สาธิตการปฏิบัติการของเหล่าทหารม้าและทหารปืนใหญ่ประจำปี 2557

เช่นเคยที่ทุกปีกองทัพบกจะจัดให้มีการสาธิตการปฏับัติการของทหารเหล่าต่าง ๆ ในกองทัพบกให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของกองทัพให้ชมขีดความสามารถของ

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates