วันเด็ก 2560 .... เมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไป

กว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วหลังจากงานวันเด็ก 2560 ได้ผ่านพ้นไป แม้วันเด็กปีนี้จะจบลงด้วยความสุข ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจต่อเด็กหลาย ๆ คน แต่ก็มี้เรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก

แม้ TAF จะประจำอยู่ที่ดอนเมืองเหมือนเช่นที่ผ่านมา แต่ทุกคนที่นั่นก็ทราบข่าวอุบัติเหตุเป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความเศร้าเสียใจในแววตาของทุกคนที่เรามองเห็น แต่เป็นความพยายามในการดำเนินทุกสิ่งต่อไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังใจและความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก

แม้ในช่วงบ่าย Gripen จะทำการงดบินตามมาตรฐานนิรภัยการบิน แต่อากาศยานแบบอื่นก็ยังทำการบินต่อไป รวมถงึกิจกรรมอื่น ๆ ที่ยังคงดำเนินเป็นปกติ

ท่าทางในการบินผาดแผลงนั้นจะเป็นท่าที่มักจะใช้งานในการรบทางอากาศจริง แต่นักบินผาดแผลงนั้นจะเป็นนักบินที่ได้รับการฝึกมาทำการบินผาดแผลงโดยเฉพาะ เนื่องจากการแสดงการบินนั้นเป็นการแสดงการบินต่อหน้าผู้ชมบนพื้นดินที่ระยะสูงไม่มากนักซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ทำให้นักบินผาดแผลงจะต้องมีความสามารถและได้รับการฝึกมาอย่างครบถ้วน สำหรับ Gripen นั้น กองทัพอากาศมีนักบินผาดแผลงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สองท่าน โดยทำการแสดงที่สุราษฎร์ธานีและดอนเมือง ในพื้นที่อื่น ๆ จึงเป็นการบินผ่านเพื่อแสดงตัวเท่านั้น ไม่ใช่การบินผาดแผลงแต่อย่างใด

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เราเชื่อว่าทุกคนคงจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้เกิดขึ้นอีก เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน โดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับ

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates