ภาพการสาธิตปืนขนาด 40 มม. ของ Bofors ในปี 2481

ภาพนี้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสยามและสวีเดน ในครั้งนั้น คณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท Bofors ได้เดินทางมายังสยามราวปี 1938 เพื่อสาธิตการทำงานของปืนอัตโนมัติขนาด 40 มิลลิเมตรให้กับกองทัพไทย โดยภาพนี้ได้มาจากแฟ้มประวัติของบริษัท Bofors ซึ่งปัจจุบันคือ Saab Bofors Dynamics

ในภาพแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ของ Bofors และนายทหารของไทย ภาพถูกถ่ายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1938 หรือ พ.ศ. 2481 ระหว่างการสาธิตการทำงานของปืน โดยการเดินทางนี้ถูกบันทึกโดย Mr. Bostrom ซึ่งเป็นพนักงานขายที่มีชื่อเสียงของ Bofors ซึ่งในครั้งนี้คณะของ Mr. Bostrom ได้รับการต้อนรับจากคุณพจน์ พหลโยธิน หรือ พระยาพหลพลพยุหเสนา คาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว

ที่มาของภาพนี้เกิดขึ้นจากการที่ TAF ได้รับการประสานจากคุณ Christer Neilsson ซึ่งเป็นคณะกรรมการของหอการค้าไทย-สวีเดน ผู้ซึ่งกำลังศึกษาและรวบรวมประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสวีเดน โดยคุณ Christer ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลของสถานที่ที่ภาพนี้ถูกถ่าย หรือถ้ามีผู้ใดสามารถระบุตัวของคนไทยที่อยู่ในภาพนี้ก็จะเป็นการดียิ่ง

ท่านที่มีข้อมูลหรือต้องการช่วยเหลือ สามารถติดต่อคุณ Christer ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ครับ

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates