JAS-39 Gripen ของทอ.สวีเดนปฏิบัติการเหนือลิเบีย


JAS-39C Gripen รับการเติมน้ำมันกลางอากาศเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใน Operation Unified Protector

รัฐสภาสวีเดนได้มีมติเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้กองทัพอากาศสวีเดนส่งกำลังเข้าร่วมกับกองกำลังนาโต้ในปฏิบัติการ Unified Protector ซึ่งเป็นปฏิบัติการการบังคับให้มีเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้าลิเบียตามมติที่ 1973 ของคณะมนตรีความมั่นคงแหล่งสหประชาชาติ โดยกองทัพอากาศสวีเดนได้ส่ง JAS-39C/D Gripen จำนวน 8 ลำพร้อมกับ C-130 และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศแบบ KC-130 อีก 4 ลำ และกำลังพล 125 คน ในนามของกองกำลัง FL01 ไปวางกำลัง ณ ฐานทัพอากาศในเกาะซิซิลีในเขตแดนของอิตาลี

ภารกิจของ Gripen คือการบินลาดตระเวนเหนือน่านฟ้าลิเบียเพื่อตรวจตราน่านฟ้าและลาดตระเวนดูกองกำลังของลิเบียทั้งกองกำลังทางบกและกองกำลังทางอากาศไม่ให้มีการละเมิดเขตห้ามบิน โดย Gripen จะมีภารกิจโดยปกติวันละ 1 - 2 ภารกิจ และสามารถเพิ่มจำนวนภารกิจต่อวันได้ตามคำร้องขอในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน

สำหรับการติดตั้งอาวุธของ Gripen นั้นโดยปกติแล้วในภารกิจลาดตระเวนตรวจตราน่านฟ้า (Air Policing) Girpen จะติดตั้งถังน้ำมันสำรองจำนวน 3 ถัง ซึ่งติดตั้งในตำบลติดอาวุธกลางลำตัว 1 ถัง และติดตั้งในตำบลติดอาวุธด้านในปีก 2 ถัง ถัดมาจะเป็นจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยกลางแบบ AIM-120B AMRAAM จำนวน 2 นัด และจะติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้แบบ IRIS-T จำนวน 2 นัดที่ปลายปีก และยังติดตั้งกระเปาะชี้เป้าแบบ LITENING ด้วย ส่วนในภารกิจลาดตระเวนนั้น Gripen ติดตั้งถังน้ำมันสำรองจำนวน 2 ถังในตำบลติดอาวุธด้านใน ติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้แบบ IRIS-T จำนวน 2 นัดที่ปลายปีก ที่ตำบลติดอาวุธกลางลำตัวนั้นจะติดตั้งกระเปาะลาดตระเวนถ่ายภาพแบบ SPK39 และจะติดตั้งกระเปาะชี้เป้าแบบ LITENING ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดทางการเมืองของสวีเดน ทำให้รัฐสภาสวีเดนไม่อนุญาตให้ Gripen ปฏิบัติภารกิจอากาศสู่พื้น แม้ว่าทางกองกำลัง FL01 จะนำระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU-12 Paveway II ไปด้วยก้ตาม ซึ่งกองกำลัง FL01 จะมีระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา 3 เดือน และอาจจะขยายเวลาปฏิบัติงานได้ถ้าจำเป็น

ภาพและ VDO ทั้งหมดนี้ได้รับการเผยแพร่โดยกองทัพสวีเดนทีี่ http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Libyen-UP/

 


JAS-39 Gripen ที่สถานีการบินทหารเรือ Sigonella ของ ทร.สหรัฐฯ บนเกาะ Sicily ทางตอนใต้ของอิตาลี


เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทำการสนับสนุนและติดตั้งอาวุธให้กับ Gripen


C-130 และ KC-130 ของกองทัพอากาศสวีเดนที่เข้าร่วมกับปฏิบัติการในครั้งนี้


JAS-39C Gripen รับการเติมน้ำมันกลางอากาศจาก KC-130


JAS-39C บินขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน โดยจะติดตั้งกระเปาะลาดตระเวนถ่ายภาพแบบ SPK 39บริเวณกลางลำตัว


ภาพฐานยิงจรวดต่อสู้อากาศยานของลิเบียที่ JAS-39 Gripen ถ่ายได้


JAS-39C หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น


VDO ของกองทัพสวีเดนเกี่ยวกับกองกำลัง FL01 (ในภาษาสวีเดน)


VDO ที่ถ่ายจากกระเปาะลาดตระเวนของ Gripen แสดงภาพการปฏิบัติการในลิเบีย

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates