รายละเอียดการจัดหาอาวุธของอาเซียนในปี 2552

สถาบันวิจัยสันติภาพนานชาติสต็อกโฮม (Stockholm International Peace Research Institute) หรือ SIPRI เป็นสถาบันวิจัยด้านสันติภาพ การซื้อ/ขาย/ถ่ายโอนอาวุธ สงคราม การก่อการร้าย รวมถึงความขัดแย้งทั่วโลก ทาง SIPRI นั้นมีฐานข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการส่งออกและนำเข้าอาวุธของประเทศต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2493 และทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม SIPRI จะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลของปีที่ผ่านมา

 

 

สำหรับข้อมูลของปี 2552 นั้น ทาง SIPRI ได้ทำการเผยแพร่แล้วในฐานข้อมูลการค้าอาวุธ (Trade Register) โดยทาง TAF ได้ทำการดาวน์โหลดฐานข้อมูลของการจัดหาอาวุธของชาติอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไฟล์ .trf ซึ่งถูกบีบอัด (zip) อยู่ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ต่อไปนี้ ทำการแตกไฟล์ และสามารถทำการเปิดได้โดยโปรแกรม Microsoft Word

http://www.thaiarmedforce.com/images/stories/article/sipridb/sipri_asean_armed_trade_register_2009.zip

จะเห็นได้ว่าอาเซียนยังคงมีการสะสมอาวุธอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ โดยแนวโน้มของการสะสมอาวุธของอาเซียนยังเป็นไปในเชิงการจัดหาเพื่อทดแทนอาวุธสมัยสงครามเย็นที่ปลดประจำการ มากกว่าในส่วนของการจัดหาเพื่อเสริมสร้างกำลังรบ แม้ว่าการสะสมอาวุธในภูมิภาคอาเซียนจะยังไม่รุนแรงเท่าภูมิภาคอื่นของโลก แต่ก็ถือไ้ด้ว่ามีการจัดหาสำคัญ ๆ หลายรายการเช่นกัน

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยสันติภาพนานชาติสต็อกโฮมสำหรับข้อมูล
Thank you SIPRI for all data.
http://www.sipri.org

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates