Breitling Jet Team Over Thailand ภาพพิเศษฝีมือ Katsuhio Togunaga (UPDATE)

ภาพชุดนี้เป็นภาพพิเศษของฝูงบินผาดแผลง Breitling Jet Team เหนือน่านฟ้าประเทศไทย ซึ่งถูกถ่ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครปฐม และระหว่างการทำการแสดงที่กองบิน 6 ดอนเมือง รวมถึงภาพถ่ายกับหมู่บินผาดแผลง RTAF Blue Phoenix โดยภาพทั้งหมดถ่ายโดย Katsuhio Togunaga หนึ่งในสมาชิกของ Breitling Jet Team เช่นเดียวกัน ขอเชิญรับชมได้ครับ

 

คณะทำงาน ThaiArmedForce.com ขอขอบคุณ

- ฝูงบินผาดแผลง Breitling Jet Team
- Mr. Katsuhio Togunaga

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates