ACJ320 เครื่องบินลำเลียงแบบใหม่ของกองทัพอากาศไทย

วันศุกร์ที่ 11กันยายน 2558 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัตมนตรี และรัฐมนตรีกลาโหม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี บรรจุเข้าประจำการเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ แบบแอร์บัส ACJ 320พร้อมด้วย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจิม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ บริเวณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6

 

 

จากข้อมูลสถิติการใช้งานอากาศยานของกองทัพอากาศในภารกิจ รับ-ส่งบุคคลสำคัญในแต่ละปีพบว่าทอ.มีภารกิจรับส่งจำนวนมากและมีแนวโน้มความต้องการใช้งานเพิ่มมาดขึ้นแต่มีบ.บรรจุประจำการสำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจำนวนจำกัด อีกทั้งจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจการลำเลียงทางอากาศสำหรับการปฏิบัติทางทหารที่มิใช่สงคราม จึงส่งผลให้มีจำนวนเที่ยวบินเพื่อใช้สำหรับการฝึกนักบินลดลงและวงรอบการซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้กรณีที่มีความต้องการใช้งาน บ.รับ-ส่งบุคคลสำคัญ ยังไม่ครบตามโครงสร้างกำลังรบที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ทอ.จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา บ.รับ-ส่งบุคคลสำคัญเพิ่มเติมจำนวน1เครื่องโดยเร่งด่วนเพื่อรองรับกับความต้องการใช้งานและปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

ตามโครงการจัดหาเครื่องบินรับ ส่ง บุคคลสำคัญ ประกอบด้วยเครื่องบินรับส่ง บุคคลสำคัญ แบบ Airbus ACJ 320 จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น อะไหล่ และการฝึกอบรมจากบริษัท Airbus S.A.S. สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเครื่องบินลำเลียงแบบ Airbus ACJ 320 ได้ดำเนินการผลิต และส่งมอบให้กองทัพอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 โดยกองทัพอากาศได้กำหนดให้เครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ แบบ Airbus ACJ 320 เป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๕ ก(บ.ล.๑๕ ก ) และบรรจุเข้าประจำการ ที่ฝูงบิน602 รักษาพระองค์ กองบิน 6 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

Airbus ACJ 320 เป็นอากาศยาน ที่มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ รับส่ง บุคคลสำคัญ ขนาดกลาง  บรรทุกผู้โดยสารได้ 75 ที่นั่ง (VVIP 4 ที่นั่ง , VIP 6 ที่นั่ง ผู้อำนวยการเดินทาง 1 ที่นั่ง ผู้ติดตาม 8 ที่นั่ง,ลูกเรือ 2 ที่นั่ง และผู้โดยสารทั่วไป 54 ที่นั่ง ) ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ CFM56-5B4/3 จำนวน2เครื่องยนต์ สามารถบินได้ไกลสุด 3,200 ไมล์ หรือ 5,900 กิโลเมตร หรือบินได้นานประมาณ 7 ชั่วโมง ต่อการเติมเชื้อเพลิง 1 ครั้ง ติดตั้งอุปกรณ์การบินระบบดิจิตัลที่เป็นมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากองค์กรการบินระหว่างประเทศ ได้แก่ International Civil Aviation Organization [ICAO],Federal Aviation administration [FAA] และ European Aviation Safety Agency[EASA] ภายในห้องโดยสาร ที่ได้รับการตกแต่งให้มีความภูมิฐาน สง่างาม และสะดวกสบาย ติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครับ สามารถรองรับบุคคลสำคัญได้อย่างสมเกียรติ

เครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญ แบบ Airbus ACJ 320  สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจรับ-ส่ง บุคคลสำคัญของชาติในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอ รวมถึงภารกิจลำเลียงทางอากาศ สำหรับการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของชาติ ได้แก่การช่วยเหลือทางมนุษย์ธรรม แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ การอพยพคนไทยในต่างแดน และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ ได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates