แถลงการณ์ของเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม ในกรณีการจัดหาเรือดำน้ำ Type-206A ของกองทัพเรือ ฉบับที่ 2

สืบเนื่องจากกรณีการจัดหาเรือดำน้ำ Type-206A ของกองทัพเรือ ซึ่งเรื่องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการที่รัฐมนตรีกลาโหมตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ได้มีคำแนะนำให้กองทัพเรือไปปรับแก้งบประมาณนั้น

ในขณะนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติหรือปฏิเสธการจัดหาเรือดำน้ำ Type-206A อย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือไม่ จึงอาจถือได้ว่า การพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นและยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ

คณะทำงานเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอมจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และเรียกร้องให้ทุกฝ่าย คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสูงสุด และขอเรียกร้องให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสาร รอติดตามข่าวสารจนมีข้อสรุปที่ชัดเจนไปในทางใดทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ตาม คณะทำงานเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอมจะออกแถลงการณ์ถึงจุดยืนอีกครั้งหนึ่ง

ลงชื่อ
คณะทำงานเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม
http://www.ThaiArmedForce.com

เพิ่มเติม

"แถลงการณ์ของเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม ในกรณีการไม่พิจารณาการจัดหาเรือดำน้ำตามคำร้องขอของกองทัพเรือ ฉบับที่ 1"

http://www.thaiarmedforce.com/taf-statement/299-taf-official-statement-on-type206a-no1.html

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates