พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค พ.ศ.2555

พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน
นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟอง ...


เมื่อจินตนาการตามกาพย์เห่เรือที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ทรงประพันธ์ขึ้นเมื่อกว่า 300 ปีก่อน และเมื่อได้อ่านบันทึกของ นิโคลาส แชแวร์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเขียนไว้ในหนังสือชื่อ ประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรสยามในช่วงนั้น ก็ได้กล่าวถึงถึงกระบวนเรือไว้ว่า

"ไม่สามารถเทียบความงามกับขบวนเรืออื่นใดได้ เป็นขบวนเรือที่มโหฬาร มีเรือกว่า 200 ลำ โดยมีเรือพระที่นั่งพายเป็นคู่ๆไปข้างหน้า เรือพระที่นั่งนั้น ใช้ฝีพายของพวกแขนแดงที่ได้รับการฝึกพายมาจนชำนาญ ทุกคนสวมหมวก เสื้อ ปลอกเข่า ปลอกแขน มีทองคำประกอบ เวลาพายพร้อมกับเป็นจังหวะจะโคน พายนั้นก็เป็นทอง เสียงพายกระทบเป็นเสียงประสานไปกับทำนองเพลงยอพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดิน"


เชื่อว่าความงดงามของเรือพระที่นั่งและเรือต่าง ๆ ในกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคคงจะไม่แพ้ความงดงามของกระบวนเรือในวันนี้

เรือพระที่นั่งและเรือในกระบวนเรือนั้น ทางกรมศิลปากรและกองทัพเรือรับหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเอาไว้ และเมื่อถึงวาระสำคัญ เช่น การเสด็จทอดผ้าพระกฐินด้วยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค กำลังพลของกองทัพเรือจะรับหน้าที่เป็นฝีพายและนำเรือพระที่นั่งและเรืออื่น ๆ ประกอบเข้าเป็นกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เคลื่อนไปตามลำน้ำเจ้าพระยา เรือพระที่นั่งที่สะท้อนแสงแดดสีทอง กาพย์เห่เรือที่ไพเราะ ฝีพายที่ยกพายตามจังหวะ เรือตำรวจ เรือดั้ง เรือแซง ซึ่งเป็นเรือรบในอดีต ประกอบเป็นกระบวนเรืออันยิ่งใหญ่ เป็นภาพที่งดงาม แสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและความผูกพันที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสมือนตัวกลางเชื่อมระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และพสกนิกรชาวไทยเข้าไว้ด้วยกันมาหลายร้อยปี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ด้วยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่กำลังพลของกองทัพเรือและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ถวายความจงรักภักดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ชื่นชมพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านความงดงามของกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนี้

ในวาระโอกาสนี้  TAF จึงเก็บภาพบางส่วนจากวันซ้อมใหญ่ 6 พฤศจิกายน 2555 มาฝากทุกท่าน เพื่อร่วมบันทึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของด้วยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ 17 ในรัชกาลปัจจุบันครับ

 

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates