โครงการทำเนียบยุทโธปกรณ์อาเซียน

TAF ได้จัดทำฐานข้อมูลทำเนียบยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชามาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คณะทำงาน TAF จึงปรึกษากันว่า ในวาระที่เรากำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 การที่เรารู้จักเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราน่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

TAF จึงขอปรับทำเนียบยุทโธปกรณ์เดิมให้กลายเป็นทำเนียบยุทโธปกรณ์ของอาเซียน โดยเราเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำทำเนียบยุทโธปกรณ์นี้ โดยทุกท่านสามารถช่วยกันจัดทำและส่งข้อมูลมาให้ TAF ได้ และเราจะให้เครดิตกับสมาชิกที่ช่วยจัดทำ เช่นตัวอย่างคือสมาชิก TAF คุณ LogiEnd ได้จัดทำทำเนียบยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศเวียดนามเพื่อแบ่งปันกับสมาชิกทุกท่าน โดยลิขสิทธิ์ยังถือเป็นของผู้จัดทำอยู่เช่นเดิม ( TAF ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้) โดยสามารถเข้าไปชมได้ที่

"Vietnam People's Air Force | ยุทโธปกรณ์ในกองทัพอากาศเวียดนาม"

http://www.thaiarmedforce.com/inventory/73-vietname-inventory/535-vpaf-inventory.html

หรือถ้าท่านต้องการเข้าชมทำเนียบยุทโธปกรณ์ของอาเซียนทั้งหมด ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่เมนู Inventory | กำลังรบ ด้านบนเช่นเดิม

สมาชิกที่สนใจ สามารถร่วมกันจัดทำทำเนียบยุทโธปกรณ์ โดยจัดทำข้อมูลโดยการแยกประเภทและใช้ Format ที่ TAF ใช้อยู่แล้ว (ดูตัวอย่างได้จากทำเนียบยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว) และส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือร่วมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลได้โดยโพสตอบไปที่ท้ายบทความของแต่ละทำเนียบยุทโธปกรณ์นั้น ๆ

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates