ภาพชีวิตความเป็นอยู่และแปลงเกษตรสาธิตของทหารไทยในซูดาน


Peacekeepers from Thailand at the team site in Mukjar (West Darfur) working in their garden. It's an agriculture project based on a national theory of moderation and self-sufficiency, a concept created by the King of Thailand. The troops want to share withthe local community in Muhkjar.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทหารไทยที่ไปรักษาสันติภาพร่วมกับกองกำลังรักษาสันติภาพร่วมระหว่างสหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาในซูดาน (AU-UN Mission In Sudan) หรือ UNAMID ภายใต้กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟู ซึ่งนอกจากภารกิจด้านยุทธการแล้วยังมีภารกิจด้านกิจการพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดแปลงเกษตรสาธิตซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารไทยมีความรู้และมีความชำนาญ รวมถึงได้นำแนวคิดเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไปเผยแพร่ด้วย

ภาพชุดนี้ได้รับการเผยแพร่โดยช่างภาพของกองกำลัง UNAMID ของสหประชาชาติ ถ่ายโดย Albert Gonzalez Farran ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภารกิจของทหารไทยทั้งการลาดตระเวนรักษาความสงบ ไปจนถึงการออกหน่วยตรวจเยี่ยมและให้การรักษาชาวบ้าน TAF จึงขอนำมาเผยแพร่ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 


Peacekeepers from Thailand at the team site in Mukjar (West Darfur) working in their garden. It's an agriculture project based on a national theory of moderation and self-sufficiency, a concept created by the King of Thailand. The troops want to share withthe local community in Muhkjar.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


Peacekeepers from Thailand at the team site in Mukjar (West Darfur) working in their garden. It's an agriculture project based on a national theory of moderation and self-sufficiency, a concept created by the King of Thailand. The troops want to share withthe local community in Muhkjar.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


Peacekeepers from Thailand at the team site in Mukjar (West Darfur) working in their garden. It's an agriculture project based on a national theory of moderation and self-sufficiency, a concept created by the King of Thailand. The troops want to share withthe local community in Muhkjar.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


Peacekeepers from Thailand at the team site in Mukjar (West Darfur) working in their garden. It's an agriculture project based on a national theory of moderation and self-sufficiency, a concept created by the King of Thailand. The troops want to share withthe local community in Muhkjar.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


Peacekeepers from Thailand at the team site in Mukjar (West Darfur) working in their garden. It's an agriculture project based on a national theory of moderation and self-sufficiency, a concept created by the King of Thailand. The troops want to share with the local community in Muhkjar.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


UNAMID peacekeepers from Thailand based in Mukjar having dinner at the mess in the team site.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


UNAMID peacekeepers from Thailand based in Mukjar spend their spare time playing sports.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


UNAMID peacekeepers from Thailand based in Mukjar getting haircuts in their spare time.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


UNAMID peacekeepers from Thailand based in Mukjar spend their spare time playing sports.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


UNAMID peacekeeper Lieutenant Kiatsakul Malisuwan, from Thailand and posted at the Engineers company in Mukjar (West Darfur), uses an ancient way to find water underground. The company has already built three waterholes at the team site, enough to provide 100,000 liters per day necessary for the 811 troops. They are now planning another one in Mukjar village for the local school.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


UNAMID peacekeeper Lieutenant Kiatsakul Malisuwan, from Thailand and posted at the Engineers company in Mukjar (West Darfur), uses an ancient way to find water underground. The company has already built three waterholes at the team site, enough to provide 100,000 liters per day necessary for the 811 troops. They are now planning another one in Mukjar village for the local school.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


One waterhole built by the UNAMID Thai contingent based in Mukjar (West Darfur). The contingent has already built three waterholes at the team site, enough to provide 100,000 liters per day for the 811 troops. Now, they are planning another one in Mukjar village for the local school.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


UNAMID Thai contingent based in Mukjar (West Darfur) drilling a waterhole. The contingent has already built three waterholes at the team site, enough to provide 100,000 liters per day necessary for the troops (811). They are now planning another one in Mukjar village for the local school.
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID


Peacekeepers from Thailand on patrol at the the road and bridge which they rebuilt in Muhkjar (West Darfur).
Photo by Albert Gonzalez Farran / UNAMID

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates