นาวิกโยธินสหรัฐในประเทศไทย บริจาคช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์

28/12/2555 19.30 น. ThaiArmedForce.com - วันนี้ นาวิกโยธินสหรัฐที่ประจำอยู่ในสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ระดมเงินบริจาคจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐในประเทศไทยไปจัดซื้อของเล่นเพื่อเดินทางไปมอบให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี ครับ

ทั้งนี้ สถานฑูตของแต่ละชาตินั้นถือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของชาตินั้น ๆ เช่นเดียวกัน สถานฑูตสหรัฐประจำกรุงเทพมหานาครซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานฑูตสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็มีนาวิกโยธินประจำเพื่อคอยรักษาความปลอดภัยให้กับสถานฑูตเช่นกัน

วันนี้เรามีภาพน่ารัก ๆ มาฝากทุกท่าน ภาพทั้งหมดขอขอบคุณสถานฑูตสหรัฐประจำประเทศไทยครับ

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates