Wings of Friendship, VPAF's MiG-21 for RTAF

26/04/2557 10.00 น. ThaiArmedForce.com - กองทัพอากาศเวียดนาม (VPAF) เตรียมการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ MiG -21MF Fishbed-J จำนวน 1 ลำ ให้กับกองทัพอากาศไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ทำการตรวจสอบสภาพเครื่องร่วมกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเวียดนาม ณ ฐานทัพอากาศดานัง

สภาพของอากาศยานหมายเลข 5202 (แดง) ที่จะส่งมอบให้กองทัพอากาศไทย อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงเครื่องยนต์ ระบบอาวุธ และถังเชื้อเพลิงสำรอง ยกเว้นกระเปาะปืนกลอากาศขนาด 23 มม.เท่านั้นที่ถูกถอดออก  ภายนอกได้รับการตกแต่งทำสีตามแบบอากาศยานที่ยังประจำการอยู่ในปัจุบัน พร้อมอักษร คำเตือนตามมาตรฐานกองทัพอากาศเวียดนามทุกประการ

MiG-21 ลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวน 144 ลำ ที่กองทัพอากาศเวียดนามได้รับมาจากโครงการช่วยเหลือทางการของอดีตสหภาพโซเวียต ส่วนหนึ่งของ MiG-21 ยังปฏิบัติการใน 3 กรมการบินหลักของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน

ขณะนี้ MiG-21 ของกองทัพอากาศเวียนาม ได้ถูกแยกชิ้นส่วนบรรจุลงคอนเทนเนอร์เพื่อเตรียมจัดส่งให้กองทัพอากาศไทยแล้ว โดยมีกำหนดการขนส่ง มาถึงประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และจะทำการประกอบใหม่อีก โดยฝ่ายช่างของกองทัพอากาศเวียดนาม เพื่อทำการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง ในฐานะอากาศยานจากกองทัพอากาศในอาเซียนชาติแรกที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอากาศยานในหมู่ชาติอาเซี่ยน เพื่อเป็นการตอบแทนฝ่ายเวียดนาม กองทัพอากาศไทยจะได้ทำการคัดเลือกอากาศยานที่ปลดประจำการแล้วในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อส่งไปตั้งแสดงยังพิพิธภัณฑ์การทหารของเวียดนามเช่นกัน

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates