สวัสดีปีใหม่ 2557 - คลิปส่งความสุขให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสปีใหม่ TAF ขออัญเชิญส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ มาเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับทุกท่านในปี 2557 นี้ครับ

ทรงพระเจริญ

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ ในสิ่งที่ปรารถนา.

ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเอง
มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมือง มีความสงบร่มเย็น. ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย รักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้เต็มกำลัง. ข้อสำคัญ จะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ. งานของตน และงานของชาติ จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ
ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน.


ในโอกาสนี้ TAF ทำ Presentation ง่าย ๆ มาเพื่อแสดงการรำลึกถึงทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้วประเทศ เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้ฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุข

เรายังไม่ลืมพวกท่าน และขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านด้วยครับ พวกเราได้อยู่กันอย่างสบายจากการทำหน้าที่ของพวกท่านทุกคน

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates