เครื่องสนามและอุปกรณ์ทางยุทธวิธี (Tactical Gear) ของทหารสหรัฐและญี่ปุ่นใน Cobra Gold 2012

เครื่องสนามและอุปกรณ์ทางยุทธวิธี (Tactical Gear) นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อความเท่ห์หรือโก้เก๋ หรือถ้ามันเท่ห์มันก็เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ Tactical Gear ก็คือความคล่องตัว ความอ่อนตัว และประสิทธิภาพในการดำเนินกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันมันยังเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบ ซึ่งนั่นอาจหมายถึงความเป็นความตายของกำลังพลตามหลักการอนุรักษ์กำลังรบ (Force Conservation) หลายประเทศทั่วโลกจึงมุ่งความสนใจไปยังการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับทหารราบหรือทหารที่ต้องทำการรบด้วยตัวเอง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจ บนพื้นฐานของการสูญเสียที่น้อยที่สุด

แต่สำหรับกองทัพไทยนั้น จะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่า ทุกเหล่าทัพยังไม่ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ทางยุทธวิธีเหล่านี้เท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่จะมุ่งความสนใจไปที่การจัดหาอาุวุธหลัก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบ เรือรบ หรือรถถัง แต่อุปกรณ์ทางยุทธวิธีของไทยค่อนข้างล้าหลังและไม่ได้รับการพัฒนามานานแล้ว

ในโอกาสที่ TAF ได้ไปเก็บภาพการฝึก Cobra Gold 2012 เราจึงถือโอกาสเก็บภาพเครื่องสนามและอุปกรณ์ทางยุทธวิธีของทหารสหรัฐและเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น ซึ่งได้ชื่อว่ามีการพัฒนาเครื่องสนามและอุปกรณ์ทางยุทธวิธีมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพิสูจน์คุณค่ามาแล้วในสนามรบจริง เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นในการเรียกร้องให้กองทัพไทย หันมาใส่ใจกับเครื่องสนามและอุปกรณ์ทางยุทธวิธี เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติการและลดความสูญเสียให้กับทหารชั้นผู้น้อยในสนามรบ

ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ตัดสินชะตากรรมของการรบอย่างแท้จริง

คณะทำงาน ThaiArmedForce.com ขอขอบคุณ

- สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
- ฝ่ายกิจการพลเรือน นาวิกโยธินสหรัฐ
- กองทัพเรือ