Gripen ของกองทัพอากาศสวีเดน ในการฝึก Red Flag ที่สหรัฐอเมริกา

Gripen ของกองทัพอากาศสวีเดนไปฝึก Red Flag อีกแล้วครับ วันนี้ TAF เลยมีภาพสวย ๆ จากกองทัพอากาศสวีเดนและกองทัพอากาศสหรัฐมาฝากทุกท่านครับ

สำหรับ Gripen ของไทยอีก 6 ลำ จะส่งมอบทั้งหมดนี้ปีนี้ รวมถึงการดำเนินโครงการต่อเนื่องของกองทัพอากาศไทยจากเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสวีเดนซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามตลอดปีนี้ TAF จะเก็บข้อมูลและเรื่องราวมาฝากเพื่อให้ทุกท่านทราบว่า สุดท้ายแล้ว เงินภาษีของทุกท่านถูกใช้ไปเพื่อการใดบ้างครับ

ภาพทั้งหมดขอขอบคุณ กองทัพอากาศสวีเดนและกองทัพอากาศสหรัฐ

 

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates