ทบ.จัดหา SAM ระยะกลาง-ไกล 1 ระบบ


Starstreak ของทบ. ซึ่งจัดหาทั้งหมด 8 ชุดยิง มูลค่า 378 ล้านบาท

01/07/2557 01.15 น. ThaiArmedForce.com - คสช.อนุมัติ ทบ. จัดหาทบ.เตรียมจัดหา SAM ระยะกลาง-ไกล 1 ระบบ

ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้กองทัพบกดำเนินการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะกลาง ภายใต้โครงการจัดหาระบบอาวุธปืนต่อสู้อากาศยานระยะปานกลาง-ไกลแบบที่ 1 จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 53 ล้านยูโร โดยเป็นงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 2557-2560

ทั้งนี้ กองทัพบกเคยมีระบบจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ Spada ประจำการอยู่ระยะเวลาหนึ่ง และกำลังต้องการระบบจรวดต่อสู้อากาศยานแบบใหม่ทดแทน Spada โดยมีข่าวว่ากองทัพบกให้ความสนใจจัดหาระบบจรวดต่อสู้อากาศยานระยะใกล้-กลาง เช่นระบบจรวด VL Mica จากบริษัท MBDA ของประเทศฝรั่งเศสและเชื่อว่าบริษัท Diehl BGT Defence ได้เสนอระบบ IRIS-T ให้ทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศพิจารณาเช่นกัน โดยคาดว่ากองทัพบกอาจเลือกแบบ VL Mica

ThaiArmedForce.com ยังไม่ทราบถึงนิยามของคำว่าระยะกลาง-ไกลของกองทัพบกว่าจะเป็นจรวดที่มีระยะยิงเท่าใด จึงยากที่จะชี้จัดว่าในครงการจัดหาระบบอาวุธปืนต่อสู้อากาศยานระยะปานกลาง-ไกลกองทัพบกสนใจจรวดต่อสู้อากาศยานที่มีระยะยิงไกลเกินกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป หรือมีระยะยิงเพียง 20-50 กิโลเมตร โดยในกรณีที่กองทัพบกต้องการจรวดระยะยิงราว 20-50 กิโลเมตร ก็มีความเป็นไปได้สูงที่กองทัพบกจะจัดหา VL Mica แต่ในกรณีที่กองทัพบกต้องการจรวดต่อสู้อากาศยานระยะไกลกว่า 50 กิโลเมตร ก็มีตัวเลือกเช่น  HQ-9 หรือ FD-2000 ของบริษัท CPMIEC ประเทศจีน S-300 ของ Almaz-Antey ประเทศรัสเซีย MIM-104 Patriot ของบริษัท Raytheon ประเทศสหรัฐอเมริกา Aster ของบริษัท MBDA ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น TAF จะนำความเคลื่อนไหวมานำเสนอต่อไป

 

สมาชิก TAF ที่สนใจสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นได้ที่กระทู้

SPLITED: ระบบต่อสู้อากาศยานของทบ.ไทย

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=5&t=2600

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates