เก็บตก การสวนสนามเทิดเกียรติ 2557

เก็บตกภาพการสวนสนามเทิดเกียรติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาครับ