TAF Editorial #17 - S26T เรารู้อะไรเพิ่มเติมบ้างจากการแถลงข่าวของ ทร.

เมื่อวันแรงงาน 1 พ.ค. ที่ผ่านมา กองทัพเรือได้จัดให้มีการแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับโครงการการจัดหาเรือดำน้ำ S26T จากประเทศจีน โดยมีเสนาธิการทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์กองทัพเรือ และนายทหารเรืออื่น ๆ เข้าร่วมในการแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเก็บอากาศยาน เรือหลวงจักรีนฤเบศร

TAF ได้มีการ Live สดผ่านหน้าแฟนเพจของเรา รวมถึงทำการทวิตสดผ่านหน้า Twitter ของ TAF ไปแล้ว เชื่อว่าทุกท่านคงได้ติดตามกัน วันนี้เราขอสรุปประเด็นสำคัญจากการแถลงข่าวของกองทัพเรือ ในส่วนที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เรายังไม่ทราบมาก่อนและเพิ่งได้รับทราบจากการแถลงข่าวในครั้งนี้

 1. ในด้านการชำระเงินนั้น เรือดำน้ำลำแรกจะผ่อนจ่ายทั้งหมด 7 ปี จำนวน  17 งวด งวดแรกจะชำระ 700 ล้านบาท งวดต่อ ๆ ไป เฉลี่ยปีละ 2100 ล้านบาท

2. ลำต่อ ๆ ไป จัดหาเมื่อมีความพร้อมเรื่องงบประมาณ ไม่ยึดตามกรอบ 11 ปี ครบ 3 ลำ เนื่องจากถ้าจัดหาใน 11 ปี จะมีบางปีกองทัพเรือต้องจ่าย 3 ลำพร้อมกัน คิดเป็นภาระงบประมาณ 6300 ล้านบาท

3. สัญญาการจัดหาลำแรกรวม facility เช่น สะพานท่า เครื่องคายประจุแบตเตอร์รี่ เครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์ซ่อมที่เฉพาะทางที่อู่ สถานีฝั่งรับส่งวิทยุ HF เป็นต้น ดังนั้นเมื่อหักลบ Facility ต่าง ๆ ราคาต่อลำของ S26T จะมีราคาราว 11,250 ล้านบาทแบบคร่าว ๆ

4. ยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือนั้นต้องการเรือดำน้ำ 3 ลำ แต่จากการประเมินราคาในท้องตลาด งบประมาณที่มีคือ 36,000 ล้านบาทจะจัดหาได้ 2 ลำ (เทียบกับเรือ U209 ของเยอรมัน) โดยให้เสนอเต็มที่ในวงเงินนี้

5. ผู้ผลิตที่เสนอระบบ AIP ให้กับกองทัพเรือไทยคือจีนและสวีเดน

6. คณะกรรมการคัดเลือกมี 2 ชุด คือชุดแรกเมื่อปี 2558 มี 17 คน ใช้การโหวตแสดงความเห็นว่าเรือแบบใดเหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นชุดที่ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นระบุว่าเป็นนายทหารเรือรุ่นใหม่ ส่วนชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 มี 22 คน เป็นนายทหารเรือชั้นนายพล 20 คน ชั้นนาวาเอก 2 คน โดยชุดหลังซึ่งเป็นชุดปัจจุบันนั้นชุดหลังไม่มีการโหวต 

7. ความลึกอ่าวไทยที่ 30 เมตร สามารถเดินเรือที่ Periscope depth ได้เพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติการได้ (หมายถึงการที่เรือดำน้ำสามารถเดินเครื่องยนต์ดีเซลและชาร์ตแบตเตอร์รี่ได้)

8. อายุการใช้งานเรือ ขึ้นกับการซ่อมและการใช้ (แต่ประสิทธิภาพการรบอาจลดลง ทันสมัยน้อยลง ตามอายุ)

9. การรับประกันตัวเรือนาน 2 ปี สนับสนุนอะไหล่ให้เปลี่ยนตามวงรอบ 5 ครั้งจนครบกำหนด 8 ปี

10. การต่อเรือมีการควบคุมคุณภาพโดยคนของกองทัพเรือ รวมทั้งกองทัพเรือจีนก็สนับสนุนการควบคุมคุณภาพซึ่งยึดมาตรฐานกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมของจีน

11. กองทัพเรือมั่นใจว่าเรือชั้นหยวนดีกว่าชั้นกิโลของเวียดนาม


ต่อไปนี้คือการรวบรวมทวิตที่เราทวิตสดเมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมาครับ

 

ทร. บอกว่าข่าวเรือดำน้ำที่พูดกันจริงบ้างไม่จริงบ้าง ข้อมูลมั่วไปหมด #เรือดำน้ำ

 

แต่จะพูดหมดไม่ได้ เพราะการจัดหาเป็นความลับ ผิดหลักการทางทหารที่จะไม่แพรงพรายความลับ #เรือดำน้ำ

 

จะซื้อจากประเทศไหนขึ้นอยู่กับหลักการจัดหา เหมือนเอกชนซื้อของ ไม่ใช่จัดหาตามกระแสหรือมีอะไรแอบแฝง #เรือดำน้ำ

 

เงินที่จัดหาเรือดำน้ำไม่ได้ไปเบียดบังกระทรวงอื่น ฝากถึงเหล่าทัพอื่นว่าไม่ต้องกลัวว่าซื้อเรือดำน้ำจะไม่ได้ซื้ออาวุธอื่น #เรือดำน้ำ

 

ตอนนี้ทร.กำลังเล่าว่าทำไมต้องซื้อเรือดำน้ำ โดยบอกว่า #S26T เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจ #เรือดำน้ำ

 

เพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ทร.ให้ชมวิดีทีศน์ #เรือดำน้ำ

 

วิดีทัศน์พูดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่ต้องปกป้อง ซึ่งเป็นเรื่องเดิม ๆ เลยยังไม่รู้จะทวิตอะไรต่อ #เรือดำน้ำ

 

เสธ.ทร. บอกว่าทร. ต้องการ #เรือดำน้ำ เพราะถูกคิดมาอย่างเป็นระบบ เป็นความจำเป็นของไทย ทร.ไม่มีใช้มา 60 ปีแล้ว

 

ทร.ไม่มี #เรือดำน้ำ มานาน ทำให้สูญเสียขีดความสามารถอย่างสิ้นเชิง เป็นการเริ่มต้นจาก 0 เป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาขีดความสามารถของทร.

 

อ่าวไทยลึกเฉลี่ย 50 เมตร เรือดำน้ำขนาดกลางปฏิบัติการได้ แบบในสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือดำน้ำเข้ามายิงเรือของไทยจม ร.ล. สมุย #เรือดำน้ำ

 

ทร.ฝึกกับเรือดำน้ำชั้น Los Angeles หนัก 6000 ตัน ก็ยังปฏิบัติการในอ่าวไทยได้ แต่บางพื้นที่ต้องระมัดระวังมากกว่าปกติ #เรือดำน้ำ

 

การจัดหา #เรือดำน้ำ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบ 58 ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรือดำน้ำ 6 ประเทศ บางประเทศไม่ให้อาวุธ บางประเทศแพง ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

หลักการซื้ออาวุธของทร. 1) มีขีดความสามารถตามต้องการ 2) ซ่อมบำรุงได้ 3) มีงบใช้และซ่อม #เรือดำน้ำ จีนตอบโจทย์มากที่สุด

 

ปี 59 ทร.ตั้งคณะกรรมการเอาผลศึกษามาทบทวน สรุปว่า #เรือดำน้ำ #26T เหมาะสมที่สุด

 

#S26T พัฒนามาจากชั้น #Kilo ของโซเวียต จีนพัฒนาต่อ #เรือดำน้ำ

 

จีนพัฒนา #เรือดำน้ำ มาต่อเนื่อง มีกองเรือดำน้ำอันดับต้นของโลก ชั้น #Yuan ต่อมา 12 ลำไม่มีปัญหา หลายประเทศสนใจซื้อเช่น ปากีสถาน

 

ทร.ต้องการ #เรือดำน้ำ 3 ลำ คือปฏิบัติการ/เตรียมพร้อม/ซ่อมบำรุง อย่างละลำ ตอนนี้ซื้อลำแรก ราคานี้รวมการฝึกและระบบสนับสนุนที่ทร.ไม่มี

 

เสธ.ทร. เคยไปดู #เรือดำน้ำ #S26T ทั้งโรงงาน ตัวเรือ และการฝึก ที่จีนแล้ว เห็นว่าลงตัวและพร้อม

 

ประเด็นการเจรจา 3 เรื่องที่สำคัญ 1) กห.และทร.จีน ยืนยันให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยให้ทุนไปฝึกจำนวนมาก #เรือดำน้ำ

 

2) ทร.จีนจะตรวจสอบ QC ทุกขั้นตอนว่าเรือจะมีคุณภาพเหมือนกับที่ใช้ในทร.จีน ตั้งแต่แบบเรือ แผ่นเหล็ก การทดสอบหน้าท่า/ในทะเล #เรือดำน้ำ

 

3) กห.จีนจะสนับสนุนอาวุธที่สำคัญเป็นจำนวนมาก และสนับสนุนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง #เรือดำน้ำ

 

โครงการสำคัญ วงเงินสูง มีหน่วยเกี่ยวข้องเยอะ ต้องดำเนินการแบบ #G2G หรือ #รัฐบาลต่อรัฐบาล เพื่อให้โครงการ #เรือดำน้ำ สำเร็จ

 

งบ #เรือดำน้ำ ทร.ไม่ได้เบียดเบียนเงินจากส่วนราชการอื่นหรือขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาล ใช้ #งบประมาณ ตัวเอง

 

เหมือนกับหน่วยราชการอื่นที่ต้องซื้อเครื่องมือมาใช้ เช่นก.คมนาคมต้องซื้อรถขุดมาทำถนน #เรือดำน้ำ

 

จะผ่อนชำระ #เรือดำน้ำ 7 ปี 17งวด ตามเวลาที่ใช้สร้างเรือ ปี 60 จ่าย 600 ล. ปีต่อไปเฉลี่ย 2.1 พันล้านบาท ยันไม่เป็นภาระกับหน่วยอื่นของทร.

 

อยากได้ #เรือดำน้ำ พร้อมกัน3ลำ แต่มีราคาสูง ทร.ได้งบไม่เยอะ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ/คณะย่อยต่างๆ เกือบร้อยคน ยันโปร่งใส

 

ดังนั้นยากที่จะชักนำคนร้อยคนไปตามทิศทางต่าง ๆ ตามใจชอบ ยันมีความชัดเจนทุกขั้นตอน #เรือดำน้ำ

 

กดน. (กองเรือดำน้ำ) เมื่อรู้ว่าครม.ให้ซื้อเรือดำน้ำก็ดีใจ เหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ เพราะ #เรือดำน้ำ เป็นสิ่งที่ทหารเรือทุกนายอยากได้

 

#เรือดำน้ำ เหมือนผ่อนรถ ต้องดูว่ารุ่นไหนผ่อนไหวและใช้งานได้

 

#เรือดำน้ำ เวลาทำงานจะใช้แบตเตอร์รี่ 2-3 วันก็จะหมด แต่จะขึ้นมาชาร์ตทุกวันวันละ 2-3 ชม. ตอนชาร์ตถือว่าเป็นเวลาวิกฤตเพราะอาจถูกพบได้

 

แต่ #เรือดำน้ำ #S26T มีระบบ #AIP ทำให้ชาร์ตแบตใต้น้ำได้

 

#S26T มี #AIP ทำให้อยู่ในน้ำได้นานกว่าปกติ 5 เท่า ทำให้ทำภารกิจได้มากขึ้นโดยไม่เปิดเผยตัว ถือว่าเป็นขีดความสามารถที่โดนใจ กดน.ที่สุด

 

#เรือดำน้ำ มีจรวดที่ยิงจากท่อ #ตอร์ปิโด ยิงได้ไกลจากสัตหีบถึงชุมพรหรือโคราช วาง #ทุ่นระเบิด ใต้ทะเลได้

 

กดน.เป็นผู้ใช้ ตั้งมั่นใจว่าคนใช้จะไม่เสี่ยง #เรือดำน้ำ จะแบ่งเป็นห้องๆเพื่อผนึกป้องกันน้ำเข้าไปที่อื่น

 

หนีออกมาด้วยชุดกู้ชีพได้ แต่จะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะเลือก เพราะเสี่ยงและอันตราย #เรือดำน้ำ

 

#เรือดำน้ำ จะไม่ใช่ในบ้านเราเป็นหลัก ต้องไปตีหัวที่หน้าบ้านคู่อริของเรา

 

ขนาดเรือกับความลึกนั้นไม่เป็นปัญหา เพราะสามารถดำไปที่ความลึกกล้องตาเรือ (Periscope Depth) ซึ่งลึก30ม.ก็พอแล้ว อ่าวไทยเหลือเฟือ #เรือดำน้ำ

 

#เรือดำน้ำ ในทะเลบอลติกซึ่งลึกเท่าๆกับอ่าวไทย รัสเซีย สวีเดน ยุโรปก็ใช้เรือดำน้ำเยอะมาก

 

#เรือดำน้ำ ไปดูสถาบันเรือดำน้ำจีนที่อบรมคนมาแล้ว 8 หมื่น กับเรือดำน้ำ50ลำของจีน มั่นใจว่าเครื่องมือมีความพร้อม การฝึกจะใช้มาตรฐานเดียวกับจีน

 

#เรือดำน้ำ ไปดูสถาบันเรือดำน้ำจีนที่อบรมคนมาแล้ว 8 หมื่น กับเรือดำน้ำ50ลำของจีน มั่นใจว่าเครื่องมือมีความพร้อม การฝึกจะใช้มาตรฐานเดียวกับจีน

 

#เรือดำน้ำ จะมีการประกันหลังส่งมอบ2ปีมากกว่าที่ทร.จีนได้ ประกันเปลี่ยนอะไหล่ที่เสีย8ปี สำหรับการซ่อมสำคัญ5ครั้ง มีจนท.มาประจำที่ไทย2ปี

 

#เรือดำน้ำ เตรียมการรับเรือเป็นขั้นตอน เตรียมอาคาร/กำลังพล/ร่วมฝึก-สังเกตุการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลฝึกกับมิตรประเทศ ฝึกในเครื่องSim

 

เสธ.ทร. กำลังสรุปประเด็น #เรือดำน้ำ เชื่อว่าจะสร้างความชัดเจนและเข้าใจได้

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร. บอกว่าไม่ได้คิดเองทำเอง แต่ทำตามยุทธศาสตร์ลับมากของทร. ถ้าซื้อครบ3ลำจะปฏิบัติการครอบคลุม #อ่าวไทย & #อันดามัน

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร. คณะกรรมการทุ่มเทแรงกายใจสร้างเรือดำน้ำนี้ให้เป็นเรือของประชาชน จะทำให้ได้ แต่ซื้อพร้อมกัน 3 ลำเงินไม่พอ ต้องซื้อทีละลำ

 

#เรือดำน้ำ เงินที่เพิ่มขึ้นมาคือค่าซื้อองค์ความรู้/ฝึกอบรม

 

#เรือดำน้ำ ราคาต่อลำ 369 ล้าน USD ถูกกว่างบที่ตั้งไว้หมื่นกว่าล้านบาท ต้องซื้อระบบสื่อสารด้วย

 

#เรือดำน้ำ สถานการณ์โลกเปลี่ยน #ทรัมป์ มาสถานการณ์ก็ครุกรุ่นในคาบสมุทรเกาหลี ดังนั้นต้องมีไว้เตรียมพร้อม

 

#เรือดำน้ำ 3.6 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 0.006% ยืนยันว่าโปร่งใส ถามผู้เกี่ยวแล้ว

 

#เรือดำน้ำ #S26T เหมาะสมที่สุด มี #AIP แต่ประชาชนอาจไม่เข้าใจ ลองนึกว่าเหมือนดำน้ำแล้วไม่ต้องโผล่มาหายใจ มีสองประเทศที่ขายให้คือสวีเดนกับจีน

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.บอกคนอื่นเข้าใจคลาดเคลื่อน ได้อาวุธมาด้วย อย่างทุ่นระเบิดโซเชียลไม่พูดเลย (ปล. TAF พูดนะครับ ท่านคงไม่ได้อ่าน)

 

#เรือดำน้ำ เคยฝึกกับเรือดำน้ำสหรัฐ แค่ดำลงไปในอ่าวไทยต่อหน้าต่อตาก็หาไม่เจอแล้ว ไม่ได้มาแก้ตัวแต่มาเล่าให้ฟัง ฝากไปบอกประชาชนด้วย

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.บอกว่า 3.6 หมื่นล้าน คิดยังไงก็คุ้ม ฝากประชาชนไปทบทวนว่าที่ผ่านมาทร.เคยทำให้ประชาชนผิดหวังไหม!?! ยืนยันไม่ทำให้ผิดหวังแน่

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: จะเซ็นเมื่อไหร่ ถ้ายกเลิกสัญญาในอนาคตจะเสียค่าปรับไหม

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ต้องรอกห.อนุมัติจ้าง น่าจะเซ็นได้ในพ.ค.นี้ จ่ายเงินงวดแรกใน45วัน (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: เรื่องยกเลิก ใครมาใครไปไม่สนทร.ยึดยุทธศาสตร์ทร. ถ้ารัฐบาลใหม่มาจะยกเลิกต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าจะทิ้งเงินทำไม

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ทำไมตอนเข้าครม.ต้องงุบงิบไม่แถลงข่าว แต่เพิ่งมาแถลงวันนี้ซึ่งช้ามาก นักการเมืองก็ตำหนิ องค์กรอื่นก็จะตรวจสอบ

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: ยอมรับใช่ไหมว่ามันโปร่งใส? คนที่ตอบต้องคนรู้จริงไม่อยากแขวะชาวบ้านเขา ทร.เป็นเข้าของเรื่อง จัดหาตามยุทธศาสตร์ (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: หน่วยเหนือก็จะพิจารณาตามขั้นตอน ขบวนการจัดหายังไม่จบ ถ้าเปิดเผยอีก5บริษัทก็จะมาเล่นงานกรรมการ (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: เอกสารที่จัดหาเป็นเอกสารลับมาก กลัวประเทศอื่นรู้ การซื้ออาวุธไม่ควรซื้อบนหน้าหนังสือพิมพ์ (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: ข้อมูลในเอกสารไม่ควรให้ชาวบ้านรู้ ที่ไม่แถลงเพราะครม.เพิ่งอนุมัติ ก็เลยเพิ่งมาเตรียมเอกสารแถลง (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: เรือนี้เป็นเรือเดียวที่ประเทศผู้ผลิตยังใช้งานอยู่ (ปล.ข้อมูลนี้เสธ.น่าจะจำผิดครับ/TAF)

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: เรือดำน้ำกว่าจะครบ 3 ลำนานมากจะทำยังไง และหวังจะสนิทกับจีนไหม และ3.6หมื่นล้านจะต้องจ่ายเพิ่มใหม่ ยืนยันด้วย?

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ลำที่2ซื้อเมื่อมีความจำเป็นและเป็นไปได้และมีเงิน ที่บอก 11 ปี 3 ลำคือขออนุมัติจากกห. แต่ต้องดูเงินอีกที

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ลำเดียวส่งผลอะไรไหม 3.6 หมื่นล้านจะบานปลายไหม?

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ลำเดียวทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง ถ้าซ่อมก็จะไม่มีใช้ ถ้าซ่อมนานกว่าที่คาดก็จะยิ่งใช้ไม่ได้เข้าไปใหญ่ (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: อยากได้เป็นแพ็ค ส่วนงบ 3.6 หมื่่นล้าน อุปกรณ์อื่นๆอยู่ในงบ ในเบื้องต้นคิดว่าดำรงค์สภาพการใช้งานได้อยู่แล้ว (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ส่วนท่าเรือและเครื่องมือซ่อม เป็นเรื่องปกติที่ต้องจัดหาเพิ่ม

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: เสียเงิน 3.6หมื่นล้านได้ของแถมเท่าไหร่ โปรอะไร อาวุธใช้ได้นานเท่าไหร่?

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: ไม่ใช่ของแถม บางอย่างมีเงินซื้อไม่ได้ แต่ไปเจรจาได้มา ข้อมูลประสิทธิภาพไม่ควรเปิดเผยทางยุทธวิธี ดังนั้นไม่ตอบ

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: สัญญาลำที่ 2-3 ยังเหมือนเดิมไหม ตอนสร้างเรือลำที่2-3เทคโนโลยีถ้ามันเปลี่ยนแล้วจะได้อัพเกรดไหม

 

เรือดำน้ำ สื่อถาม: และเราซื้อ 3 ลำนี้จะทำให้ภูมิภาคมองว่าจะสะสมอาวุธไหม

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: จีนยืนยันว่าถ้าจัดหาต่อเนื่องสัญญาลำที่ 2-3 จะยังเหมือนเดิม ถ้าซื้อไม่ตามแผนและเทคโนโลยีเปลี่ยนจะเป็นผลดี ของจะได้ใหม่ขึ้น

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ถ้าของใหม่ก็อาจจะต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดหาบ้าง แต่ก็จะได้ของใหม่ และคงไม่มีประเทศไหนที่จะสนับสนุนโครงการของเราแบบนี้

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ส่วนเรื่องเพื่อนบ้าน คนไทยมักจะเกรงใจเพื่อนบ้าน แต่เพื่อนบ้านไม่เกรงใจไทย เขาซื้อไม่ค่อยเกรงใจเรา นี่แหละคนไทย

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ทุกประเทศเป็นมิตรกันก็รักกัน แต่ถ้าเรื่องผลประโยชน์ของชาติก็ไม่มีใครยอมใคร เราต้องมีความพร้อม

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: อายุการใช้งานและสมรรถนะดีไหม? หลังจากหมดสัญญา 2 ปีจะซ่อมและซื้ออาวุธอย่างไร

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: อุปกรณ์เรือของเราจะทันสมัย มีคุณภาพ ไปดูมาแล้วมั่นใจ ทร.จีนจะมาตรวจยืนยันทุกขั้นตอน

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: อายุส่วนใหญ่จะกำหนดไว้กลางๆเช่น 40ปี แต่ไม่มีประเทศไหนรู้ว่าว่าเท่าไหร่ และขึ้นอยู่กับการซ่อมบำรุงและการใช้งานหนักเบา (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: เรือ #Romeo ของจีนที่ขายให้อิยิปต์ ปัจจุบันปรับปรุงแล้วก็ยังใช้ได้ ตอนนีิ้อายุ45ปี ทร.จีนจะทำ #QC ทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจ

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ในคณะกรรมการจัดหามีคนรุ่นใหม่จะต้องไปทำงานในเรือด้วยบอกได้ไหมว่าใคร และเราต้องทำงานในน้ำตื้นเรือจีนทำงานได้ไหม (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: มีใบสั่งให้ซื้อเรือจีนไหม? แล้วจีนต้องการอะไรจากเรา?

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: ตอบไปหมดแล้ว แต่ถ้าฟังไม่เข้าใจจะตอบให้ใหม่ คณะกรรมการไม่โหวตเสียงข้างมาก แต่ใช้เหตุผลคุยกันว่าเอาแบบไหน (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: บอกแล้วว่าทร.มีหลักการ ไม่ตามกระแส รู้หรือเปล่าว่าคนที่ต่อคือรัฐวิสาหกิจของจีน จะแอบแฝงได้ไง (มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: และจะฝึกคนให้ใช้งานได้ ทุกอย่างตอบไปหมดแล้ว

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: คณะกรรมการใหม่ไม่ลงมติเหมือนคณะเก่าแล้ว ใช้คุยกัน ทุกคนเป็นหัวกะทิ ใครเก่งกว่าบอกด้วยจะเปลี่ยนให้ โปร่งใสทุกคน(มีต่อ)

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: แต่ละคนไม่ใช่ธรรมดา จะเอาอะไรอีก

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ความสัมพันธ์ไทยจีน การซื้อครั้งนี้จะเกี่ยวกับทะเลจีนได้ไหม และการย้ายค่ายมาซื้อกับจีนจะมีผลอะไรไหม

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: ไม่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ เกี่ยวกับไทย ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเล่า!

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: เราไม่เลือกค่าย ดูว่าใครตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ทร.เคยมีเรือจีน9ลำ ดังนั้นไม่ได้ย้ายค่ายมาจีน แต่รอบนี้จีนเสนอดีที่สุด

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ไม่ได้คิดแค่ซื้อเรือดำน้ำ แต่เป็นการวางรากฐานสงครามใต้น้ำอีกครั้งซึ่งเราไม่มีเลย

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ประเทศอื่นในทะเลจีนใต้เขาจะมองว่าเราสนิทกับจีนแล้วหรือเปล่า?

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: เรายึดผลประโยชน์ของเรา ประเทศอื่นก็มองได้ เราไม่แคร์คนอื่นมองยังไง แต่เราแคร์คนไทยมากกว่า

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ตอนปี 58 ผบ.ทร.พูดว่าคณะกรรมการ 17 คนบอกว่าคนเลือกจะเป็นคนที่จะลงเรือลำนี้ แต่ตอนนี้บอกว่าเป็นนายพลเลือก มันขัดกัน?

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: ถ้าฟังข้อมูลมาตั้งแต่แรกจะเข้าใจว่าข้อมูลมันจริงบ้างไม่จริงบ้าง 17 คนในคณะกรรมการนั้นพอศึกษาแล้วมีการโหวตกันนั้นใช่

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: แต่คณะผมไม่โหวต โต้เถียงกันด้วยเหตุผล 22 คนเห็นด้วยหมดว่าเรือจีนดีที่สุด ส่วนถ้าจะเปิดเผยรายชื่อไม่รู้ได้ประโยชน์อะไร

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: เปิดเผยไปจะเอาอะไรอีก จับโน่นนิดนี่หน่อยมาต่อโน่นนี่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย 17 คนมีคนส่วนน้อยไม่เห็นด้วยเท่านั้น

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: ผมพยายามสร้างความปรองดองในชาติ คนทร.ต้องไม่ทะเลาะกัน จะไปฟื้นฟอยหาตะเข็บทำไม ยังไงคนก็เห็นด้วยมากกว่าอยู่แล้ว

 

#เรือดำน้ำ เสธ.ทร.ตอบ: คณะของผมมีนายพล-น.อ. พอศึกษามาก็ยังสรุปว่า #S26T ยังดีที่สุด ปัจจุบันไม่โหวตกัน ทุกคนเห็นด้วยว่าเรือจีนเหมาะที่สุด

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: เป็นการอธิบายความ ซื้อ2แถม1 นั้นไม่ใช่ ประเทศอื่นเสนออย่างอื่น จีนเสนอ3ลำ 3.6หมื่นล้าน และเราซื้ออุปกรณ์ด้วย

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: พอซื้อเพียงลำเดียวมันก็แพงกว่า3ลำ (Economy of Scale)

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ถ้าต่อเรือแล้วไม่ตามสเปค ทร.จะทำยังไง ตกลงกับจีนไว้ยังไง?

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ทร.จะส่งคณะกรรมการไปประจำที่จีนเพื่อดูแลและมีทร.จีนมาตรวจสอบคุณภาพด้วย ตอนจ่ายเงินงวดก็ต้องมีการตรวจรับงาน ถ้าไม่ได้ก็ไม่รับ

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: ตอนนี้ใน 10 ปีภัยคุกคามที่ไทยเจอแล้วต้องมีเรือดำน้ำคืออะไร? จะประสานกับ สตง.มาตรวจสอบไหม เพราะ สตง.บอกว่าเอกสารเป็นความลับ

 

#เรือดำน้ำ สื่อถาม: และจะสร้างฐานทัพเรือดำน้ำในอันดามันไหม จะใช้งบยังไง? จะชี้แจงว่าการใช้เรือดำน้ำปกป้องเศรษฐกิจอย่างไรแบบชัดๆ?

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: เอามาป้องกันประเทศ ที่ผ่านมาใครเข้ามาอ่าวไทยเราไม่รู้ จึงต้องมีไว้เพื่อไม่ต้องรบ ถ้าไม่มีมีความเสี่ยงจะโดนเอาเปรียบ

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: เราไม่เคยรู้ว่าฝั่งอันดามันมีทรัพยากรอะไรบ้าง เรื่อสตง.นั้นไม่ใช่เรื่องของทร.จะต้องไปร้องขอ แต่ถ้าสตง.สงสัยทร.ก็ยินดีให้ตรวจ

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: สิ่งอำนวยความสะดวกมีแผนอยู่แล้ว ส่วนถ้าบอกว่าจะไปที่ไหนบ้างนั้นบอกไม่ได้เป็นความลับ แต่มีแผนไว้แล้ว

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: งบของทร.ปีละ4หมื่นกว่าล้าน ไม่กี่พันล้านบาทที่ใช้ซื้ออาวุธ มีแผนอยู่แล้ว แต่ขั้นพิจารณาเป็นเอกสารลับ อนุมัติแล้วจึงเผยได้

 

#เรือดำน้ำ ตอบ: ภารกิจ ถ้าจะมองคงไม่ใช้เชิงรับอย่างเดียว แล้วแต่สภาพแวดล้อม จะไปที่ที่เขามารบกวนเราหรือหน้าบ้านเขา

 

#เรือดำน้ำ สรุป: ข้อมูลชัดเจนหมดแล้ว ให้สื่อไปนำเสนอให้ครบถ้วน เป็นสมบัติของชาติ ทร.ทำดีที่สุดแล้ว มั่นใจว่าประชาชนจะมั่นใจและเชื่อใจทร.(จบ)

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates