ไว้อาลัยนายลี กวน ยู


ผู้บัญชาการทั่งสี่เหล่าทัพของสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นทหารกองเกียรติยศ (Vigil Guard) ให้กับศพของนายลี กวน ยู

วันนี้เป็นพิธีศพของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศคนแรกของสาธารณรัฐสิงคโปร์
Today is a state funeral of founding prime minster of Singapore, Mr. Lee Kuan Yew.

นายลี กวน ยูไมได้เป็นแค่เพียงอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงและครองตำแหน่งอย่างยาวนานเท่านั้น แต่วิสัยทัศน์และการทำงานของเขา คือกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดระดับโลกในการสร้างประเทศเกาะเล็ก ๆ ที่ไม่มีทรัพยากรใดมาสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีบทบาทสำคัญเวทีโลก
Mr. Lee Kuan Yew is not only a famous prime minister of Singapore but his vision and work is a global case study in which he build the small island state with no natural resource into the developed country that play important role globally.

ในด้านความมั่นคง นายลี กวน ยูสร้างกองทัพสิงคโปร์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากำลังรบ กำลังคน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
In the national defense and security context, Mr. Lee Kuan Yew build a very capable Singapore Armed Force in all aspect as well as a competitive defense industry.

นายลี กวน ยูไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงให้สิงคโปร์เท่านั้น แต่เขายังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือมิตรประเทศในอาเซียนในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วยสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอีกด้วย
His work in defense was not only in Singapore but he also played an important role in assisting his friendly nation during the hard time and support the regional security.

ในช่วงสงครามเย็น เมื่อลิทธิคอมมิวนิสต์คืบคลานเข้ามา ทฤษฏีโดมิโน่กำลังจะเป็นจริง สิงคโปร์เป็นแกนนำสำคัญในการรวบรวมกำลังและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโดมิโน่ตัวต่อไปที่จะล้มคือไทย ให้สามารถยืนหยัดต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ โดยได้ระดมสรรพกำลังจากกองทัพมิตรประเทศในอาเซียน และรวบรวมหน่วยรบพิเศษจากชาติอาเซียนเข้าไปประจำการในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกองทัพไทย ส่งกำลังทหารราบจำนวน 1 กองพันเข้าร่วมวางกำลังป้องกันชายแดนไทย และอีกมากมายที่เขาพยายามทำเพื่อช่วยประเทศไทยหยุดการคืบคลานของลัทธิคอมมิวนิสต์
In the midst of cold war, when the communist force advancing, when the domino theory start to become reality, Singapore led the role in supporting Thailand - the next  domino to be fallen - to withstand the communist force. Singapore helped form a combined multinational special force that finally stationed in Thailand assisting Royal Thai Armed Force as well as deployed a infantry battalion to Thai border to contain the communist force. These are only a few of what he was done to stop communist regime from spreading.

จึงอาจกล่าวได้ว่า นายลี กวน ยูมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยหยุดยั้งทฤษฏีโดมิโน่ได้สำเร็จ
To say Mr. Lee Kuan Yew helping Thailand stop domino theory is not far from reality.

ในโอกาสพิธีศพของนายลี กวน ยู รัฐบุรุษสำคัญของโลกท่านนี้ ThaiArmedForce.com ขอส่งความอาลัยอย่างสุดซึ้งถึงประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเพื่อนของไทยมาอย่างยาวนาน เราเชื่อว่าชาวสิงคโปร์จะสานต่อวิสัยทัศน์ของนายลี กวน ยูเพื่อนำสิงคโปร์ไปข้างหน้าและร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคงในที่สุด
On the state funeral of the world's statesman Mr. Lee Kuan Yew, ThaiArmedForce.com convey the deepest sympathy to the people of Singapore whom are a longtime friend of Thai people. We believed Singaporean will carry on Mr. Lee Kuan Yew's vision and take Singapore forward and help building a peaceful ASEAN community.

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates