SAREX 2012 ของกองทัพบก ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โคราช

SAREX 2012 เป็นการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยชีวิตซึ่งดำเนินการความหน้าที่ความรับผิดชอบของไทยในฐานะภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกต้องให้การช่วยเหลืออากาศยานหรือเรือที่ประสบอุบัติเหตุ โดยในปีนี้ กองทัพบกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางอากาศและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

TAF เก็บภาพจากการฝึกมาฝากกันเช่นเคยครับ

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates