หน่วยบินเฉพาะกิจ 542 กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อเดือนเมษายน 2554 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียชายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเป็นอย่างมาก ถือเป็นอุทกภัยครั้งร้าายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่ในอีกด้านหนึ่ง น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดหาย ทั้งหน่วยงานรัฐและประชาชนทุกภาคส่วนต่างส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์เริ่มดีขึ้น และหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการนำความช่วยเหลือไปสู่ราษฎรก็คือหน่วยบินของกองทัพบกซึ่งจัดเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือลำเลียงสิ่งของและนำผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่อุทกภัยมายังที่ปลอดภัย

ทางคณะทำงาน TAF ได้รับภาพชุดนี้เป็นภาพของหน่วยบินเฉพาะกิจ 542 ซึ่งประกอบกำลังจากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางแบบ CH-47D จำนวน 2 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-60L จำนวน 1 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ Bell 212 จำนวน 1 เครื่อง เข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบภัย จึงขอนำมาลงไว้เพื่อย้อนความทรงจำกับภารกิจการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates