แถลงการณ์ของเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม ในกรณีเครื่องตรวจมวลสาร GT200 ฉบับที่ 1

ดังที่มีข่าวปรากฏและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ถึงประสิทธิภาพของเครื่องตรวจมวลสาร GT200 ซึ่งทางกองทัพและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำมาใช้ในการตรวจสอบวัตถุระเบิดระยะไกลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อื่น ๆ นั้น รัฐบาลได้จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจมวลสาร GT200 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลการทดสอบออกมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบกับทางผู้บัญชาการทหารบก พร้อมกับนายทหารบังคับบัญชา และผู้ใช้งาน GT200 ได้ออกแถลงข่าวในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น

ทางเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม จึงขอชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. เว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม ไม่มีการตัดสินใจที่จะแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการในนามเว็บไซต์ ดังนั้น ความเห็นที่ออกจากทีมงานของเว็บไซต์ จึงถือเป็นความเห็นส่วนตัวของบุคคลนั้น ไม่ใช่ความเห็นอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม

2. เว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอมพร้อมที่จะรับฟังทุกฝ่าย และเปิดโอกาสและพื้นที่เพื่อให้ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเครื่องตรวจมวลสาร GT200 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้อย่างเสรี โดยสุภาพ และปราศจากการเมือง

3. สมาชิกที่ต้องการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างสุภาพและไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บบอร์ด ในกระทู้ดังต่อไปนี้

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=5&t=965&start=30

ทีมงานเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ช.คอม

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates