความถี่ VHF (F-16A/B, F-5E/F, L-39ZA/ART, AU-23A, Nomad)
วิทยุสื่อสาร Honeywell KTR-908 ย่านความถี่ VHF (F-5E/F mod)
วิทยุสื่อสาร Rockwell Collins VHF-22 ย่านความถี่ VHF (Learjet 35A)
วิทยุสื่อสาร Rockwell Collins VHF-20 ย่านความถี่ VHF (Arava)
วิทยุสื่อสาร Honeywell AN/ARC-200 ย่านความถี่ HF (F-16A ADF)
อุปกรณ์รวบรวมข่าวกรอง
กล้องถ่ายภาพทางดิ่ง UTC Aerospace Systems KS-121A (F-5E/F)
กล้องถ่ายภาพทางดิ่ง Carl Zeiss Optical RMK series (AU-23A, Nomad)
กล้องถ่ายภาพทางดิ่ง/เฉียง Rollei Rolleiflex (AU-23A, Nomad)
กล้องถ่ายภาพทางดิ่ง/เฉียง Kodak DCS-560 Professional (AU-23A, Nomad)
กล้องถ่ายภาพทางดิ่ง/เฉียง Hasselblad H3D (AU-23A, Nomad)
กล้องถ่ายภาพทางดิ่ง/เฉียง Fairchild Imaging K-38 (AU-23A, Nomad)
กล้องถ่ายภาพทางเฉียงระยะไกล UTC Aerospace Systems KS-157A (P.180)
กล้องถ่ายภาพทางเฉียงระยะไกล UTC Aerospace Systems CA-295 (P.180)
กล้องอินฟราเรดสแกนเนอร์ Argon ST Daedalus AA3500 (Nomad)
1 x ระบบตรวจการณ์อิเล็กโทรออปติคอล/อินฟราเรด FLIR Systems Star SAFIRE III (AU-23A)
2 x ระบบตรวจการณ์อิเล็กโทรออปติคอล/อินฟราเรด Rafael Advanced Defense Systems Toplite II (AU-23A, Aerostar)
2 x ระบบตรวจการณ์อิเล็กโทรออปติคอล/อินฟราเรด L-3 Communications WESCAM MX-15 (DA-42MPP)
กระเปาะถ่ายภาพทางอากาศ RTAF Directorate of Aeronautical Engineering Camera pod (F-5E/F)


ฐานปฏิบัติการบิน

1 x ฐานทัพอากาศ Air Force Base - AFB (ดอนเมือง)
5 x ฐานบินปฏิบัติการหลัก Main Operating Base - MOB (โคราช, ตาคลี, สุราษฎร์ธานี, โคกกะเทียม, กำแพงแสน)
4 x ฐานบินปฏิบัติการหน้า Forward Operating Base - FOB (อุบลราชธานี, อุดรธานี, เชียงใหม่, หาดใหญ่ [ไม่มีอากาศยานบรรจุ])
2 x ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ Special Operating Base - SOB (xxx, xxxxx)
8 x ฐานบินปฏิบัติการสำรอง Forward Operating Site - FOS (xxx, xxx, xx, xx, xx, xx, x, x)
2 x สนามบินเฉพาะกิจ Special-tasked airport (xx, xxx)


หน่วยในระบบบัญชาการ/ควบคุม ตรวจจับ และโทรคมนาคม

ระบบบัญชาการและควบคุมส่วนกลาง
1 x ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ Air Force Operation Center - AFOC (ดอนเมือง)
1 x ศูนย์ยุทธการทางอากาศ Air Operation Center - AOC (ดอนเมือง)
1 x ศูนย์ยุทธการภาคพื้น Ground Operation Center - GOC (ดอนเมือง)
ระบบป้องกันทางอากาศ
1 x ศูนย์ป้องกันทางอากาศ Air Defense Center - ADC (ดอนเมือง)
2 x ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ Sector Operation Center - SOC (ดอนเมือง, สุราษฎร์ธานี)
1 x ศูนย์ควบคุมและรายงาน Control and Reporting Center - CRC (ดอยอินทนนท์)
12 x สถานีรายงาน Reporting Post - RP ประกอบด้วย
- 4 x RTADS I RP (เขาเขียว บ้านเพ พนมรุ้ง อุบลราชธานี)
- 5 x RTADS II RP (เขาใหญ่ พิษณุโลก ภูหมันขาว อุดรธานี ภูเขียว)
- 3 x RTADS III RP (สมุย ภูเก็ต หาดใหญ่)
3 x สถานีรายงานเคลื่อนที่ Mobile Reporting Post - MRP
4 x ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน Anti-Aircraft Operation Center - AAOC (ดอนเมือง, โคราช, ตาคลี, สุราษฎร์ธานี)
ระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
4 x ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรง Direct Air Support Center - DASC (ดอนเมือง, นครราชสีมา, พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช)
ระบบวิทยุโทรคมนาคม
2 x ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 1 TeleCom Center level 1 - TCC1 (xx, xxx)
34 x ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 2 TeleCom Center level 2 - TCC2 ประกอบด้วย
- 2 x main ring TCC2 (xx, xx)
- 3 x northeastern ring TCC2 (xxxx, xx, xx)
- 1 x eastern ring TCC2 (xx)
- 9 x spur route TCC2 (xxx, xxx, xx, x, xx, xx, xxxxx, xxx, xxx)
- 4 x seperated TCC2 (xx, xxx, xxx, xx)
- 6 x southern route TCC2 (xxxxx, xxxx, xx, xx, xx, xxxx)
31 x สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม TeleCom Relay Station - TRS ประกอบด้วย
- 5 x main ring TRS (xxx, xxxx, xxxx, xx, xxx)
- 11 x northeastern ring TRS (xx, xxx, xx, xxx, xx, xxx, xx, xx, xxxx, xx, xx)
- 5 x eastern ring TRS (xxx, xx, xx, xxx, xx)
- 3 x spur route TRS (xx, xxx, xxx)
- 7 x southern route TRS (xxx, xxxx, xxxxx, xxx, xxx, xx, xxx)
ระบบโทรคมนาคมผ่านใยแก้วนำแสง
2 x ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 1 TeleCom Center level 1 - TCC1 (xx, xxx)
5 x ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 2 TeleCom Center level 2 - TCC2 (xxxxx, xxxx, xx, xx, xx)
7 x สถานีโทรคมนาคม TeleCom station (xx, xxx, xx, xxx, xxxxx, xxxxx, xx)
ระบบโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
1 x ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 1 TeleCom Center level 1 - TCC1 (xx)
8 x ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 2 TeleCom Center level 2 - TCC2 (xx, xxx, xx, xxxx, xx, xx, xx, xxxx)
1 x สถานีโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ Mobile SatCom station (x)


อุปกรณ์ป้องกันทางอากาศและควบคุมทางอากาศยุทธวิธี

กำลังพล
1 x กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ Directorate of air operation control ประกอบด้วย
- 1 x กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี Tactical air operation division
- 1 x กองการลาดตระเวนทางอากาศ Reconnaissance division
- 1 x กองลำเลียงทางอากาศ Air mobility division
- 1 x กองค้นหาและช่วยชีวิต Search and recue division
อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการ
1 x ระบบควบคุมและแจ้งเตือนการป้องกันทางอากาศ Royal Thai Air Defense System - RTADS ประกอบด้วย
- ระยะที่ 1 RTADS phase I (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
- ระยะที่ 2 RTADS phase II (ภาคตะวันตก, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
- ระยะที่ 3 RTADS phase III (ภาคใต้)
1 x ระบบควบคุมและสั่งการการป้องกันทางอากาศ Saab StriC (RTADS III)
อุปกรณ์ตรวจจับ
2 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระยะไกล 3 มิติ Lockheed Martin AN/FPS-xxx (RTADS I)
4 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระยะไกล 3 มิติ Alenia Marconi Systems Martello-xxxx (RTADS I/II)
3 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระยะไกล 3 มิติ Northrop Grumman AN/FPS-xxxx (RTADS III)
3 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระยะไกล 3 มิติ Northrop Grumman AN/TPS-xx (RTADS II)
1 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระยะไกล 3 มิติ Lockheed Martin AN/TPS-xx (RTADS II)
3 x เรดาร์เตือนภัยทางอากาศระยะไกลเคลื่อนที่ 3 มิติ Northrop Grumman AN/TPS-xxx
เรดาร์เคลื่อนที่ทางยุทธวิธีระยะปานกลาง 2 มิติ Ericsson Giraffe-xxx
อุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูล
11 x อุปกรณ์สื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง Siemens SLTx/SLRx (RTADS III)
4 x วิทยุโทรคมนาคม Alcatel MDR-xxxx/-xxxx (RTADS I/II ย่านความถี่ SHF)
10 x วิทยุโทรคมนาคม Siemens SRT-xx (RTADS III ย่านความถี่ SHF)
24 x วิทยุโทรคมนาคม Nera Telecommunications xxxxxLink (RTADS I/II ย่านความถี่ SHF)
5 x วิทยุโทรคมนาคม Nera Telecommunications xxxxxxxLink (RTADS I ย่านความถี่ SHF)
5 x วิทยุโทรคมนาคม Ultra Electronics AN/GRC-xxx(x) (RTADS I/II ย่านความถี่ UHF)
10 x วิทยุโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมประจำที่ Gilat Network System xxxxxxx VSAT (ย่านความถี่ SHF C-band ระบบ TDMA/DAMA)
5 x วิทยุโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ L-3 Communications xxxxxxxx SATCOM (ย่านความถี่ SHF C-band ระบบ FDMA/SCPC)
2 x วิทยุโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ Swe-Dish AN/USC-xxx (ย่านความถี่ SHF Ku-band ระบบ FDMA/SCPC)
วิทยุสื่อสาร Harris RF-xxxx (RTADS I/II/III ย่านความถี่ HF)
วิทยุสื่อสาร Harris AN/URC-xx (RTADS I/II/III ย่านความถี่ HF)
วิทยุสื่อสาร Talla-Tech Industries HFxxxx (ย่านความถี่ HF)
วิทยุสื่อสาร Loral Terracom AN/PRC-xxx (RTADS I/II/III ย่านความถี่ HF ระบบ FHSS)
วิทยุสื่อสาร Rohde and Schwarz XKxxxx (RTADS II ย่านความถี่ HF)
อุปกรณ์สื่อสารพื้นดิน-อากาศ
วิทยุควบคุมการบิน ITT AN/GRT-xx และ AN/GRR-xx (ย่านความถี่ VHF)
วิทยุควบคุมการบิน Northrop Grumman PAE xxxx และ PAE xxxx (ย่านความถี่ VHF)
วิทยุควบคุมการบิน Rockwell Collins AN/GRC-xxx (ย่านความถี่ VHF)
วิทยุควบคุมการบิน Rohde and Schwarz XUxxxx (RTADS I/II ย่านความถี่ VHF)
วิทยุควบคุมการบิน ITT AN/GRT-xx และ AN/GRR-xx (ย่านความถี่ UHF)
วิทยุควบคุมการบิน Northrop Grumman PAE xxxx และ PAE xxxx (ย่านความถี่ UHF)
วิทยุควบคุมการบิน Rockwell Collins AN/GRC-xxx/-xxx(x)x/-xxxx(x)x (ย่านความถี่ UHF)
วิทยุควบคุมการบินป้องกันการรบกวน Rockwell Collins AN/GRC-xxxx(x)x ระบบ HAVEQUICK II (RTAD I ย่านความถี่ UHF)
วิทยุควบคุมการบินป้องกันการรบกวน Rohde and Schwarz XDxxxx ระบบ SECOS หรือ HAVEQUICK II (RTADS I/II ย่านความถี่ UHF)
วิทยุควบคุมการบินมัลติโหมด Northrop Grumman PAE xxxx (ย่านความถี่ VHF/UHF)
วิทยุควบคุมการบินมัลติโหมดป้องกันการรบกวน Rohde and Schwarz M3SR-xxxx ระบบ SECOS หรือ HAVEQUICK II (RTADS II ย่านความถี่ VHF/UHF)
วิทยุควบคุมทางอากาศยุทธวิธี Magnavox AN/GRC-xxx (ย่านความถี่ HF/VHF/UHF)
15 x รถวิทยุควบคุมทางอากาศยุทธวิธี AM General M998 HMMWV
รถวิทยุควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ Isuzu/Avia Satcom MU-7
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี
4 x วิทยุแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Thales Mackay Radio TMR-xx ระบบ Link-11/TADIL-A (RTADS I/III ย่านความถี่ HF)
3 x วิทยุแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Rohde and Schwarz M3SR-xxxx ระบบ TIDLS (RTADS III ย่านความถี่ UHF)


อุปกรณ์ควบคุมการบินและช่วยเดินอากาศ

เรดาร์
เรดาร์ควบคุมการบิน 2 มิติ Toshiba Airport Surviellance Radar - ASR
เรดาร์ตรวจอากาศ Enterprise Electronics DWSR-88C
เรดาร์ตรวจอากาศ Enterprise Electronics TVDR-2500C
เรดาร์ตรวจอากาศ Enterprise Electronics TVDR-3501C
อุปกรณ์ช่วยเดินอากาศ
เครื่องช่วยเดินอากาศทางยุทธวิธี Spar Aerospace AN/GRN-516
เครื่องช่วยเดินอากาศทางยุทธวิธีเคลื่อนที่ E-system AN/TRN-26
เครื่องช่วยเดินอากาศทางยุทธวิธีเคลื่อนที่ E-system AN/TRN-41
เครื่องช่วยเดินอากาศทางยุทธวิธีเคลื่อนที่ Fernau Avionics Fernau 2010
เครื่องช่วยเดินอากาศ Polarad Electronics AN/URN-5 ระบบ NDB
เครื่องช่วยเดินอากาศ Polarad Electronics ND-2000 ระบบ NDB
เครื่องช่วยเดินอากาศ Southern Avionics SA-100 ระบบ NDB
เครื่องช่วยเดินอากาศ Southern Avionics SA-1000 ระบบ NDB
เครื่องช่วยเดินอากาศ Wilcox Electronics Wilcox-5850 ระบบ VOR
เครื่องช่วยเดินอากาศ Airport Systems International ASII-1118 ระบบ DME
เครื่องช่วยเดินอากาศ Wilcox Electronics Wilcox-5960 ระบบ DME


อุปกรณ์ฝึกบิน

เครื่องฝึกบินจำลอง
1 x เครื่องฝึกบินจำลอง Saab PETRA 39C ประเภท WSS (สุราษฎร์ธานี)
4 x เครื่องฝึกบินจำลอง Singapore Technologies Aerospace F-16 FSS ประเภท WSS (โคราช, ตาคลี)
1 x เครื่องฝึกบินจำลอง Compro Technology F-16 PTT ประเภท CPT (โคราช)
1 x เครื่องฝึกบินจำลอง Israel Aerospace Industries F-16 CPT ประเภท CPT (โคราช)
1 x เครื่องฝึกบินจำลอง Elbit Systems F-5 CPT ประเภท FS (อุบลราชธานี)
1 x เครื่องฝึกบินจำลอง Israel Aerospace Industries L-39 CPT ประเภท CPT (ตาคลี)
3 x เครื่องฝึกบินจำลอง Environmental Tectonics Corporation PC-9 FS ประเภท FS (กำแพงแสน)
3 x เครื่องฝึกบินจำลอง Environmental Tectonics Corporation GAT-II ประเภท FS (กำแพงแสน)
1 x เครื่องฝึกบินจำลอง Que Sim EFS ประเภท FS (โรงเรียนนายเรืออากาศ)
พื้นที่การฝึก
3 x สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ Weapon training range (ชัยบาดาล, น้ำพอง)
1 x สนามฝึกยิงอาวุธต่อสู้อากาศยาน Air defense weapon firing range (อ่าวมะนาว)
ระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี
1 x ระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี Cubic Defense Applications P5 ACMI (โคราช, ตาคลี, ชัยบาดาล)
1 x ระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี Elbit Systems AACMI (อุบลราชธานี)
2 x ระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี Israel Aerospace Industries AACMI (อุดรธานี, เชียงใหม่)
อุปกรณ์ติดตั้งกับอากาศยาน
ระเบิดฝึก BDU-33 (ขนาด 25 ปอนด์)
ระเบิดฝึก Mk 106 (ขนาด 5 ปอนด์)
กระเปาะจรวดและระเบิดฝึก SUU-20 (ภายในบรรจุจรวดอากาศขนาด 2.75 นิ้ว 4 นัด และระเบิดฝึกขนาด 25 ปอนด์ 6 ลูก)
เครื่องปล่อยและลากเป้าอากาศ Meggitt Defense System RM-30B (F-16A/B, F-5E/F mod, F-5E/F)
เป้าอากาศ Meggitt Defense System TDK-39A (F-16A/B, F-5E/F mod, F-5E/F)
กระเปาะฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี Cubic Defense Applications P5 ACMI (JAS-39C/D, F-16A/B, F-5E/F mod, F-5E/F, L-39ZA/ART, Alpha Jet)
กระเปาะฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี Elbit Systems EHUD ACMI (F-5E/F mod)
กระเปาะฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี Israel Aerospace Industries EHUD ACMI (L-39ZA/ART, Alpha Jet)
อุปกรณ์อื่นๆ
ระบบจำลองสัญญาณเรดาร์ข้าศึก Threat simulator
จรวดควันจำลองการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ RTAF Research and Development Center Smokey SAM
เครื่องบินเป้าอากาศ RTAF Research and Development Center Aerial target drone


อาวุธและอุปกรณ์ต่อสู้อากาศยาน

กำลังพลส่วนกลาง
1 x กรมทหารต่อสู้อากาศยาน Anti-aircraft regiment ประกอบด้วย
- 2 x กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน Anti-aircraft battalion (กองพันละ 4 กองร้อย)
กำลังพลส่วนภูมิภาค
11 x กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน Anti-aircraft company (กองบินละ 1 กองร้อย)
อาวุธ
4 x แท่นยิง อาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ Oerlikon ADATS (นำวิถีด้วยเลเซอร์ อวป. 8 นัดต่อแท่น)
3 x แท่นยิง อาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ Saab Bofors Dynamics RBS-70 Mk.2 (นำวิถีด้วยเลเซอร์ อวป. 1 นัดต่อแท่น)
อาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ ประทับบ่ายิง China Precision Machinery Import and Export QW-2 (นำวิถีด้วยอินฟราเรด)
8 x ปืนต่อสู้อากาศยาน Rheinmetall Mauser Mk.30 mod.F (ขนาด 30 มม. แท่นคู่)
ปืนต่อสู้อากาศยาน China North Industries Type 74 (ขนาด 37 มม. แท่นคู่)
ปืนต่อสู้อากาศยาน Bofors 40L70 (ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว)
ปืนต่อสู้อากาศยาน U.S. Ordnance Browning M2QCB (ขนาด 12.7 มม. แท่นคู่)
อิเล็กทรอนิกส์
2 x เรดาร์ป้องกันฐานที่ตั้งระยะใกล้ 2 มิติ Ericsson Giraffe-40
เรดาร์ป้องกันฐานที่ตั้งระยะใกล้ 2 มิติ Siemens DR-162 ADV
2 x เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Contraves Skyguard (สำหรับอวป. ADATS และปืนต่อสู้อากาศยาน Mauser)
เรดาร์ควบคุมการยิง China National Electronics Import and Export Type 311B (สำหรับปืนต่อสู้อากาศยาน Type 74)
ระบบควบคุมและสั่งการ Rheinmetall Kuka Arrow (ประกอบด้วย อวป. ADATS, ปืนต่อสู้อากาศยาน Mauser และเรดาร์ Skyguard)
ระบบควบคุมและสั่งการ Shaw Defense Systems SAMCOS (ประกอบด้วย อวป. RBS-70, อวป. QW-2 และเรดาร์ Giraffe-40)


อาวุธและอุปกรณ์ป้องกันฐานบินและรักษาความปลอดภัย

กำลังพลส่วนกลาง
1 x กรมทหารอากาศโยธิน Security forces regiment ประกอบด้วย
- 3 x กองพันทหารอากาศโยธิน Security forces battalion (กองพันละ 3 กองร้อย)
1 x กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ Air force military police regiment ประกอบด้วย
- 3 x กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ Air force military police company
- 1 x กองร้อยรักษาการณ์ Base security company
1 x ชุดทำลายวัตถุระเบิด Explosive ordnance disposal team
กำลังพลส่วนภูมิภาค
20 x กองร้อยทหารอากาศโยธิน Security forces company (กองบิน/ศูนย์ควบคุมและรายงาน/สถานีรายงานละ 1 กองร้อย)
11 x กองร้อยรักษาการณ์ Base security company (กองบินละ 1 กองร้อย)
11 x กองร้อยทหารสารวัตร Military police company (กองบินละ 1 กองร้อย)
11 x ชุดทำลายวัตถุระเบิด Explosive ordnance disposal team (กองบินละ 1 กองร้อย)
อาวุธประจำกาย
ปืนพกรีวอลเวอร์ Smith & Wesson K-22 Combat Masterpiece model 18 (ขนาด .22 นิ้ว)
ปืนพกรีวอลเวอร์ Smith & Wesson K-38 Combat Masterpiece model 15 (ขนาด .38 นิ้ว)
ปืนพกอัตโนมัติ Colt Commander (ขนาด .38 นิ้ว)
ปืนพกอัตโนมัติ Fabrique Nationale Browning High Power (ขนาด 9 x 19 มม.)
ปืนพกอัตโนมัติ Colt M1911A1 (ขนาด 11 x 23 มม. หรือ .45 นิ้ว)
ปืนลูกซอง Remington Arms Remington-870 (ขนาด 12 เกจ)
ปืนเล็กกล Israeli Weapons Industries Uzi (ขนาด 9 x 19 มม.)
ปืนเล็กสั้น Bushmaster 11.5''A3 Entry Carbine (ขนาด 5.56 x 45 มม.)
ปืนเล็กสั้น Bushmaster 16''A2 Heavy Carbine (ขนาด 5.56 x 45 มม.)
ปืนเล็กยาว Colt M16A1 mod (ขนาด 5.56 x 45 มม. มีการเปลี่ยนลำกล้องใหม่เป็นของ M16A2)
ปืนเล็กยาว Heckler & Koch HK33A3 (ขนาด 5.56 x 45 มม.)
อาวุธประจำหน่วย
ปืนกลกลาง U.S. Ordnance M60E3 (ขนาด 7.62 x 51 มม.)
ปืนกลหนัก U.S. Ordnance Browning M2 (ขนาด 12.7 x 99 มม.)
เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาว Colt XM148 (ขนาด 40 มม.)
เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาว Colt M203 (ขนาด 40 มม.)
เครื่องยิงลูกระเบิด US Army M1 (ขนาด 81 มม.)
ยานพาหนะ
รถยนต์บรรทุก 3/4 ตัน RTA Department of Ordnance Type 50 4x4 (ติดตั้งปืนกลขนาด 7.62 มม. 1 กระบอก)


อาวุธและอุปกรณ์ปฏิบัติการพิเศษ

กำลังพลส่วนกลาง
1 x กรมปฏิบัติการพิเศษ Special operation regiment ประกอบด้วย
- 3 x กองร้อยคอมมานโด Commando company
- 2 x กองร้อยรถเกราะ Armored security vehicle company
- 1 x กองร้อยค้นหาและช่วยชีวิต Pararescue company
- 1 x กองร้อยควบคุมและปฏิบัติการในพื้นที่การรบ Combat controller company
- 1 x กองร้อยสนับสนุนการส่งทางอากาศ Parachute rigger company
- 1 x กองร้อยสุนัขทหาร Military working dog company
กำลังพลส่วนภูมิภาค
7 x กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ Special operation company (กองบินละ 1 กองร้อย [เฉพาะบางกองบิน])
อาวุธประจำกาย
ปืนพกอัตโนมัติ Fabrique Nationale Browning High Power (ขนาด 9 x 19 มม.)
ปืนพกอัตโนมัติ Heckler & Koch P7 (ขนาด 9 x 19 มม.)
ปืนพกอัตโนมัติ Colt M1911A1 (ขนาด 11 x 23 มม. หรือ .45 นิ้ว)
ปืนเล็กกล Heckler & Koch MP-5A3/MP-5K/MP-5SD (ขนาด 9 x 19 มม.)
ปืนเล็กสั้น Bushmaster M4A3 (ขนาด 5.56 x 45 มม.)
ปืนเล็กสั้น Israeli Weapons Industries Tavor CTAR-21 (ขนาด 5.56 x 45 มม.)
ปืนเล็กยาว Colt M16A1 mod (ขนาด 5.56 x 45 มม. มีการเปลี่ยนลำกล้องใหม่เป็นของ M16A2)
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงโบลท์แอ็คชั่น Steyr-Mannlicher SSG-69 (ขนาด 7.62 x 51 มม.)
ปืนเล็กยาวซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติ Heckler & Koch PSG-1 (ขนาด 7.62 x 51 มม.)
ยานพาหนะ
18 x รถเกราะลำเลียงพลล้อยาง Rheinmetall Condor 4x4 (ติดตั้งปืนกลขนาด 7.62 และ 20 มม. อย่างละ 1 กระบอก)
12 x รถเกราะลำเลียงพลล้อยาง Textron Marine and Land Systems V-150 4x4 (ติดตั้งปืนกลขนาด 7.62 และ 12.7 มม. อย่างละ 1 กระบอก)
รถจู่โจมอเนกประสงค์ ขนาด 1 ตัน Chrysler Jeep Cherokee 4x4
รถจู่โจมอเนกประสงค์ ขนาด 1 ตัน Isuzu D-MAX LS 4x4
รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก Polaris Industries Ranger series UTV 6x6
รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก Polaris Industries Sportsman series ATV 4x4
รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก Puma ATV 4x4
รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ BMW RT series
รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ Kawasaki Boss series
รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี Kawasaki KLX series


ยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ

6 x Saab JAS-39C Gripen
4 x Korea Aerospace Industries T-50TH (ระยะที่ 1 จาก 18 เครื่อง)
1 x เครื่องบินลำเลียงระยะไกล
2+1 x Sukhoi SSJ-100 (เครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง และรับส่งบุคคลสำคัญ)
2 x Saab S340
2 x Saab S340 EW (ติดตั้งอุปกรณ์ ELINT/COMINT)
1 x Piaggio P.180 Avanti II IMINT (ติดตั้งกล้อง LOROP/IRLS)
17 x Thai Aviation Industries/Avia Satcom Tigershark UAV (ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ EO/IR)
10 x Airbus Helicopter H225M Caracal (EC725)
กระเปาะลาดตระเวนทางอากาศ UTC Aerospace Systems DB-110
อาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ CPMIEC LY-80 (HQ-16A)

 

xxxx = TAF ได้รับการขอความร่วมมือไม่ให้เปิดเผยข้อมูล

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates