TAF Special #105 - การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557

SAREX คือ รหัสตัวย่อของ Search And Rescue EXercise หรือ การฝึกการค้นหาและช่วยชีวิตที่ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาสยานที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปีในฐานะชาติสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการประสานงานในภารกิจการค้นหาอากาศยานหรือเรือ ที่ประสบภัยในชื่อ “ศูนย์ประสานงานการค้นหาและการช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” ที่มีกรมการบินพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีความคุ้นเคยและเป็นการฝึกการทำงานประสานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอากาศยานและเรือ จึงมีการฝึกซ้อมรายการนี้เป็นปะจำทุกปี โดยมีหน่วยงานต่างๆรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกันไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศ

ในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมการบินพลเรือน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2557 (SAREX2014) พร้อมทั้งหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน กว่า 38 หน่วยงาน ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงการสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการจอดแสดงอากาศยานของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยทั่วไป กิจกรรมการจัดงาน SAREX จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านการบินจะเดินทางมาร่วมชมงาน หรือแม้แต่ประชาชนจากพื้นที่จัดงานจะเข้าชมงานกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถเข้าไปสัมผัสกับการจัดแสดงอากาศยานต่างๆได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งชมการบิน การแสดงการกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอากาศยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก

แต่น่าเสียดายที่การฝึกในครั้งนี้ไม่มีส่วนของการจัดแสดงการบิน ให้กับผู้ที่ชมงานได้ชมกันเลยแม้แต่รายการเดียว มีเพียงแต่อากาศยานของหน่วยงานต่างๆส่งมาร่วมงานเพียงหน่วยละ 1 แบบเท่านั้น ดังเช่น ฮ.ลำเลียงแบบแบล็คฮอวค์ UH-60L ของกองทัพบก  MH-60S ไนท์ฮอวค์ ของกองทัพเรือ Bell 412 ของกองทัพอากาศ Bell 206 ลองแรนเจอร์ของกองบินตำรวจ และ อากาศยานของพลเรือนจำนวนหนึ่ง มาตั้งแสดงไว้เท่านั้น เนื่องจากทางกองบินตำรวจได้แยกจัดการฝึกไปอยู่คนละพื้นที่กับการจัดงาน และทำการส่งภาพแบบเรียลไทม์มายังห้องของฝ่ายดำเนินการฝึกเท่านั้น การฝึก SAREX ในปีนี้จึงไม่มีภาพการปฏิบัติงานของอากาศยานให้ผู้เข้าชมงานได้ชมเลย นอกจากการบินเดินทางมาของเครื่องบินพาณิชย์ที่มาส่งผู้โดยสาร ของสายการบินที่ท่าอากาศยานหัวหินเพียง 2 ลำ

นี้จึงเป็นครั้งแรกของการฝึก SAREX ที่เราไม่ได้เห็นการฝึก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ เพื่อการส่งกลับทางการแพทย์ที่ต้องทำงานประสานกับอากาศยาน ได้ทำการฝึกอย่างใกล้ชิด การจัดงานในส่วนนี้จึงเป็นเพียงแค่การจัดนิทรรศการและอากาศยานมาตั้งแสดง ที่ทุกหน่วยงานต่างพร้อมใจกันเก็บอุปกรณ์และอากาศยานต่างๆกลับหน่วยต้นสังกัดในช่วงบ่าย

สำหรับการจัดงานในปีหน้า กองบินทหารเรือจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการฝึก

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates