เมื่อ TAF กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม ... เยี่ยมชมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย จปร.

ศูนย์อพยพที่ดำเนินการโดยโรงเรียนนายร้อยจปร. กองทัพบก จัดว่าเป็นศูนย์รองรับผู้อพยพลี้ภัยน้ำท่วมที่มีมาตราฐานในการจัดการที่ได้มาตราฐาน โดยอาศัยกำลังพลภายในโรงเรียนในทุกส่วนซึ่งต่างมาช่วยดูแลประชาชนเป็นอย่างดี ศูนย์แบ่งส่วนการรองรับผู้อพยพ เป็น 3 ส่วน คือส่วนโรงยิม ,อาคารที่พักของกองพันทหารราบประจำโรงเรียน และพื้นที่ของกองการสัตว์

TAF ได้เยี่ยมชมสำรวจในส่วนของอาคารที่พักของกองพันทหารราบตอนที่มีผู้อพยเต็มแล้ว แต่พื้นที่สำหรับรองรับการจอดรถระยะยาวยังมีพื้นที่อีกมาก  ที่พักบางส่วนสามารถกางเต็นท์ส่วนตัวได้แต่ต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก่อน เพราะศูนย์แห่งนี้มีระบบจัดการที่ดีมาก ผู้อพยพจะต้องลงทะเบียนก่อนทุกคนเพื่อการเตรียมอาหารและประสานงาน อาหารและเสบียงต่างๆนอกจากที่ทางโรงเรียนเตรียมเอาไว้ ยังมีส่วนหนึ่งที่ชาวนครนายกจัดส่งมาช่วยเหลือกัน เรื่องผักผลไม้จึงไม่ต้องห่วง และมีอาสาสมัครน้องๆมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกวัสดุ อุปกรณ์ที่ผู้อพยพจำเป็นต้องใช้ องค์ประกอบของความช่วยเหลือค่อนข้างครบถ้วน ทั้งการจัดระบบรักษาพยาบาลเนื่องจากโรงเรียนได้ใช้โรงพยาบาลประจำโรงเรียนคอยอำนวยความสะดวกในด้านนี้ นับเป็นการใช้ศักยภาพของโรงเรียนในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

มาพักพิงที่นี้ เหมือนมาพักผ่อนที่รีสอร์ทเลยครับ ลองดูเบอร์ติดต่อในป้าย แต่ตอนนี้จำนวนผู้เข้าพักเริ่มจะเต็มแล้ว แต่พื้นที่สำหรับการกางเต็นท์ยังพอมีแต่ต้องได้รับอนุญาติ ก่อน ซึ่งแหล่งน้ำและห้องน้ำรองรับยังมีอยู่ ส่วนในเมืองมีผู้อพยพมาอาศัยอยู่พอสมควร แต่ไม่แออัดมาก ส่วนใหญ่เลยถือโอกาสท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกัน คึกคักใช่ได้เลย

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates