ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1

ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 เป็นระบบจรวดที่ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลได้ให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับเทคโนโลยีและทำการผลิตจรวดแบบนี้

วันนี้เรามีภาพบางส่วนของระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 มาให้ชมกันครับ โดยรถคันหนึ่งได้ทำการติดตั้งเกราะกันกระสุนแล้ว ซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกที่ไม่มีเกราะกันกระสุนครับ

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates