Tigershark II ของทอ.จะผลิตโดย TAI และ Avia Satcom/RTAF Tigershark II UAV orders to TAI and Avia Satcom(UPDATE)

21/03/2559 15.00 น. ThaiArmedForce.com - TAI และ Avia Satcom จะเป็นผู้ทำการผลิต Tiger Shark II UAV ให้กับกองทัพอากาศไทย

 

เมื่อปีที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศจำนวน 17 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบอากาศยานไร้นักบิน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการสั่งผลิตชิ้นส่วนและจัดซื้อระบบย่อยของอากาศยาน เพื่อนำมาประกอบให้เป็นอากาศยานไร้นักบิน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ในงบประมาณราว 579 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลปรากฎว่าผู้ที่ได้รับสัญญาในการผลิต Tiger Shark II จำนวนทั้ง 17 ลำคือบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกองทัพอากาศเป็นคู่สัญญาหลัก และ Avia Satcom เป็นผู้รับช่วงสัญญาในการผลิต ติดตั้ง และทดสอบระบบ และคาดว่าบริษัท G-Force Composite จะเป็นผู้ผลิตโครงสร้างอากาศยานที่ทำจากวัสดุผสม แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า UAV ทั้ง 17 ลำจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ เนื่องจาก Tiger Shark UAV มีสายการพัฒนาหลายสาย

Avia Satcom มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์ควบคุมการบินของอากาศยานไร้นักบินด้วยตัวบริษัทเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีโปรแกรมเมอร์ รวมถึงอุปกรณ์และห้องแล็บที่ได้มาตรฐานทางทหาร ซึ่งบริษัทได้ผลิต UAV ต้นแบบออกมาในชื่อ Black Kite UAV ส่วนในอีกด้านหนึ่ง บริษัท G-Force composite เคยร่วมมือกับบริษัท Innocon จากประเทศอิสราเอลทำการผลิต UAV แบบ G-Star ซึ่งใช้ซอร์ฟแวร์ควบคุมการบินของ Innocon และในงาน Defense & Security 2015 ที่ผ่านมา บริษัท Marsun ได้เปิดตัว Tiger Shark II Type III ซึ่งเป็นการพัฒนาคู่ขนานกันกับสายการพัฒนาอื่นที่มีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมในการพัฒนา แต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการของกองทัพอากาศเช่นเดียวกัน

บร.ทอ.1  หรือ Tiger Shark II เป็น UAV ขนาดกลางพิสัยบินไกล มีความยาวปีก 6 เมตร ความยาวลำตัว 4.2 เมตร ความเร็วสูงสุด 110 น็อต ระยะเวลาบินนานสุด 12 ชั่วโมงที่เพดานบินสูงสุด 12,000 ฟุต โดยคาดว่าจะประจำการในฝูงบิน 404 จำนวน 17 ลำ


RTAF is ordering parts and equipment worth 579 million Baht for the construction of Tiger Shark II UAV, an RTAF indigenous development UAV in cooperation with various parties including Deference Technology Institute and Marsun.

Now, more information emerge that Thai Aviation Industry - RTAF-own MRO company - will be a prime contractor of this project while Avia Satcom will be a sub contractor responsible for manufacturing, system installation, and testing while G-Force composite will manufacture the composite airframe. But it is still unclear whether all 17 airframe will come out of the production line with the same standard since Tiger Shark II has various development lines

The UAV will be commissioned in 404 squadron.

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยในประเด็นนี้ได้ที่กระทู้

MERGED: UAV ของกองทัพอากาศไทย

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=7&t=2050

 


 

23/12/2558 00.15 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพอากาศเตรียมจัดหาอากาศยานไร้นักบินจำนวน 17 ลำ คาดเป็น Tiger shark II

โครงการนี้ดำเนินการภายใต้โครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศจำนวน 17 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบอากาศยานไร้นักบิน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการสั่งผลิตชิ้นส่วนและจัดซื้อระบบย่อยของอากาศยาน เพื่อนำมาประกอบให้เป็นอากาศยานไร้นักบิน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ในงบประมาณราว 579 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดตั้งฝูงบิน 404 กองบิน 4 ขึ้นเป็นฝูงบิน UAV และบรรจุ UAV แบบ Aerostar ของอิสราเอลเข้าประจำการจำนวน 4 ลำ รวมถึง UAV แบบ Tigershark II ซึ่งกองทัพอากาศร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศพัฒนาขึ้น โดยหนึ่งในนั้นก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และบริษัท มาร์ซัน จำกัด

บร.ทอ.1  หรือ Tigershark II เป็น UAV ขนาดกลางพิสัยบินไกล มีความยาวปีก 6 เมตร ความยาวลำตัว 4.2 เมตร ความเร็วสูงสุด 110 น็อต ระยะเวลาบินนานสุด 12 ชั่วโมงที่เพดานบินสูงสุด 12,000 ฟุต โดยคาดว่าจะประจำการในฝูงบิน 404 ราว 20 ลำ

RTAF is ordering parts and equipments worth 579 million Baht for the constrcution of Tigershark II UAV, an RTAF indeginous development in cooperation with various parties including Defence Technology Institute and Marsun.

The UAV will be commissioned in 404 sqadron.

 

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยในประเด็นนี้ได้ที่กระทู้

MERGED: UAV ของกองทัพอากาศไทย

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=7&t=2050

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates