Saab เปิดตัวระบบเรดาร์แบบใหม่ (UPDATE V)


Giraffe 4A (ภาพจาก Saab AB)

14/05/2557 01.30 น. ThaiArmedForce.com - Saab เปิดตัวระบบเรดาร์แบบใหม่ คาดถูกนำมาติดตั้งกับเรือฟริเกตุชุดใหม่ของกองทัพเรือไทยเป็นลำแรก

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา Saab ซึ่งเป็นคู่สัญญาของกองทัพเรือไทยในการบูรณาการณ์ระบบอาวุธและระบบเรดาร์บนเรือฟริเกตุชุดใหม่ของกองทัพเรือไทย ได้เปิดตัวเรดาร์รุ่นใหม่ในตระกูล Giraffe สำหรับการปฏิบัติการบนพื้นดินและในทะเล

โดย Saab กล่าวว่าระบบเรดาร์ AESA แบบใหม่ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกนี้ทำให้ Saab มีเรดาร์ที่ครอบคลุมระยะตรวจจับภาคอากาศและภาคพื้นตั้งแต่ระยะใกล้ไปจนถึงระยะไกลเป็นครั้งแรก โดยระบบเรดาร์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วยเรดาร์ AESA 3 มิติระยะใกล้แบบ Giraffe/Sea Giraffe 1X ทำงานในย่านความถี่ X-Band, เรดาร์ AESA 3 มิติ ตรวจการณ์ภาคอากาศระยะกลางและระยะไกลแบบ Giraffe/Sea Giraffe 4A ทำงานในย่านความถี่ S-Band, เรดาร์ AESA ตรวจการณ์ภาคอากาศระยะไกลแบบ Giraffe 8A ทำงานในย่านความถี่ S-Band, เรดาร์ตรวจการณ์ภาคอากาศระยะใกล้และระยะกลางแบบ Giraffe/Sea Giraffe ABM, และเรดาร์ระบุตำแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่ Arthur ทำงานในย่านความถี่ C-Band

ThaiArmedForce.com คาดว่าเรดาร์ Sea Giraffe 4A น่าจะเป็นเรดาร์ที่จะติดตั้งกับฟริเกตุชุดใหม่ของกองทัพเรือไทย ทั้งนี้ กองทัพเรือไทยยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของเรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกลในครั้งแรกที่มีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการออกมา

ข้อมูลทางเทคนิคระบุว่า Sea Giraffe 4A เป็นเรดาร์ AESA ประเภท Stacked Beam ให้ข้อมูลเป้าในแบบ 3 มิติ มีระยะตรวจจับกว้าง 70 องศา และไกล 350 กิโลเมตร ทำการหมุนที่ 60 รอบต่อนาที
เรือฟริเกตุลำใหม่ของกองทัพเรือไทยจาก DSME (ภาพจากกองทัพเรือไทย)

04/10/2556 07.00 น. ThaiArmedForce.com - Saab ได้รับสัญญาส่งมอบระบบอำนวยการรบและระบบเรดาร์ให้กับโครงการเรือฟริเกตของไทย

Saab เปิดเผยว่าได้ลงนามในสัญญากับอู่ Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ของประเทศเกาหลีใต้สำหรับการพัฒนาและบูรณาการระบบอำนวยการรบและระบบเรดาร์ของโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย โดยสัญญามีมูลค่า 850 ล้านโครนหรือราว 4,139 ล้านบาท โดย Saab จะทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการระบบ และนอกจากจะส่งมอบระบบที่ตนเองผลิตเองแล้ว Saab จะรับผิดชอบในการจัดหาระบบจากบริษัทอื่นอีกด้วย

ทั้งนี้ เรือฟริเกตลำใหม่จะส่งมอบในปี 2559 และการผลิตระบบต่าง ๆ จะดำเนินการในประเทศสวีเดน เดนมาร์ค ไทย และออสเตรเลีย

สมาชิก TAF ที่สนใจสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่กระทู้ในเว็บบอร์ด

"RENAMED: โครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูง"

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=1025

Saab receives order for combat management and radar systems for Royal Thai Navy frigate

Defence and security company Saab has signed a contract with Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Korea, for development and integration of combat management and radar systems on a new frigate for the Royal Thai Navy. The order amounts to MSEK 850.

The contract comprises of combat management system and radar system.

Saab is the combat system integrator. In addition to the supply of its own systems, Saab is also responsible for procurement and integrations of third-party systems.

Deliveries of ship equipment are scheduled to commence in 2016 and production will take place in Sweden, Denmark,Thailand and Australia.

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.

For further information, please contact:

Saab Press Centre, +46 (0)734 180 018, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

The information is that which Saab AB is required to declare by the Securities Business Act and/or the Financial instruments Trading Act. The information was

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2013---10/Saab-receives-order-for-combat-management-and-radar-systems-for-Royal-Thai-Navy-frigate/

 


30/07/2556 17.30 น. ThaiArmedForce.com - คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทัพเรือจัดหาเรือฟริเกตุสมรรถนะสูงลำแรก มูลค่า 14,600 ล้านบาท โดยใช้แบบเรือใหม่

วันนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทัพเรือจัดหาเรือฟริเกตุสมรรถนะสูงลำแรก มูลค่า 14,600 ล้านบาท โดยกองทัพเรือจะได้รับมอบในปี 2561 และอู่ Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering จะใช้เวลาต่อเรือตามสัญญา 1,800 วัน ส่วนลำที่สอง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบงบประมาณไว้ และจะดำเนินการจัดหาต่อไป

ทั้งนี้ จากภาพที่กองทัพเรือแจกจ่าย ๆ ThaiArmedForce.com พิจารณาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นการใช้แบบเรือ KDX-1 ในส่วนของลำตัวเรือ (Hull Form) การจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรใหญ่หรือเครื่องยนต์ และตำแหน่งปล่องควันมาใช้ ส่วน Superstructure นั้นเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดในลักษณะที่คล้ายกับแบบเรือ FFX-I และ DW3000H

เรายังไม่ทราบแบบแผนของระบบอาวุธของเรือ แต่จากการวิเคราะห์ภาพที่กองทัพเรือเผยแพร่ ThaiArmedForce.com คาดว่าเรือจะมีแบบแผนอาวุธดังนี้

8 x จรวดต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon
32 x จรวดพื้นสู่อากาศต่อสู้อากาศยาน RIM-162 ESSM บนแท่นยิงทางดิ่ง Mk.41 VLS(8 x VLS cells)
1 x ระบบป้องกันตัวระยะประชิด Mk.15 Phalanx
2 x ปืนกล DS-30M ขนาด 30 มิลลิเมตร
1 x ปืนเรือ Mk.45 5 นิ้ว/62
1 x รองรับเฮลิคอปเตอร์แบบ S-70B พร้อมระบบบ RAST (Recovery Assist, Secure and Traverse)

1 x เรดาร์ตรวจการณ์ Sea Giraffe AMB ติดตั้งบน Stealth Radome
2 x ระบบควบคุมการยิง CEROS 200 และ SSCWI
1 x เรดาร์ตรวจการณ์ภาคอากาศ AN/SPS-48
2 x แท่นยิงเป้าลวง SKWS
1 x ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม C-band SATCOM
1 x ระบบอำนวยการรบ 9LV

ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดถึงระบบ ECM และ ESM รวมถึงแบบแผนของระบบขับเคลื่อนของเรือชุดนี้

สมาชิกที่สนใจสามารถพูดคุยในประเด็นนี้ได้ที่กระทู้

RENAMED: โครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูง

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=1025

หลังจากนี้ TAF จะออกบทวิเคราะห์ในประเด็นนี้ต่อไป ติดตามได้ใน TAF Editorial ครับ


คณะรัฐมนตรีอนุมัติการดำเนินการด้านงบประมาณในการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือ

Release Date : 30-07-2013 15:02:02

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการดำเนินการด้านงบประมาณ เพื่อให้กองทัพเรือจัดหาเรือฟริเกตจำนวน 1 ลำเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน รักษาอธิปไตยของชาติ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งจะเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจทางทะเล และจัดหาเพื่อทดแทน เรือฟริเกต ชุด ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ครบกำหนดปลดประจำการในปี 2558 และ 2561 ตามลำดับ จึงมีความจำเป็นจัดหาเรือฟริเกตจำนวน 2 ลำ โดยลำที่ 1 กำลังจัดหาในครั้งนี้ในปีงบประมาณ 2556 – 2561 ส่วนลำที่ 2 จะพิจารณาดำเนินการจัดหาต่อไป
เรือฟริเกตที่จัดหาจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบได้ 3 มิติ  คือ การปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ  การปฏิบัติการสงครามต่อต้านภัยทางอากาศ และการปฏิบัติสงครามผิวน้ำ  โดยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.ทร.
ในการรับ-ส่ง ฮ. และนำ ฮ.เข้าเก็บในโรงเก็บ ฮ.ได้  นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบตรวจการณ์ และระบบอาวุธในการปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ  และการป้องกันภัยทางอากาศให้มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งระบบอาวุธและระบบอำนวยการรบ ได้รับการออกแบบให้มีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลทางยุทธวิธี ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบการรบของเรือฟริเกต ชุด ร.ล. นเรศวร และ ร.ล.จักรีนฤเบศร ได้ เป็นผลทำให้การปฏิบัติการรบร่วมในลักษณะกองเรือ (Battle Group) รวมทั้งการปฏิบัติการรบร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่บริษัทฯ เสนอ จะทำให้เพิ่มขีดความสามารถให้อู่เรือไทยและบุคคลากรทั้ง ทร. และภาคเอกชนให้มีความรู้ความชำนาญ รองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือรบในประเทศได้
กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาดำเนินการ โดยได้เชิญชวนอู่เรือของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา จำนวน 13 ราย ซึ่งรวมถึงอู่เรือจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ด้วย เพื่อเปิดกว้างให้มีการแข่งขันให้ ทร. ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เสนอแบบเรือ 5 ราย ได้แก่ อู่เรือจากสาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเกาหลี  (2 ราย) และสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกแบบตามแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือ  โดยผลการพิจารณาปรากฏว่า แบบเรือของบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) สาธารณรัฐเกาหลี สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้ดีที่สุด และเป็นแบบเรือที่ตรงตามความต้องการของกองทัพเรือมากที่สุด จึงได้รับการคัดเลือก
แบบเรือฟริเกตที่ได้รับการคัดเลือก เป็นแบบที่พัฒนามาจากเรือพิฆาตชั้น Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I)  ซึ่งเรือฟริเกตที่กองทัพเรือจัดหา มีการออกแบบและสร้างเรือ โดยใช้มาตรฐานทางทหารของสหรัฐฯ และกองทัพเรือเกาหลี อีกทั้งได้รับการรับรองเป็นแบบที่ได้รับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็นสมาชิกของ IACS (International Association of Classifications Society)  โดยแบบเรือดังกล่าว มีระวางขับน้ำสูงสุด  3,700 ตันความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง 30 นอต  ระยะปฏิบัติการประมาณ 4,000 ไมล์ทะเล กำลังพล 136 นาย ลักษณะของเรือออกแบบโดยใช้ Stealth Technology และลดการแพร่คลื่นแม่เหล็กตัวเรือ รวมทั้งลดการแพร่เสียงใต้น้ำ ติดตั้งระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธจากยุโรปและอเมริกา ซึ่งสามารถปฏิบัติการรบได้ทั้ง 3 มิติ รวมทั้งป้องกันตัวเองในระยะประชิด ตามมาตรฐานยุโรป สหรัฐฯ และกองทัพเรือที่มีใช้งานและกำลังจัดหา
การสร้างเรือ จะดำเนินการ ณ อู่ต่อเรือของบริษัท DSME สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างปี 2556 – 2561 โดยมีค่าจ้างสร้างเรือรวมทั้งสิ้นประมาณ 14,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อะไหล่เครื่องมือ เอกสาร  ส่วนสนับสนุน การทดสอบทดลอง การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/2330

 


 


ตัวอย่างแบบเรือฟริเกตุ DW3000H ของบริษัท DSME ประเทศเกาหลีใต้ที่เสนอให้กองทัพเรือไทย (ภาพจาก DSME)


21/04/2556 13.30 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพเรือประกาศเลือกแบบเรือ DW3000H ให้ชนะการแข่งขันการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจำนวน 2 ลำ ของกองทัพเรือไทย

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post รายงานอ้างแหล่งข่าวในกองทัพเรือว่า คณะกรรมการจัดซื้อของกองทัพเรือได้เลือกแบบเรือจากอู่บริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering หรือ DSME ให้เป็นผู้ชนะในโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพเรือจัดหาเมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา

ThaiArmedForce.com คาดว่าแบบเรือที่กองทัพเรือเลือกน่าจะเป็นแบบเรือฟริเกต DW3000H

จุดเด่นของเรือชั้นนี้น่าจะอยู่ที่ระบบอาวุธที่กองทัพเรือไทยมีความคุ้นเคย เป็นอย่างดี เช่นระบบเรดาร์  I-Mast 500 จาก Thales ระบบ Electro-Optic แบบ MIRADOR ปืนเรือขนาด 76 มิลลเมตรของ Oto Melara และจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ ESSM ซึ่งติดตั้งอยู่ในระบบท่อยิงทางดิ่ง Mk.41 เป็นต้น

จะสังเกตุ ได้ว่าที่ผ่านมาเกาหลีใต้พยายามขยายตลาดการส่งออกอาวุธมายังประเทศไทย โดยนอกจากการเสนอเรือดำน้ำ Type-209 ที่ปรับปรุงใหม่และรถถัง K1A1 แล้ว ยังได้เสนอเครื่องบินฝึกแบบ T-50 เพื่อแข่งขันกับ M-346 ในโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่/ฝึกแบบ L-39ZA/ART อีกด้วย การเสนอเรือชั้น DW3000H จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการเปิดตลาดอาวุธของเกาหลีใต้ในประเทศไทย ซึ่งถ้าสำเร็จก็อาจจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับระบบอาวุธอื่น ๆ ของเกาหลีใต้ในอนาคต

ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรือจะถูกจัดสร้างที่ใด แต่คาดว่าการจัดซื้อจะแบ่งเป็นสองเฟส โดยเฟสแรกจะจัดหาเรือฟริเกตลำแรกก่อน ก่อนจะจัดหาเรือฟริเกตลำที่สองภายหลังเพื่อประหยัดงบประมาณ โดยคาดว่าเรือลำแรกจะพร้อมประจำการในกองทัพเรือไทยในปี 2558 และตามข่าวยังระบุอีกว่าบริษัท DSME จะเป็นผู้จัดหาระบบอำนวยการรบให้กับเรือฟริเกตชุดใหม่นี้เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับระบบอำนวยการรบของเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร ซึ่งทำให้คาดการณ์ได้ว่าอาจจะเป็นระบบ 9LV จาก Saab หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงระบบอำนวยการรบแบบอื่น ๆ ให้สามารถทำงานร่วมกับ 9LV ได้เช่นกัน โดยข่าวกล่าวว่าเรือหนึ่งลำจะมีราคาลำละ 13,000 ล้านบาท

บทวิเคราะห์เพิ่มเติม

TAF Editorial #1 - โครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย สนามแข่งขันของผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก

http://www.thaiarmedforce.com/taf-editorial/563-tafeditorial1.html

 


19/09/2555 00.45 น. ThaiArmedForce.com - คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดหาเรือฟริเกตุสมรรถนะสูงจำนวน 2 ลำ และปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงนเรศวรในเฟสที่ 2

มีรายงานข่าวว่าวานนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของกองทัพเรือในรายการจัดหาดังนี้

1. โครงการจัดหาเรือฟริเกตุสมรรถนะสูงจำนวน 2 ลำ: โดยจัดหาภายใต้งบประมาณ 30,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ซึ่งกองทัพเรือมีโครงการจัดหาเรือฟริเกตุสมรรถนถสูงป้องกันภัยทางอากาศหลังจากพลาดหวังจากการจัดหาเรือดำน้ำชั้น U206A โดย ThaiArmedForce.com คาดการณ์คุณลักษณะของเรือ อ้างอิงตามโครงการจัดหาอาวุธในภาพรวมของกองทัพไทยในปี 2549 ของกระทรวงกลาโหม ดังนี้

ภารกิจ
- ต่อต้านภัยผิวน้ำได้
- ต่อต้านภัยทางอากาศได้ตั้งแต่ระยะปานกลาง
- ต่อต้านภัยจากเรือดำน้ำ
- ทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์
- ระดมยิงฝั่ง
- ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

คุณลักษณะทั่วไปที่สำคัญ
- ระวางขับน้ำเต็มที่ ระหว่าง 2,000 - 3,000 ตัน
- ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 25 นอต
- ระยะปฏิบัติการ (ที่ความเร็วมัธยัสถ์ไม่ต่ำกว่า 18 นอต) ไม่น้อยกว่า 4,000 ไมล์ทะเล
- ปฏิบัติการในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน
- ปฏิบัติการได้ในสภาวะแวดล้อมถึง Sea State 5
- มีดาดฟ้า ฮ. และโรงเก็บ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติของ ฮ. ได้ถึงขนาดน้ำหนัก 22,000 ปอนด์
- ระบบขับเคลื่อน เป็นเครื่องจักรดีเซล หรือแกสเทอร์ไปน์ หรือผสมกัน อย่างน้อย 2 เครื่อง
- ระบบอาวุธ
: อาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น; พื้น-สู่-อากาศ; ตอร์ปิโด
: ปืนหลัก ขนาด 76 มม. ปืนรอง ขนาด 40/30 มม. และ 20 มม.
: อาวุธป้องกันตนเองระยะประชิด 1 ระบบ ระบบเป้าลวง
- ระบบอำนวยการรบ เป็นแบบรวมการ
- มีระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอก และทัศนสัญญาณตามย่านความถี่และมาตรฐานที่ ทร.กำหนด
- มีสายการผลิตอะไหล่สนับสนุนการซ่อมบำรุงให้สามารถปฏิบัติการได้เนื่องอย่างน้อย 30 ปี

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในงาน Defense and Security 2012 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้มีอู่เรือจากหลายประเทศเข้าเสนอแบบเรือฟริเกตุให้กับกองทัพเรือ ทั้งอู่เรือจากเกาหลีใต้ ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร เยอรมัน และอื่น ๆ แต่ยังไม่ชัดเจนว่ากองทัพเรือจะจัดหาเรือจากอู่ต่อเรือใดเข้าประจำการ

แหล่งข่าวจากกองทัพเรือตั้งข้อสังเกตุว่า ในระหว่างการดำเนินโครงการีจัดหาเรือดำน้ำชั้น U206A นั้น มีข้อครหาว่าเป็นเรือดำน้ำมือสอง แต่พอโครงการต้องถูกยุติกลับมีการเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตุสมรรถนะสูงเข้ามาแทนที่

"ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเรือดำน้ำราคา 7,600 ล้านบาทจึงไม่สนับสนุนงบประมาณ แต่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเรือฟริเกตุได้ถึง 3 หมื่นล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ในตอนนั้นเงินจำนวนนี้สามารถซื้อเรือดำน้ำมือหนึ่งได้ถึงสองลำ" แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตุ

แหล่งข่าวจากภาคเอกชนระบุว่า อาจมีการจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบ MH-60S Knight Hawk เพิ่มเติมไปพร้อมกับเรือฟริเกตุสมรรถนะสูงชุดนี้จำนวน 2 ลำ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว 2 ลำ โดยจะกำหนดความต้องการให้ดาดฟ้าท้ายเรือมีขนาดกว้างพอที่ MH-60S จะสามารถลงจอดได้

2. โครงการปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงนเรศวรในเฟสที่ 2: โดยในเฟสที่หนึ่งนั้นกองทัพเรือได้มีการเปลี่ยนระบบอำนวยการรบเป็นระบบ 9LV จาก Saab ประเทศสวีเดน เปลี่ยนเรดาร์ควบคุมการยิงจาก STIR เป็น CEROS จำนวน 2 ระบบต่อลำ และจัดหาแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีทางดิ่งแบบ Mk.41 จำนวนสองแท่น พร้อมอาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศแบบ ESSM จำนวนในเบื้องต้น 8 นัด และติดตั้งระบบ Datalink ของ Saab

ThaiArmedForce.com คาดการณ์ว่า ในเฟสที่ 2 กองทัพเรืออาจพิจารณาถอดปืน 37 มิลลิเมตร แท่นคู่ออก และทดแทนด้วยปืนแบบ Bofors 40/70 แท่นคู่ หรือ MSI DS-30M แท่นเดียว ติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แทนระบบของจีนเช่น ระบบ ESM โดยคาดการณ์ว่าเป็น ITT ES-3601 รวมถึงการบูรณาการระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบอำนวยการรบแบบ 9LV อาจมีการจัดหาระบบปราบเรือดำน้ำ เช่น โซนาร์ส่วนหัว โซน่าร์ลากท้าย เป้าลวงลากท้าย เป้าลวงตอร์ปิโดว์ทำงานด้วยเสียง รวมถึงอาจจัดหาจรวด ESSM เพิ่มเติม

ทั้งนี้ รัฐบาลอนุมัติงบประมาณผูกพัน 3 ปีตั้งแต่ปี 2555 - 2557 โดยใช้งบประมาณ 495 ล้านบาท, 1,335 ล้านบาท, และ 1,467 ล้าน

สมาชิก TAF ที่สนใจสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่กระทู้ในเว็บบอร์ด

"RENAMED: โครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูง"

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=1025

"โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต (ฟก.) ชุดนเรศวร"

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=6&t=711

 

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates