น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 กับเรือ ต.91

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 ที่กรมอู่ทหารเรือต่อขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เมื่อ 49 ปีก่อน หลังจากที่ทรงทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาชายฝั่งที่ประเทศเยอรมนี และมีพระราชปรารภว่า กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้บ้าง ซึ่งกองทัพเรือน้อมนำสนองพระราชปรารภมาเริ่มเป็นโครงการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2510 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ ต. 91 ด้วยพระองค์เอง

ในระหว่างที่เรือออกทดสอบภาคทะเล กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานคำแนะนำ และเสด็จฯ ทอดพระเนตรการทดสอบการเดินเรือในทะเลด้วยพระองค์เอง พร้อมทั้งทรงปรับแก้แบบหลายครั้ง เช่นการรับแก้แบบส่วนท้ายของเรือจากที่แบนราบให้กลางเป็นแบบโค้ง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในภาพรวม ก่อนที่ออกมาสำเร็จเรียบร้อย ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการต่อเรือเพื่อการพึ่งพาตนเองของไทยในปัจจุบัน

ปัจจุบัน เรือ ต. 91 ยังคงใช้งานได้เป็นอย่างดี ระบบอาวุธยังคงทำงานอย่างสมบูรณ์ กองทัพเรือก็ยังคงมุ่งมั่นในการสานต่อพระราชดำริด้านการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรืออยู่เสมอมา จนทำให้ในปัจจุบันมีเรือหลายสิบลำในกองทัพเรือที่เป็นการต่อด้วยฝีมือคนไทยในประเทศไทย

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม ThaiArmedForce.com จึงขอนำภาพเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 มาให้ทุกท่านได้รับชม และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับพวกเราคนไทยทุกคน และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสืบสานพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไป สมดังที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ครับ

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates