สารคดีกองทัพเรือ ๒๕๕๙ “พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในราชนาวีตราบนิจนิรันดร์

สารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดทำขึ้นเนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๕๙ บอกเล่าเรื่องราวราชนาวีภายใต้รัชสมัยของพระองค์ นับแต่ที่เหล่าทหารเรือรับเสด็จพระองค์ท่าน จนส่งเสด็จฯ ทำให้วันนี้ทหารเรือทุกนายต่างอาลัยยิ่ง เพราะตลอดรัชสมัยของพระองค์ กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากมาย เรื่องราวที่บอกเล่าในสารคดีชุดนี้จึงเป็นสิ่งล้ำค่าที่ขอบันทึกไว้ในราชนาวีตราบนิจนิรันดร์

ช่วงท้ายของสารคดีจะได้รับชมการร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ชั้นยศตั้งแต่นายพลเรือถึงพลทหาร ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี (วงออเคสตร้า) เต็มวง โดยมีเรือตรี สันติ ลุนเผ่ ร่วมร้องนำ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยมีเรือรบที่เข้าร่วมกระบวนเรืออีก ๓ ลำ ได้แก่ เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน และเรือหลวงปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นเรือยิงสลุต ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ยิงสลุตถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายครั้ง ซึ่งพระองค์ยังทรงบันทึกภาพ และพระราชทานภาพเรือหลวงปิ่นเกล้าขณะกำลังทำการยิงสลุตถวายพระราชทานให้แก่กองทัพเรือ /สำหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเจิมเรือ พร้อมทรงเจิมป้ายเรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสินด้วย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐

การจัดทำสารคดีชุดนี้ ผลิตโดยทีมงานผลิตสื่อสารคดีของกองทัพเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ที่สร้างสรรค์ผลงานมากมาย อำนวยการผลิตโดย พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ควบคุมการผลิต/บทสารคดี/กำกับภาพ โดย นาวาเอก สุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี ผู้ช่วยควบคุมการผลิต/ประสานงาน : นาวาโทหญิง รศนา สมพงษ์ นาวาโท กำชัย เจริญพงศ์ชัย น.ส.รจิตพัชญ์​ ศรีทรัพโยภาส และทีมงานช่างภาพ ทีมงานตัดต่อที่ร่วมกันสร้างผลงานคุณภาพมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล กรุณาให้เสียงบรรยายในสารคดีชุดนี้.

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates