กำลังพลของกองทัพบก เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี

เหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยปีนี้ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี จนถึงตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ยุติ กลับยิ่งรุนแรงขึ้นจากพายุลูกใหญ่หลายลูกที่เข้ามายังประเทศไทย สงผลให้บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ถนน และพื้นที่ต่าง ๆ ในแทบทุกจังหวัดของไทย ต่างประสบกับความยากลำบากจากภาวะน้ำท่วมมาแล้ว

แต่ในวิกฤตนั้น ก็ยังมีน้ำใจของคนไทยทุกคนที่ยังช่วยเหลือ แบ่งปันไปยังพี่น้องชาวไทยที่ประสบกับความยากลำบาก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ต่างร่วมมือร่วมใจกันส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจในยามที่ประเทศประสบกับความยากลำบากเช่นนี้

และเช่นเดียวกันที่กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ต่าง ๆ วันนี้ TAF จึงขอนำภาพบางส่วนของกำลังพลของกองทัพบกที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งกำลังประสบภัยพิบัติอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ประสบภัยในครั้งนี้ ทาง TAF ก็ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคส่งของหรือเงินให้กับผู้ประสบภัยซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยของเราครับ

ภาพขอขอบคุณ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กองทัพบก

 

 

 

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates