รู้จัก Malaysian Maritime Enforcement Agency กำลังหลักในการค้นหาเที่ยวบิน MH370

สำนักงานบังคับใช้กฏหมายทางทะเลของมาเลเซีย ซึ่งคล้ายกับหน่วยยามฟังของมาเลเซียที่ชื่อย่อมา APMM หรือ Maritim Malaysia ในภาษาบาฮาซ่าถือเป็นกำหลังหลักหน่วยงานหนึ่งในการดูแลรักษากฏหมายทางทะเลของมาเลเซีย และยังทำหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศให้กับอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัยอีกด้วย

APMM แบ่งการดูแลท้องทะเลของมาเลเซียเป็น 5 ภาค คือภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคซาราวัก และภาคซาบาร์  ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย โดยยมีกำลังพลทั้งหมด 7,000 นาย ในจำนวนนี้เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ STAR (Special Task and Rescue) ซึ่งมีภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายและปฏิบัติการพิเศษทางทะเล รวมถึงปฏิบัติการกู้ภัยในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่น การกู้ภัยใต้น้ำ การปราบปรามโจรสลัด หรือการค้นหาเรือที่สูญหาย เป็นต้น โดยจะเข้าตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อนหน้าตำรวจมาเลเซียและกองทัพเรือมาเลเซีย โดยมีกำลังพล 25 นาย

นอกจากนั้น APMM ยังมีเรือตรวจการณ์ขนาดกลางและขนาดเล็กอีกจำนวนมาก พร้อมกับอากาศยานคือ เฮลิคอปเตอร์แบบ AW139 จำนวน 3 ลำ เฮลิคอปเตอร์แลล AS365 Dauphin จำนวน 3 ลำ และเครื่องบินทะเลแบบ CL-415 จำนวน 2 ลำ

โดยในเหตุการณ์การสูญหายของเที่ยวบิน MH370 ของสายการบิน Malaysian Airlines นั้น APMM ได้ระดมอากาศยานและเรือจำนวนมากเข้าร่วมค้นหาเที่ยวบิน MH370 ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพเรือมาเลเซีย และอากาศยานและเรือจากนานาชาติอีกด้วย

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates